National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Pandemie COVID-19 na poštovní známce
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/08/predmet-mesice-srpen-2020/.