National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Duben 2022

Nové knihy ve fondu NLK

 

nahoru

ADIKTOLOGIE

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

Prevention of fetal alcohol spectrum disorder FASD : who is responsible? / edited by Sterling Clarren, Amy Salmon, and Egon Jonsson. — Weinheim : Wiley-Blackwell, [2011]. — xiv, 370 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health care and disease management,) ISBN 978-3-527-32997-7

perinatologie a neonatologie ; preventivní medicína ; adiktologie ; spektrum vrozených alkoholových poruch : prevence a kontrola ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; vývoj plodu ; zpožděný efekt prenatální expozice ; matka – expozice noxám ; primární prevence ; postižené děti ; systematický přehled jako téma

nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA

Léčivá moc dotyků : akupresura chodidel, masáž shiatsu, jiné formy masáže / Jadwiga Górnicka ; překlad Miroslava Polová. — České vydání druhé. — Praha : Jan Vašut, 2022. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7541-337-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; akupunktura a tradiční medicína ; akupresura ; masáž ; noha (od hlezna dolů) ; podpora zdraví

nahoru

ANTROPOLOGIE

Tváří v tvář předkům : laboratoř antropologické rekonstrukce = Face to face with our ancestors : laboratory of anthropological reconstruction / Eva Vaníčková, Ondřej Bílek ; překlad: Václav Pinkava. — První vydání. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. — 221 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7028-549-7

antropologie ; věda a výzkum ; výzkum ; kulturní antropologie ; antropologie fyzická ; tělesné pozůstatky ; obličej ; dějiny starověku ; dějiny středověku

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Technical considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19 : interim guidance : annex to: Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 14 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; testování na COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; mezinárodní spolupráce ; cestovní lékařství

Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021 : 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; mezinárodní spolupráce ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; cestovní lékařství

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Kardiologie v průběhu staletí / Čestmír Číhalík. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 309 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-702-0

dějiny lékařství ; kardiologie ; kardiologie : dějiny ; dějiny novověku 1601- ; významné osobnosti ; kardiologové : dějiny

Osobnosti současného českého ošetřovatelství / Helena Dryáková, Jana Kovaříková. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-204-4052-5

ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; zdravotní sestry ; ošetřovatelství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

DIABETOLOGIE

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2008. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970082-0-8

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : terapeutické užití ; hypoglykemika : terapeutické užití

Antidiabetiká a kardiovaskulárne riziko / Zbynek Schroner, Martin Haluzík, Miloš Mráz, Ján Murín, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2017. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8129-073-2

farmacie a farmakologie ; diabetologie ; nežádoucí účinky léčiv ; hypoglykemika : škodlivé účinky ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 2. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2011. — 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970714-7-9

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : škodlivé účinky ; hypoglykemika : terapeutické užití

nahoru

DIAGNOSTIKA

Jak psi léčí : nejlepší přítel člověka umí být i jeho nejlepším lékem / Maria Goodavageová ; z anglického originálu Doctor dogs: how our best friends are becoming our best medicine přeložila Klára Kolinská. — Vydání první. — Praha : Mladá fronta, 2022. — 389 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-5661-8

psychoterapie ; diagnostika ; zooterapie ; terapeutická zvířata ; pracovní psi ; interakce člověk – zvíře ; časná diagnóza

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství / Vlastimil Ščudla, Pavel Horák, David Karásek a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. — 679 stran : ilustrace, portréty ; — (Ars medica) ISBN 978-80-244-5957-8

diagnostika ; vnitřní lékařství ; diferenciální diagnóza ; vnitřní lékařství

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Důstojnost v medicíně / Radek Ptáček, Petr Bartůněk – editoři. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — xvi, 383 stran ; — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK) ISBN 978-80-271-3411-3

etika, bioetika, lékařská etika ; důstojnost lidského života ; poskytování zdravotní péče : etika ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; práva pacientů ; klinická etika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 2. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2011. — 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970714-7-9

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : škodlivé účinky ; hypoglykemika : terapeutické užití

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2008. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970082-0-8

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : terapeutické užití ; hypoglykemika : terapeutické užití

Antidiabetiká a kardiovaskulárne riziko / Zbynek Schroner, Martin Haluzík, Miloš Mráz, Ján Murín, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2017. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8129-073-2

farmacie a farmakologie ; diabetologie ; nežádoucí účinky léčiv ; hypoglykemika : škodlivé účinky ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 1. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2008. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970082-0-8

