National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 10. 5. 2021 rozšiřujeme otevírací dobu knihovny

V 1. patře poskytujeme v rámci našich služeb: výdej předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a rešerší, vracení výpůjček, prodloužení a zhotovení uživatelských průkazů

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO, ÚT, ST, ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2019

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Rakovina s nadějí : příběh muže, který věří v život a vyhrává / Alexandra Stušková, Miroslav Mikulášek. — Svitavy : Trinitas, 2018. — 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-86885-42-1

pacienti : psychologie ; nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; holistické zdraví ; alternativní lékařství

nahoru

ANATOMIE


Základy anatomie. Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ; ilustrace Ivan Helekal, Jan Kacvinský. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-401-9

anatomie ; anatomieStručná anatomie lidského těla : obrazová příloha : učební opora pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice / Karel Havlíček, Pavel Póczoš, Zuzana Červenková, Vít Blanař ; autor obrazového materiálu Josef Dvořáček. — Vydání 1. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 241 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-192-6

anatomie ; anatomie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči : respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9094-1

anesteziologie a intenzivní lékařství ; dýchací systém ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY


Takzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a umění

nahoru

BIOCHEMIE


Reaktivní kyslíkové radikály, přírodní antioxidanty a jejich zdravotní účinky / Pavel Stratil, Vlasimil Kubáň. — 1. vydání. — Český Těšín : 2 THETA, 2018. — 278 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-86380-91-9

antioxidancia ; volné radikály ; biochemie ; oxidační stres ; reaktivní formy kyslíku ; peroxidace lipidů

nahoru

BIOLOGIE


Darwin : člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie / John Van Wyhe ; z anglického originálu Darwin … přeložila Linda Rybecká. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2018. — 160 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Universum) ISBN 978-80-242-6252-9

biologie ; biologická evoluce ; dějiny 19. století ; náboženství a věda ; znalosti ; humanitní vědy a umění ; filosofie : dějiny

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Pozor doktor! : dějiny medicíny v sedmi dnech / Petr Svobodný, Nikola Logosová, Robin Král, Zuzana Lednická. — Vydání první. — Praha : Běžíliška, 2018. — 89 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907052-3-4

dějiny lékařství ; dějiny lékařství

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Farmakoekonomika / Dana Strachotová. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. — 174 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7592-032-4

ekonomika farmaceutická ; farmacie a farmakologie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

FYZIOLOGIE


Modelování nemocí & patofysiologických stavů : sborník symposia – 30. 10.-1. 11. 1985 – Praha / vědečtí pořadatelé V. Janoušek, M. Špála ; ilustrace Miroslav Barták. — Praha : Univerzita Karlova, 1985. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ;

patologie ; fyziologie ; modely nemocí na zvířatechVybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Proč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělí

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Proč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělíCo dědíme po rodičích / V. M. Polynin ; z ruského originálu … přeložila Miroslava Kohoutová ; doslov a doplňky pro české vydání napsal Vítězslav Orel. — I. vydání. — Praha : Orbis, 1974. — 375 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Pyramida)

genetika, lékařská genetika ; genetika člověka

nahoru

GERIATRIE


Memory and aging : proceedings of the Symposium “Memory and Aging” held in Lausanne, Switzerland, 3-4 June 1988 / editors Christian Derouesné, David Guez, Jean Pierre Poirier. — Amsterdam : Elsevier Science Publishers, [1989]. — viii, 255 stran : ilustrace, tabulky ; — (Archives of gerontology and geriatrics. Supplement ;; 1 (1989))

staří ; paměť : fyziologie ; poruchy paměti : farmakoterapie ; geriatrie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Na dlouhou trať / Robin Král, Tereza Ščerbová. — Vydání první. — Praha : Havlůj František – běžíliška, 2016. — 24 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Mikroliška ;; svazek 7.) ISBN 978-80-906112-7-6

úrazy a nehody ; humanitní vědy a uměníDost dobře nenormální : můj báječný život s autismem a ADHD / Denise Linkeová ; přeložila Marie Voslářová. — Vydání první. — V Praze : Paseka : 2019. — 159 stran ; ISBN 978-80-7432-950-0

