National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Lapač mincí
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/02/predmet-mesice-unor-2020/.