National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Chemický ohřívač Fornax, 40. léta 20. století.
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/01/predmet-mesice-leden-2020/.