Aspergerův syndrom ; autistická porucha ; hyperkinetická porucha ; humanitní vědy a uměníFranta spadl blízko školy / Robin Král, Tereza Vostradovská. — Vydání první. — Praha : František Havlůj – Běžíliška, 2015. — 25 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Mikroliška ;; svazek 6.) ISBN 978-80-906112-3-8

úrazy pádem ; humanitní vědy a umění ; hospitalizace ; dítěTakzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a uměníDarwin : člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie / John Van Wyhe ; z anglického originálu Darwin … přeložila Linda Rybecká. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2018. — 160 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Universum) ISBN 978-80-242-6252-9

biologie ; biologická evoluce ; dějiny 19. století ; náboženství a věda ; znalosti ; humanitní vědy a umění ; filosofie : dějiny

nahoru

HYGIENA


Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně : přečti si a domaluj obrázky / text vypracoval: Pavel Dřevínek. — Praha : Novartis s. r. o., [2017]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; cystická fibróza ; hygiena ; infekce získané v nemocnicích : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola ; hygiena prostředí

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Spalničky : nejsou exotickým onemocněním a nepostihují jen děti / zpracoval: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie ve spolupráci s oddělením biostatistiky. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2017]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky : epidemiologie : prevence a kontrolaSpalničky : jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2018]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky ; vakcinaceSpalničky jsou závažné onemocnění. — [Praha] : [Státní zdravotní ústav], [2018]. — 1 leták : ilustrace

infekční lékařství ; spalničky : komplikaceGlobal health security. — Atlanta : Centers for Disease Control and Prevention, 2017. — 229 stran : ilustrace, tabulky ; — (Emerging infectious diseases,; 23, Supplement to December 2017)

infekční lékařství ; infekční nemoci

nahoru

KARDIOLOGIE


The Ciba collection of medical illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic, anatomy and physiology, embryology, and diseases of the heart / prepared by Frank H. Netter ; edited by Frederick F. Yonkman. — New York : CIBA-GEIGY Corporation, Ciba Pharmaceutical Company, 1978. — 295 stran : ilustrace ; ISBN 0-914168-07-X

srdce : anatomie a histologie : fyziologie : patofyziologie ; kardiologie

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE


Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání / Michaela Dombrovská. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 149 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3969-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informační gramotnost ; informační věda ; veřejná politika ; právní vědy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Positive doctors in America / editor Mike Magee. — New York : Spencer Books, Ltd, [1996]. — vii, 152 stran : ilustrace ;

lékaři ; lékařství

nahoru

NEFROLOGIE


Proceedings of the third Genoa meeting on hypertension, diabetes, and renal diseases / Giacomo Deferrari and Roberto Pontremoli, guest editors. — Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. — 91 stran : ilustrace ; — (Journal of the American Society of Nephrology,; Vol. 16, no.3, supplement 1, March 2005)

nefrologie ; nefrologie ; hypertenze ; diabetické nefropatieCurrent controversies in managing end-stage renal disease patients / David A. McCarron, guest editor. — Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. — 127 stran ilustrace, tabulky ; — (Journal of the American Society of Nephrology,; Vol. 16, supplement 2, November 2005)

nefrologie ; nefrologie ; chronické selhání ledvinProceedings of the Contrast-Induced Nephropathy concensus panel / guest editors: Richard Solomon, Gilbert Deray. — New York: Nature Publishing Group, 2006. — 53 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 69, Supplement 100, April 2006)

nefrologie ; nemoci ledvin ; kontrastní látkyCanadian Society of Nephrology clinical practices guidelines for the management of anemia associated with chronic kidney disease. — New York: Nature Publishing Group, 2008. — 24 stran : tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 74, Supplement 110, August 2008)

nefrologie ; anemie ; chronická renální insuficienceChronic renal allograft dysfuncfion (CAD) : new frontiers / guest editor Mohamed H. Sayegh. — New York: Nature Publishing Group, 2010. — 75 stran : tabulky ; — (Kidney international. Supplement,; Volume 78, Supplement 119, December 2010)

nefrologie ; transplantační tolerance ; chronická renální insuficience

nahoru

NEUROLOGIE


Život s Huntingtonovou chorobou : fyzioterapie a ergoterapie : terapeutické sešity / věcný překlad z němčiny: Jiří Trejbal. — Praha : Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, [2008]. — 80 stran : ilustrace

