National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Souprava Diurocit pro vyšetření moči, 30. léta 20. století
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/06/predmet-mesice-cerven-2019/.