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : terapeutické užití ; hypoglykemika : terapeutické užití

Liečba diabetes mellitus 2. typu založená na účinku inkretínov / Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky. — 2. vydanie. — Košice : SchronerMED, s.r.o., 2011. — 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970714-7-9

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; inkretiny : škodlivé účinky ; hypoglykemika : terapeutické užití

Acute community-acquired pneumonia in adults : guidelines for initial antimicrobial therapy based on local evidence from a South American working group (ConsenSur) / C. Bantar, L. Bavestrello, D. Curcio, A. Jasovich and ConsenSur group. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 2002. — 22 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 14, Suppl. n. 4, December, 2001)

farmakoterapie ; pneumologie a ftizeologie ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; dospělí ; pneumonie : farmakoterapie ; infekce získané v komunitě ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; akutní nemoc

The Alexander project : implications for clinical practice : proceedings of a symposium held at the European Congress of Chemomerapy, Hamburg, Germany, 10-13th May 1998. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1999. — 55 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 11, Suppl. n. 1, February, 1999)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; bakteriální léková rezistence ; infekce dýchací soustavy ; surveillance populace ; multicentrické studie jako téma

Infection prevention in the new millennium : the challenges persist : selected topics and presentations at the 2nd International Congress of the Arab Society of Chemotherapy, Microbiology and Infectious Diseases and the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Certífication Review Course held at the Saudi Arabian National Guard Officer’s Club, Riyadh, Saudi Arabia, 4-8th November 2000 / guest editors: Alan Ronald, Atef Shibl, Ziad Memish. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 2001. — 72 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 13, Supplementum n. 1, April 2001)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; přenos infekční nemoci ; kontrola infekčních nemocí ; primární prevence

Staphylococcal infections : proceedings of an advisory workshop held at the Boston Copley Plaza Hotel : September 11-12, 1993 / workshop moderator Richard Wenzel. — Firenze : S.C.R.I.T. srl, 1994. — 74 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 6, Suppl. n. 2, April, 1994)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; stafylokokové infekce : farmakoterapie ; Staphylococcus ; antibakteriální látky

Unresolved issues in beta-lactam therapy : proceedings of the satellite symposium from the 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Milan, Italy, 13-17 June 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 1, May, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky ; beta-laktamasy : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

Isepamicin once a day – enhancing traditional aminoglycoside therapy : proceedings of meeting held at Tylney Hall, Rotherwick, England, September 24-25, 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 2, June, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; aminoglykosidy : terapeutické užití ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; léková rezistence ; gramnegativní bakterie ; grampozitivní bakterie ; amikacin : terapeutické užití

Advances in antimicrobial chemotherapy : a selection of papers from the 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Milan, Italy, June 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 210 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 4, November, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

La Tobramicina – farmacologia clinica e chemioterapia / P. Periti. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1996. — 30 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 8, Suppl. n. 1, January, 1996)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; tobramycin : terapeutické užití ; gramnegativní bakterie ; bakteriální infekce : farmakoterapie

4th Generation Cephalosporins : the Newer 3-Quaternary Ammonium Derivatives : a seminar-in-print / scientific editor: P. Periti. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1996. — 114 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 8, Suppl. n. 2, February, 1996)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; cefalosporiny : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

nahoru

FYZIOLOGIE

Spánek miminek / Anna Růžičková. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 223 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-4147-2

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; spánek ; kojenec ; péče o kojence ; dětská psychologie ; poruchy spánku a bdění

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Anální spinocelulární karcinom / Radka Lohynská a kolektiv ; ilustrace Veronika Mrázová. — Praha : Maxdof, [2022]. — 181 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-715-0

onkologie ; gastroenterologie ; nádory anu ; spinocelulární karcinom

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Odpočinek v neklidu : biopolitika spánku a bdění / Nikola Ivanov (ed.) ; z anglických originálů přeložili Pavel Černovský, Tomáš Kačer, Jan Táborský, Jana Tomečková. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 319 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-275-0535-7

politologie, politika, zdravotní politika ; psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; spánek ; poruchy spánku a bdění ; odpočinek ; politika ; moc (psychologie) ; životní styl ; denní rytmus ; vyspělé země

