Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti, prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce, koronavirová opatření : redakční uzávěrka 3. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 303 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1461) ISBN 978-80-7488-500-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; dovolená ; nemoci z povolání ; odbory : zákonodárství a právo ; COVID-19

Předpisy související s občanským zákoníkem : aktualizovaný soubor právních předpisů : veřejné rejstříky – zákon a další předpisy evidence skutečných majitelů, vyvlastnění : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 1. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 160 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1460) ISBN 978-80-7488-498-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; registrace ; náklady a analýza nákladů : zákonodárství a právo

Zákoník práce : aktuální znění zákoníku práce se všemi změnami k 1. 1. 2022 : rejstřík : redakční uzávěrka 3. 1. 2022 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : sagit, 2022. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1466) ISBN 978-80-7488-505-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzávěrka 10. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 351 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1468) ISBN 978-80-7488-507-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; organizace nevýdělečné : zákonodárství a právo ; finanční řízení : zákonodárství a právo

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky, změny rozpočtových pravidel od 1. 1. 2022, nová vyhláška o rozpočtové skladbě : redakční uzávěrka 12. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1469) ISBN 978-80-7488-508-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; vláda ; velkoměsta : zákonodárství a právo

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 : ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví : (vypracováno jako metodický materiál pro PŘO a ÚZIS ČR) : verze 1. 1 : v Praze dne 30. listopadu 2017 / autorský kolektiv: Vladimíra Těšitelová, Radek Policar, Milan Blaha, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek. — Vydání první. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018. — 114 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-85047-55-4

lidská práva ; občanská práva ; důvěrnost informací ; přístup k informacím ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie ; ustanovení a nařízení ; data management ; řízení zdravotnických informací

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : změny zákonů a vyhlášek : zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba ; elektronizace zdravotnictví : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 304 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1458) ISBN 978-80-7488-496-2

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; telekomunikace : zákonodárství a právo ; lékařská informatika : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Předpisy související s občanským zákoníkem : aktualizovaný soubor právních předpisů : veřejné rejstříky – zákon a další předpisy evidence skutečných majitelů, vyvlastnění : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 1. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 160 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1460) ISBN 978-80-7488-498-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva : zákonodárství a právo ; bydlení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; registrace ; náklady a analýza nákladů : zákonodárství a právo

Zdravotní služby : změny zákonů a vyhlášek : zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba ; elektronizace zdravotnictví : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 304 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1458) ISBN 978-80-7488-496-2

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; telekomunikace : zákonodárství a právo ; lékařská informatika : zákonodárství a právo

Zdravotnické prostředky ve světle nové legislativy : 8- listopadu 2016, Courtyard by Marriott Prague City, Praha. — Praha : conforum s.r.o., 2016. — 49 stran ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; právo, zákonodárství ; vybavení a zásoby ; zákonodárství lékařské

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti, prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce, koronavirová opatření : redakční uzávěrka 3. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 303 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1461) ISBN 978-80-7488-500-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; dovolená ; nemoci z povolání ; odbory : zákonodárství a právo ; COVID-19

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : změny obou zákonů od 1. 2. 2022 ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1457) ISBN 978-80-7488-495-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; právní odpovědnost

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky, změny rozpočtových pravidel od 1. 1. 2022, nová vyhláška o rozpočtové skladbě : redakční uzávěrka 12. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1469) ISBN 978-80-7488-508-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; vláda ; velkoměsta : zákonodárství a právo

Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzávěrka 10. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 351 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1468) ISBN 978-80-7488-507-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; organizace nevýdělečné : zákonodárství a právo ; finanční řízení : zákonodárství a právo

Občanský soudní řád : změny o.s.ř. od 1. 1. 2022 ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení : soudní poplatky, mediace, kompetenční spory : redakčni uzávěrka 1. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 320 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1464) ISBN 978-80-7488-503-7

právo, zákonodárství ; občanská práva : zákonodárství a právo ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; vyjednávání ; poplatky – seznamy : zákonodárství a právo

Zákoník práce : aktuální znění zákoníku práce se všemi změnami k 1. 1. 2022 : rejstřík : redakční uzávěrka 3. 1. 2022 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : sagit, 2022. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1466) ISBN 978-80-7488-505-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 20. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 319 stran : ilustrace, formuláře, tiskopisy, tabulky ; ISBN 978-80-7488-497-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; bezpečnostní opatření : zákonodárství a právo ; hasiči : zákonodárství a právo ; záchranná práce : zákonodárství a právo ; požáry : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; státní správa

nahoru

SOCIOLOGIE

Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti, prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce, koronavirová opatření : redakční uzávěrka 3. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 303 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1461) ISBN 978-80-7488-500-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociologie ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; dovolená ; nemoci z povolání ; odbory : zákonodárství a právo ; COVID-19

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : změny obou zákonů od 1. 2. 2022 ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1457) ISBN 978-80-7488-495-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; právní odpovědnost

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 20. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 319 stran : ilustrace, formuláře, tiskopisy, tabulky ; ISBN 978-80-7488-497-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; bezpečnostní opatření : zákonodárství a právo ; hasiči : zákonodárství a právo ; záchranná práce : zákonodárství a právo ; požáry : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; státní správa

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky, změny rozpočtových pravidel od 1. 1. 2022, nová vyhláška o rozpočtové skladbě : redakční uzávěrka 12. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1469) ISBN 978-80-7488-508-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; rozpočty : zákonodárství a právo ; financování vládou : zákonodárství a právo ; vláda ; velkoměsta : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Zdravotnické prostředky ve světle nové legislativy : 8- listopadu 2016, Courtyard by Marriott Prague City, Praha. — Praha : conforum s.r.o., 2016. — 49 stran ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; právo, zákonodárství ; vybavení a zásoby ; zákonodárství lékařské

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní služby : změny zákonů a vyhlášek : zdravotní služby : zdravotní péče, poskytování zdravotních služeb, postavení pacienta, zdravotnická dokumentace, stížnosti, kontrolní činnost, preventivní prohlídky ; specifické zdravotní služby : posuzovani nemocí z povolání, pracovnělékařské služby, ochranne léčeni ; zdravotnická záchranná služba ; elektronizace zdravotnictví : redakční uzávěrka 6. 12. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 304 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1458) ISBN 978-80-7488-496-2

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; urgentní zdravotnické služby : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; telekomunikace : zákonodárství a právo ; lékařská informatika : zákonodárství a právo