neurologie ; Huntingtonova nemoc ; fyzioterapie (techniky) ; ergoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicínaEvropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro lékaře / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 12 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky)Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro osoby s Parkinsonovou nemocí / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 13 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou : recepty na každý den : snídaně, obědy a večeře, svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře, sladké i slané moučníky, svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence / autorka: Gabriela Sabolová ; překlad: Judita a Karel Šimoníčkovi ; recenze a úpravy: Veronika Skalická, Božena Tomášková ; praktickou část sestavily: Kamila Šmídová, Helena Chladová. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., 2010. — 34 stran

cystická fibróza : dietoterapie ; strava, jídlo, výživa ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pneumologie a ftizeologieVybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapieKuchařka při onemocnění žaludku / Vladimíra Havlová, Petr Wohl. — Vydání třetí. — V Praze : Vyšehrad, 2019. — 104 stran : barevné ilustrace ; — (Vaříme s dietní sestrou) ISBN 978-80-7601-094-9

nemoci žaludku : dietoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nemoci duodena : dietoterapie

nahoru

OFTALMOLOGIE


Porozumění glaukomu : průvodce onemocněním k záchraně Vašeho zraku / vytvořeno ve spolupráci s Evou Růžičkovou. — [Praha] : [Maxdorf], [2015]. — 22 stran : ilustrace

oftalmologie ; glaukomGlaukom, neboli, Zelený zákal. — [Praha] : [Novartis s.r.o.], [2016]. — 15 nečíslovných stran : ilustrace

oftalmologie ; glaukom

nahoru

ONKOLOGIE


Nádory plic a průdušek : jak léčit nádory plic a průdušek? / autor: Jana Skřičková ; editor a autor obrazové přílohy: Vítězslav Kolek. — 3., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2017. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-201-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nádory průdušekRakovina s nadějí : příběh muže, který věří v život a vyhrává / Alexandra Stušková, Miroslav Mikulášek. — Svitavy : Trinitas, 2018. — 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-86885-42-1

pacienti : psychologie ; nádory : terapie ; onkologie ; komplementární terapie ; holistické zdraví ; alternativní lékařství

nahoru

ORTOPEDIE


Hallux : valgus, limitus, rigidus : řešení bez operace / Carsten Stark ; přeložil Jan Hlavička. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-640-2

hallux valgus : rehabilitace : terapie ; terapie cvičením ; palec nohy : patologie ; hallux limitus : rehabilitace : terapie ; hallux rigidus : rehabilitace : terapie ; ortopedieAtlante della osteoporosi / Claus Christiansen, Carlo Gennari. — Milano : Promopharma, 1990. — 30 stran : ilustrace ;

ortopedie ; osteoporóza

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Management chronických ran / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Edward Huľo a kolektiv. — 1.vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 223 stran, viii stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-0620-2

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; rány a poranění : ošetřování ; chronická nemoc : ošetřování ; management bolestiOšetřovatelské postupy v intenzivní péči : respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9094-1

anesteziologie a intenzivní lékařství ; dýchací systém ; ošetřovatelství ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

PATOLOGIE


Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Pavel Kohout (editor). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-727-9

fyziologie ; klinické lékařství ; patologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapieModelování nemocí & patofysiologických stavů : sborník symposia – 30. 10.-1. 11. 1985 – Praha / vědečtí pořadatelé V. Janoušek, M. Špála ; ilustrace Miroslav Barták. — Praha : Univerzita Karlova, 1985. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ;

patologie ; fyziologie ; modely nemocí na zvířatech

nahoru

PEDAGOGIKA


Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly : pozorné a spokojené dítě / Petra Poláková. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2019. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0760-5

vývoj dítěte ; pohybová aktivita ; emoční inteligence ; čití, cítění ; pedagogikaDítě v pohybu od hlavy až k patě : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky / Renate Lauper ; z německého originálu Von Kopf bis Fuß in Bewegung přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, 2018. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87419-80-9

dítě ; tělesná výchova ; techniky cvičení a pohybu ; pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; terapie cvičením

nahoru

PEDIATRIE


Knížka o cystické fibróze pro děti / Autoři textové části: Pavla Hodková, Tereza Kubišová, Helena Uhlířová ; odborná spolupráce: Veronika Skalická ; autor obrázků Michaela Novotná. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., 2012. — 20 stran : ilustrace

