National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Až na kost!

Zdravotnické muzeum NLK zve na výstavu: https://muzeum.nlk.cz/2019/06/zveme-vas-na-vystavu/