National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Až na kost!

Zdravotnické muzeum NLK zve na výstavu: https://muzeum.nlk.cz/2019/06/zveme-vas-na-vystavu/