National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Národní lékařská knihovna je od 22. října 2020 pro veřejnost uzavřena

více informací

Muzeum – předmět měsíce:

Žena zajištěná proti choleře
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/09/predmet-mesice-zari-2020/.