Optimální přístup / Eduardo Berti ; z francouzského originálu Une présence idéale … přeložil Jan Machej. — První vydání. — Ústí nad Labem : Runa, 2022. — 113 stran ; ISBN 978-80-87792-33-9

paliativní medicína ; humanitní vědy a umění ; paliativní péče ; péče o umírající ; zdravotnický personál ; postoj zdravotnického personálu ; postoj ke smrti ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; nemocnice ; hodnota života ; dějiny 21. století

Život bez záruky : co všechno mi vzala a dala jedna autonehoda / Martina Ruská. — 2. vydání. — Slavkov u Brna : Rozlet, 2022. — 180 stran ; ISBN 978-80-908296-5-7

psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; zdravotní sestry ; amputovaní ; traumatická amputace ; dopravní nehody ; postoj

nahoru

CHIRURGIE

The Foot Arts, Myths, and Secrets / editors Stefan Rammelt, Hans Zwipp. — Davos Platz : AO Foundation, 2016. — 110 stran : ilustrace, fotografie — (AO Trauma) ISBN 978-3-905363-11-1

chirurgie ; noha (od hlezna dolů) : chirurgie

Artroskopie ramene / Pavel Přikryl, Pavel Sadovský, Filip Hudeček, Norbert Krajcsovics, Petr Neoral. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 143 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7492-580-1

chirurgie ; ortopedie ; artroskopie ; ramenní kloub : chirurgie ; poranění ramene

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Injection safety in the context of coronavirus disease (?COVID-19)? vaccination : policy brief, 5 November 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; bezpečnost ; infekční lékařství

Neurology and COVID-19 : scientific brief, 29 September 2021 :. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; neurologie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; neurologické manifestace ; metaanalýza jako téma

Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised persons : interim guidance, 26 October 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 15 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; hostitel s imunodeficiencí ; infekční lékařství

Coadministration of seasonal inactivated influenza and COVID-19 vaccines : interim guidance, 21 October 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; vakcíny proti chřipce ; infekční lékařství ; chřipka lidská ; roční období

COVID-19 disease in children and adolescents : scientific brief, 29 September 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pediatrie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; dítě ; mladiství ; SARS-CoV-2 ; metaanalýza jako téma

The Alexander project : implications for clinical practice : proceedings of a symposium held at the European Congress of Chemomerapy, Hamburg, Germany, 10-13th May 1998. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1999. — 55 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 11, Suppl. n. 1, February, 1999)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; bakteriální léková rezistence ; infekce dýchací soustavy ; surveillance populace ; multicentrické studie jako téma

Infection prevention in the new millennium : the challenges persist : selected topics and presentations at the 2nd International Congress of the Arab Society of Chemotherapy, Microbiology and Infectious Diseases and the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Certífication Review Course held at the Saudi Arabian National Guard Officer’s Club, Riyadh, Saudi Arabia, 4-8th November 2000 / guest editors: Alan Ronald, Atef Shibl, Ziad Memish. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 2001. — 72 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 13, Supplementum n. 1, April 2001)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; přenos infekční nemoci ; kontrola infekčních nemocí ; primární prevence

4th Generation Cephalosporins : the Newer 3-Quaternary Ammonium Derivatives : a seminar-in-print / scientific editor: P. Periti. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1996. — 114 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 8, Suppl. n. 2, February, 1996)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; cefalosporiny : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

La Tobramicina – farmacologia clinica e chemioterapia / P. Periti. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1996. — 30 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 8, Suppl. n. 1, January, 1996)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; tobramycin : terapeutické užití ; gramnegativní bakterie ; bakteriální infekce : farmakoterapie

Advances in antimicrobial chemotherapy : a selection of papers from the 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Milan, Italy, June 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 210 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 4, November, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

Isepamicin once a day – enhancing traditional aminoglycoside therapy : proceedings of meeting held at Tylney Hall, Rotherwick, England, September 24-25, 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 2, June, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; aminoglykosidy : terapeutické užití ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; léková rezistence ; gramnegativní bakterie ; grampozitivní bakterie ; amikacin : terapeutické užití