cystická fibróza ; dítě ; pneumologie a ftizeologie ; pediatrieProč potřebuji dietu?, aneb, Jak zvládnout fenylketonurii / Dagmar Procházková. — III. přepracované vydání. — Brno : [Jméno nakladatele není známé], 2013. — 27 stran : ilustrace ISBN 978-80-260-5394-1

fenylketonurie : dietoterapie ; dietoterapie ; pediatrie ; dítě ; kojenec ; předškolní dítě ; fenylketonurie v těhotenství ; mladiství ; genetika, lékařská genetika ; gastroenterologie ; dospělí

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Emička se účastní výzkumu cystické fibrózy. — [Praha] : [Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.], [2013]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

cystická fibróza ; výzkum ; pacienti ; pneumologie a ftizeologieHlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně : přečti si a domaluj obrázky / text vypracoval: Pavel Dřevínek. — Praha : Novartis s. r. o., [2017]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; cystická fibróza ; hygiena ; infekce získané v nemocnicích : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola ; hygiena prostředíPříručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou : recepty na každý den : snídaně, obědy a večeře, svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře, sladké i slané moučníky, svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence / autorka: Gabriela Sabolová ; překlad: Judita a Karel Šimoníčkovi ; recenze a úpravy: Veronika Skalická, Božena Tomášková ; praktickou část sestavily: Kamila Šmídová, Helena Chladová. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., 2010. — 34 stran

cystická fibróza : dietoterapie ; strava, jídlo, výživa ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pneumologie a ftizeologieCF : milí prarodiče. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., [2017]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

pneumologie a ftizeologie ; cystická fibróza ; dítěPneumokoniózy – onemocnění z minerálních prachů : otázky a odpovědi / autor: Daniela Pelclová ; editor Vladimír Kolek. — 2., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2018. — 31 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87327-68-5

pneumologie a ftizeologie ; pneumokonióza ; azbestóza ; silikózaVýznam plicní rehabilitace u chronických respiračních onemocnění / autor Kateřina Neumannová ; editor Vítězslav Kolek. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. — 14 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-157-2

pneumologie a ftizeologie ; nemoci dýchacího systému : rehabilitace ; chronická nemoc ; rehabilitace : metodyCo je pneumonie a jak ji překonat : informace pro pacienty postižené zápalem plic / autor Vítězslav Kolek ; editor Petr Jakubec. — 2., přepracované vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2018. — 18 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-250-0

pneumologie a ftizeologie ; pneumonieNádory plic a průdušek : jak léčit nádory plic a průdušek? / autor: Jana Skřičková ; editor a autor obrazové přílohy: Vítězslav Kolek. — 3., upravené vydání. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2017. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7471-201-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic ; nádory průdušekCestování s cystickou fibrózou : doporučení pro pacienty a zdravotníky z CF týmů. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., [2011]. — 22 nečíslovaných stran : tabulky

cystická fibróza ; cestování ; pneumologie a ftizeologieKlinické studie u cystické fibrózy : informace pro pacienty : jaký může být přínos pacientů při vývoji nových léků? / překlad: Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s. (Jan Mihule a kol.). — [Praha] : [Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.], [2011]. — 21 stran : ilustrace

cystická fibróza ; klinická studie jako téma ; objevování léků ; pneumologie a ftizeologieKnížka o cystické fibróze pro děti / Autoři textové části: Pavla Hodková, Tereza Kubišová, Helena Uhlířová ; odborná spolupráce: Veronika Skalická ; autor obrázků Michaela Novotná. — Vydání první. — Praha : Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s., 2012. — 20 stran : ilustrace

cystická fibróza ; dítě ; pneumologie a ftizeologie ; pediatrie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví / Vítězslav Jiřík. — Vydání: třetí. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-007-5

chemie : metody ; vystavení vlivu životního prostředí : analýza : normy : prevence a kontrola ; podpora zdraví : metody : normy : trendy ; fyzika : metody ; klinické laboratorní techniky : klasifikace : normy ; laboratoře ; pracovní expozice : analýza : normy : prevence a kontrola ; chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; pracovní lékařství

