National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

2.10. Kritické myšlení a přijímání informací

Seminář pro knihovníky z programu MK ČR Knihovna 21. století 2018 – SKIP

Chcete se naučit pracovat s informacemi a odhalovat chyby v rozhodování?

Přijďte se s námi zamyslet nad informacemi, které každý den přijímáme a naučme se je správně vyhodnocovat.

Možnosti registrace:

Ikona

Online formulář

Ikona

maskova@nlk.cz

Ikona

296 335 937

Vložné:                    100 Kč

Datum konání:     2. října 2018 v 09:30

Místo konání:       Čítárna časopisů NLK (1. patro)

Lékařský dům České lékařské společnosti JEP

Sokolská 31, Praha 2

Program:

09:30 – 10:00 Registrace, zahájení
10:00 – 12:00
Kritické myšlení a vyhodnocování informací – jak neklamat sám sebe I.

Ing. Lukáš Hána

12:00 – 12:30 Přestávka
12:30 – 14:30 Kritické myšlení a vyhodnocování informací – jak neklamat sám sebe II.

Ing. Lukáš Hána

14:30 – 15:00 Závěrečné hodnocení, diskuse


Akci pořádá Klub lékařských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou. Seminář je realizována s finanční podporou MK ČR a SKIP ČR.