National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

28. říjen 1918 v deníku prof. Vladimíra Bergauera
Vznik Československé republiky se různým způsobem promítl do každodenního života obyvatel Čech a Moravy. Dočíst se o tom můžete například ve studentském deníku Vladimíra Bergauera (1898-1942), který je součástí sbírky Zdravotnického muzea NLK.

Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2018/10/predmet-mesice-rijen-2018//.