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Takzvané zlo : přírodní zákonitosti agrese / Konrad Lorenz ; z německého originálu Das sogenannte Böse přeložila Alena Veselovská. — Vydání třetí, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 288 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1477-9

sociobiologie ; etologie ; chování ; agrese ; chování zvířat ; chování a mechanismy chování ; násilí ; behaviorální vědy ; přírodní vědy ; humanitní vědy a umění

nahoru

PSYCHIATRIE


Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost / Vladimír Vavrda. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran ; — (Spektrum ;; 117) ISBN 978-80-262-1467-0

psychoanalytická teorie ; psychoanalýza ; psychoanalytická interpretace ; psychoanalytická terapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrieProč ubližuju sám sobě? / [autoři Zora Dušková, Eva Vaníčková, Jana Votavová]. — Vydání 1. — [Praha] : [Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta], [2011]. — 15 stran : ilustrace

psychiatrie ; sebepoškozování ; klinická psychologieSebepoškozování není rozmar! : průvodce pro děti, rodiče a učitele / autor textu: Zora Dušková. — Praha : Dětské krizové centrum, 2017. — 40 stran : ilustrace

psychiatrie ; klinická psychologie ; sebepoškozováníZáměrné sebepoškozování / Lucie Bělohlávková. — Praha : [Psychoterapeutické centrum], [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sebepoškozování

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Záměrné sebepoškozování / Lucie Bělohlávková. — Praha : [Psychoterapeutické centrum], [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sebepoškozováníOtázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost / Vladimír Vavrda. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran ; — (Spektrum ;; 117) ISBN 978-80-262-1467-0

psychoanalytická teorie ; psychoanalýza ; psychoanalytická interpretace ; psychoanalytická terapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Jak mi dneska je? : 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení / Thomas Prünte ; přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 199 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 119) ISBN 978-80-262-1436-6

psychoterapie ; psychoterapie ; interview psychologickýPomoc traumatizovanému dítěti : pracovní sešit pro terapeuty : materiály pro terapeuty, kteří při práci s traumatem používají kognitivně behaviorální přístup / George Sachs ; překlad Veronika Glogarová ; ilustrace David Sebíň. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2019. — 134 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-88290-18-6

psychické trauma ; posttraumatická stresová porucha ; psychoterapie ; dětská psychologie ; kognitivně behaviorální terapieMindfulness u dětí a dospívajících : 154 technik a aktivit / Debra Burdick ; z anglického originálu přeložily Marie Ocisková, Aneta Sandoval a Daniela Zmeškalová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 291 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0852-7

dítě ; mladiství ; všímavost ; relaxační terapie ; psychický stres : prevence a kontrola : rehabilitace : terapie ; pozornost ; self-management ; psychoterapie

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY


Clinical and translational theranostics / guest editors: Ken Herrmann, Steven M. Larson, and Wolfgang A. Weber. — Reston : Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, [2017]. — 7A, 111S stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of nuclear medicine,; Volume 58, supplement 2 (September 2017))

teranostická nanomedicína ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metodySpecial issue on Therapy assessment with PET in cancer patients. — Heidelberg : Springer-Verlag, [2017]. — 117 stran : ilustrace, tabulky ; — (European journal of nuclear medicine & molecular imaging,; Volume 44, Supplemnt 1, August 2017)

nádory : terapie ; PET/CT ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Život s Huntingtonovou chorobou : fyzioterapie a ergoterapie : terapeutické sešity / věcný překlad z němčiny: Jiří Trejbal. — Praha : Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, [2008]. — 80 stran : ilustrace

neurologie ; Huntingtonova nemoc ; fyzioterapie (techniky) ; ergoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicínaEvropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro lékaře / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 12 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky)Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 184 stran : ilustrace, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; fyzioterapie (techniky) : normyEvropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci : vytvořené ve spolupráci s dvaceti evropskými profesními organizacemi : informace pro osoby s Parkinsonovou nemocí / Samyra Keus, Marten Munneke, Mariella Graziano, Jaana Paltamaa, Elisa Pelosin, Josefa Domingos, Susanne Brühlmann, Bhanu Ramaswamy, Jan Prins, Chris Struiksma, Lynn Rochester, Alice Nieuwboer, Bastiaan Bloem jménem skupiny pro vytvoření doporučených postupů ; překlad: Ota Gál, Martina Hoskovcová, Sylva Ficová. — 1. vydání. — [Nijmegen] : Královská holandská společnost pro fyzioterapii (KNGF) : 2014. — 13 stran : formuláře, tabulky