Unresolved issues in beta-lactam therapy : proceedings of the satellite symposium from the 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Milan, Italy, 13-17 June 1994. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 1995. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 7, Suppl. n. 1, May, 1995)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; antibakteriální látky ; beta-laktamasy : terapeutické užití ; bakteriální infekce : farmakoterapie

Staphylococcal infections : proceedings of an advisory workshop held at the Boston Copley Plaza Hotel : September 11-12, 1993 / workshop moderator Richard Wenzel. — Firenze : S.C.R.I.T. srl, 1994. — 74 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 6, Suppl. n. 2, April, 1994)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; stafylokokové infekce : farmakoterapie ; Staphylococcus ; antibakteriální látky

Technical considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19 : interim guidance : annex to: Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 14 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; testování na COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; mezinárodní spolupráce ; cestovní lékařství

Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021 : 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; mezinárodní spolupráce ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; cestovní lékařství

COVID-19 vaccine Moderna (nucleoside modified), (mRNA-1273) : COVID-19 vaccine explainer : first publication date: 7 February 2021, updated: 24 August 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19

Guidance for surveillance of SARS-CoV-2 variants : interim guidance, 9 August 2021. — [Geneva] World Health Organization, [2021]. — 18 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby

Clinical features and prognostic factors of COVID-19 in people living with HIV hospitalized with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection : 15 July 2021. — [Geneva] World Health Organization : 2021. — 19 s., ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; HIV ; mortalita ; hospitalizace ; metaanalýza jako téma ; rizikové faktory ; prognóza

COVID-19 vaccines: safety surveillance manual : module: safety surveillance of COVID-19 vaccines in pregnant and breastfeeding women. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — iv, 23 s., ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; kojení ; těhotné ženy ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

nahoru

KARDIOLOGIE

Kardiologie v průběhu staletí / Čestmír Číhalík. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 309 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-702-0

dějiny lékařství ; kardiologie ; kardiologie : dějiny ; dějiny novověku 1601- ; významné osobnosti ; kardiologové : dějiny

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s.r.o., 2021. — 381 stran ; ISBN 978-80-7490-228-4

ošetřovatelství ; lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; ošetřovatelství

Základy latinské lékařské terminologie / Jiřina Plašilová. — 6., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 239 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5058-6

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

NEUROLOGIE

Neurology and COVID-19 : scientific brief, 29 September 2021 :. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; neurologie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; neurologické manifestace ; metaanalýza jako téma

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2022. — 759 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-962-5

neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektroencefalografie ; kritický stav ; dospělí ; záchvaty : diagnostické zobrazování

nahoru

ONKOLOGIE

Anální spinocelulární karcinom / Radka Lohynská a kolektiv ; ilustrace Veronika Mrázová. — Praha : Maxdof, [2022]. — 181 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-715-0

onkologie ; gastroenterologie ; nádory anu ; spinocelulární karcinom

Jak to celé přežít a nezbláznit se / Denisa Cziglová. — Vydání první. — Brno : Backstage Books, 2019. — 304 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-88049-90-6

onkologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nádory : terapie ; blogování ; zdravá strava

nahoru

ORTOPEDIE

Artroskopie ramene / Pavel Přikryl, Pavel Sadovský, Filip Hudeček, Norbert Krajcsovics, Petr Neoral. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 143 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7492-580-1

chirurgie ; ortopedie ; artroskopie ; ramenní kloub : chirurgie ; poranění ramene

Kineziologické tejpování v osteopatii a manuální terapii : 376 fotografií / Sascha Seifert ; s příspěvky Kristin Adlerové, Arndta Flenglera a Stephana Mogela ; z německého originálu Kinesiologisches Taping in Osteopathie und Manueller Therapie přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, [2022]. — 236 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88395-15-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; tejpovací páska ; muskuloskeletální manipulace : metody ; osteopatické lékařství : metody ; nemoci kostí : rehabilitace

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s.r.o., 2021. — 381 stran ; ISBN 978-80-7490-228-4

ošetřovatelství ; lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; ošetřovatelství

Osobnosti současného českého ošetřovatelství / Helena Dryáková, Jana Kovaříková. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-204-4052-5

ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; zdravotní sestry ; ošetřovatelství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Optimální přístup / Eduardo Berti ; z francouzského originálu Une présence idéale … přeložil Jan Machej. — První vydání. — Ústí nad Labem : Runa, 2022. — 113 stran ; ISBN 978-80-87792-33-9

paliativní medicína ; humanitní vědy a umění ; paliativní péče ; péče o umírající ; zdravotnický personál ; postoj zdravotnického personálu ; postoj ke smrti ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; nemocnice ; hodnota života ; dějiny 21. století

nahoru

PEDIATRIE

COVID-19 disease in children and adolescents : scientific brief, 29 September 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pediatrie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; dítě ; mladiství ; SARS-CoV-2 ; metaanalýza jako téma

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Prevention of fetal alcohol spectrum disorder FASD : who is responsible? / edited by Sterling Clarren, Amy Salmon, and Egon Jonsson. — Weinheim : Wiley-Blackwell, [2011]. — xiv, 370 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health care and disease management,) ISBN 978-3-527-32997-7

perinatologie a neonatologie ; preventivní medicína ; adiktologie ; spektrum vrozených alkoholových poruch : prevence a kontrola ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; vývoj plodu ; zpožděný efekt prenatální expozice ; matka – expozice noxám ; primární prevence ; postižené děti ; systematický přehled jako téma

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Acute community-acquired pneumonia in adults : guidelines for initial antimicrobial therapy based on local evidence from a South American working group (ConsenSur) / C. Bantar, L. Bavestrello, D. Curcio, A. Jasovich and ConsenSur group. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 2002. — 22 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 14, Suppl. n. 4, December, 2001)

farmakoterapie ; pneumologie a ftizeologie ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; dospělí ; pneumonie : farmakoterapie ; infekce získané v komunitě ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; akutní nemoc

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Odpočinek v neklidu : biopolitika spánku a bdění / Nikola Ivanov (ed.) ; z anglických originálů přeložili Pavel Černovský, Tomáš Kačer, Jan Táborský, Jana Tomečková. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 319 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-275-0535-7

politologie, politika, zdravotní politika ; psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; spánek ; poruchy spánku a bdění ; odpočinek ; politika ; moc (psychologie) ; životní styl ; denní rytmus ; vyspělé země

Proč volíme psychopaty a jak to zastavit / Bill Eddy ; přeložila Barbora Latečková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1880-7

psychologie, klinická psychologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; politika ; asociální osobnost ; narcismus ; moc (psychologie) ; kontrola chování ; vláda

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích / Angelika Rohwetter ; z německého originálu Wege aus der Mitgefühlsmüdigkeit přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 167 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1891-3

preventivní medicína ; psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola ; pomáhající chování ; pomocný zdravotnický personál ; duševní zdraví ; péče o sebe ; sebepojetí ; primární prevence ; empatie

Prevention of fetal alcohol spectrum disorder FASD : who is responsible? / edited by Sterling Clarren, Amy Salmon, and Egon Jonsson. — Weinheim : Wiley-Blackwell, [2011]. — xiv, 370 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health care and disease management,) ISBN 978-3-527-32997-7

perinatologie a neonatologie ; preventivní medicína ; adiktologie ; spektrum vrozených alkoholových poruch : prevence a kontrola ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; vývoj plodu ; zpožděný efekt prenatální expozice ; matka – expozice noxám ; primární prevence ; postižené děti ; systematický přehled jako téma

Infection prevention in the new millennium : the challenges persist : selected topics and presentations at the 2nd International Congress of the Arab Society of Chemotherapy, Microbiology and Infectious Diseases and the Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Certífication Review Course held at the Saudi Arabian National Guard Officer’s Club, Riyadh, Saudi Arabia, 4-8th November 2000 / guest editors: Alan Ronald, Atef Shibl, Ziad Memish. — Firenze : Edizioni riviste scientifiche, 2001. — 72 stran : ilustrace, tabulky ; — (Journal of chemotherapy,; Volume 13, Supplementum n. 1, April 2001)

farmakoterapie ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; přenos infekční nemoci ; kontrola infekčních nemocí ; primární prevence

Umění být zdráv / Jan Vojáček ; ptala se Věra Keilová ; ilustrace Clara Horáková. — 2. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 223 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3976-9

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; primární prevence ; podpora zdraví ; zdravý životní styl ; péče o sebe ; psychofyziologie ; psychosomatické lékařství

nahoru

PSYCHIATRIE

Odlišný svět / Iveta Radkovová ; ilustrace Iveta Radkovová. — První vydání. — Praha : Galén, 2022. — 162 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7492-597-9

psychiatrie ; autistická porucha ; myšlení ; komunikace ; duševně nemocní

Hraniční porucha osobnosti : vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání / Heinz-Peter Röhr ; z německého originálu Weg aus dem Chaos přeložil Antonín Konečný. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2022. — 117 stran ; — (Spektrum) ISBN 978-80-262-1897-5

psychiatrie ; psychoterapie ; hraniční porucha osobnosti ; biblioterapie ; duševně nemocní ; folklór

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS / Phoebe Caldwell, Jane Horwood ; přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1890-6

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; poruchy autistického spektra ; duševně nemocní ; komunikace ; sociální interakce ; percepce ; čití, cítění

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Ukolébavka s hurikánem / Justyna Wicenty ; z polštiny přeložila Eva Rysová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2022. — 219 stran ; ISBN 978-80-88126-84-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dějiny 21. století ; smrt kojence ; ztráta blízké osoby ; terapie zaměřená na emoce ; arteterapie ; psaní

Život bez záruky : co všechno mi vzala a dala jedna autonehoda / Martina Ruská. — 2. vydání. — Slavkov u Brna : Rozlet, 2022. — 180 stran ; ISBN 978-80-908296-5-7

psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; zdravotní sestry ; amputovaní ; traumatická amputace ; dopravní nehody ; postoj

Sportovní psychologie : průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry / Dana Štěrbová, Hana Pernicová, Petr Krol, Michal Šafář ; ilustrace: Cyril Gaja. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-3136-5

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; sporty ; psychologie sportu ; dorostová psychologie ; kondiční příprava ; sportovci

Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích / Angelika Rohwetter ; z německého originálu Wege aus der Mitgefühlsmüdigkeit přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 167 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1891-3

preventivní medicína ; psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola ; pomáhající chování ; pomocný zdravotnický personál ; duševní zdraví ; péče o sebe ; sebepojetí ; primární prevence ; empatie

Rodinná tajemství : jak překonat trauma předků / Yvonne Poncet-Bonnisol ; přeložila Kateřina Bodnárová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1868-5

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; psychické trauma ; vztahy mezi generacemi ; důvěrnost informací ; podvádění ; konflikt v rodině ; rodinná terapie

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS / Phoebe Caldwell, Jane Horwood ; přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1890-6

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; poruchy autistického spektra ; duševně nemocní ; komunikace ; sociální interakce ; percepce ; čití, cítění

Proč volíme psychopaty a jak to zastavit / Bill Eddy ; přeložila Barbora Latečková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1880-7

psychologie, klinická psychologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; politika ; asociální osobnost ; narcismus ; moc (psychologie) ; kontrola chování ; vláda

Spánek miminek / Anna Růžičková. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 223 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-4147-2

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; spánek ; kojenec ; péče o kojence ; dětská psychologie ; poruchy spánku a bdění

Drby : o nejrozšířenější lidské činnosti / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 107 stran ; ISBN 978-80-7492-595-5

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; komunikace ; sociální chování ; pomluva ; interpersonální vztahy ; emoce ; kognice

Odpočinek v neklidu : biopolitika spánku a bdění / Nikola Ivanov (ed.) ; z anglických originálů přeložili Pavel Černovský, Tomáš Kačer, Jan Táborský, Jana Tomečková. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 319 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-275-0535-7

politologie, politika, zdravotní politika ; psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění ; spánek ; poruchy spánku a bdění ; odpočinek ; politika ; moc (psychologie) ; životní styl ; denní rytmus ; vyspělé země

Tahle kniha je teplá / Juno Dawson ; z anglického originálu This book is gay … přeložila Olga Xaverová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 279 stran : ilustrace ; — (Yoli) ISBN 978-80-242-7892-6

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; bisexualita ; homosexualita ; transsexualismus ; sexuální menšiny ; sexuální chování ; pohlavní identita

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Hraniční porucha osobnosti : vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání / Heinz-Peter Röhr ; z německého originálu Weg aus dem Chaos přeložil Antonín Konečný. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2022. — 117 stran ; — (Spektrum) ISBN 978-80-262-1897-5

psychiatrie ; psychoterapie ; hraniční porucha osobnosti ; biblioterapie ; duševně nemocní ; folklór