rehabilitační a fyzikální medicína ; Parkinsonova nemoc : rehabilitace : terapie ; neurologie

nahoru

REVMATOLOGIE


Annual European Congress of Rheumatology : EULAR 2003 : Abstracts : Lisbon, Portugal 18-21 June. — London: BMJ Publishing Group, 2003. — xiii, 593 stran ; — (Annals of the rheumatic diseases,; Vol. 62, Supplement 1, July 2003)

revmatologie ; revmatologie ; revmatické nemoci

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Změny nálad při tréninku v hypoxii / Jan Pernica, Pavel Harsa, Jiří Suchý. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 135 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4249-9

tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; hypoxie ; výška nadmořská ; afektVybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství : pro studenty FTVS / Lenka Cinglová. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 2010. — 198 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-1778-7

tělovýchovné lékařství ; tělovýchovné lékařstvíŽivotní styl české mládeže : pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti / Antonín Rychtecký, Pavel Tilinger. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 201 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3746-4

sporty ; mladiství ; pohybová aktivita ; motorické dovednosti ; tělovýchovné lékařstvíČlověk v drsné přírodě : průvodce přežitím s novými poznatky z let 2018-2019 / Jaroslav Pavlíček ; ilustrace Vojtěch Zeman. — 10. vydání. — Praha : 65. pole, 2019. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88268-19-2

přežití ; příroda ; znalosti ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchovaDítě v pohybu od hlavy až k patě : pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky / Renate Lauper ; z německého originálu Von Kopf bis Fuß in Bewegung přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, 2018. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87419-80-9

dítě ; tělesná výchova ; techniky cvičení a pohybu ; pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; terapie cvičením

nahoru

TRAUMATOLOGIE


Akutní poranění ruky / Andrej Sukop et al. ; ilustrace Jan Kacvinský. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, [2019]. — xix, 196 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-376-0

ruka : anatomie a histologie : fyziologie : inervace ; poranění ruky : klasifikace : ošetřování : terapie ; replantace ; traumatologie

nahoru

VĚDA A VÝZKUM


Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 145 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4200-0

věda a výzkum ; výzkum ; věda : metody

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Člověk v drsné přírodě : průvodce přežitím s novými poznatky z let 2018-2019 / Jaroslav Pavlíček ; ilustrace Vojtěch Zeman. — 10. vydání. — Praha : 65. pole, 2019. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88268-19-2

přežití ; příroda ; znalosti ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchovaKaždý krok se počítá : správná chůze – nejjednodušší cesta ke zdraví / Markus Roßmann & Bernd Neumann ; překlad: Lenka Kubešová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2019. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-264-2436-9

chůze ; terapie cvičením ; zdravotní výchovaJóga pro seniory / Věra Vojtěchová, Ivana Ballingová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2018. — 170 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-2083-5

zdravotní výchova ; jóga ; staříPrůvodce od A do Z pro vaši V : průvodce ženy vším, co jste kdy chtěly vědět o své vagině: zdraví, potěšení, hormony a mnohem víc / Alyssa Dwecková a Robin Westenová ; z anglického originálu The complete A to Z for your V … přeložila Tereza Pavcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2019. — 192 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-900-4

vagína ; ženské pohlavní orgány ; ženy ; sexualita ; hygiena ; zdravotní výchovaProgresivní svalová relaxace : jak se zbavit stresu pomocí klasických i nových cvičení podle Jacobsona / Adalbert Olschewski ; editoři: Wolfgang Knörzer, Adalbert Olschewski ; překlad: Mária Schwingerová. — Olomouc : Poznání, 2019. — 158 stran ; ISBN 978-80-87419-83-0

relaxační terapie ; relaxace ; relaxace svalu ; zdravotní výchova ; psychický stres : terapieAž budu velkej kluk / Alex Frith a Felicity Brooks ; ilustrace Kate Sutton. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2016. — 287 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-256-1913-1

mladiství ; puberta ; sexuální výchova ; zdravotní výchova