Jak psi léčí : nejlepší přítel člověka umí být i jeho nejlepším lékem / Maria Goodavageová ; z anglického originálu Doctor dogs: how our best friends are becoming our best medicine přeložila Klára Kolinská. — Vydání první. — Praha : Mladá fronta, 2022. — 389 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-5661-8

psychoterapie ; diagnostika ; zooterapie ; terapeutická zvířata ; pracovní psi ; interakce člověk – zvíře ; časná diagnóza

Rodinná tajemství : jak překonat trauma předků / Yvonne Poncet-Bonnisol ; přeložila Kateřina Bodnárová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1868-5

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; psychické trauma ; vztahy mezi generacemi ; důvěrnost informací ; podvádění ; konflikt v rodině ; rodinná terapie

Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích / Angelika Rohwetter ; z německého originálu Wege aus der Mitgefühlsmüdigkeit přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 167 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1891-3

preventivní medicína ; psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola ; pomáhající chování ; pomocný zdravotnický personál ; duševní zdraví ; péče o sebe ; sebepojetí ; primární prevence ; empatie

Objevování vnitřní matky : průvodce hojením mateřského zranění a seznámením s osobní vnitřní silou / Bethany Webster ; přeložila Markéta Labusová. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2022. — 378 stran ; ISBN 978-80-7684-036-2

psychoterapie ; psychické trauma : psychologie : terapie ; matky ; rodičovství ; nukleární rodina ; vztahy mezi matkou a dítětem ; vztahy mezi generacemi ; sebepojetí ; péče o sebe

Ukolébavka s hurikánem / Justyna Wicenty ; z polštiny přeložila Eva Rysová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2022. — 219 stran ; ISBN 978-80-88126-84-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dějiny 21. století ; smrt kojence ; ztráta blízké osoby ; terapie zaměřená na emoce ; arteterapie ; psaní

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2022. — 759 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-962-5

neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektroencefalografie ; kritický stav ; dospělí ; záchvaty : diagnostické zobrazování

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Kineziologické tejpování v osteopatii a manuální terapii : 376 fotografií / Sascha Seifert ; s příspěvky Kristin Adlerové, Arndta Flenglera a Stephana Mogela ; z německého originálu Kinesiologisches Taping in Osteopathie und Manueller Therapie přeložila Mária Schwingerová. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, [2022]. — 236 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88395-15-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; tejpovací páska ; muskuloskeletální manipulace : metody ; osteopatické lékařství : metody ; nemoci kostí : rehabilitace

Léčivá moc dotyků : akupresura chodidel, masáž shiatsu, jiné formy masáže / Jadwiga Górnicka ; překlad Miroslava Polová. — České vydání druhé. — Praha : Jan Vašut, 2022. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7541-337-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; akupunktura a tradiční medicína ; akupresura ; masáž ; noha (od hlezna dolů) ; podpora zdraví

Robotická rehabilitace / Leoš Navrátil, Aleš Příhoda a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2022. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0665-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; robotika ; rehabilitace : metody

Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců : pro studenty bakalářského studia Tělesné výchovy, Fyzioterapie a magisterského studia Kondiční trenér a Aplikovaná kineziologie / vedoucí autorského kolektivu Kateřina Kapounková ; autoři: Iva Hrnčiříková, Kateřina Kapounková, Martin Komzák, Robert Vysoký. — Vydání první. — Brno : Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita, 2022. — 107 stran : ilustrace, tabulky ; — (knihovnicka.cz) ISBN 978-80-263-1706-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; postižení ; pohybová aktivita ; tělovýchovné lékařství

nahoru

SOCIOLOGIE

Drby : o nejrozšířenější lidské činnosti / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 107 stran ; ISBN 978-80-7492-595-5

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; komunikace ; sociální chování ; pomluva ; interpersonální vztahy ; emoce ; kognice

Tahle kniha je teplá / Juno Dawson ; z anglického originálu This book is gay … přeložila Olga Xaverová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 279 stran : ilustrace ; — (Yoli) ISBN 978-80-242-7892-6

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; bisexualita ; homosexualita ; transsexualismus ; sexuální menšiny ; sexuální chování ; pohlavní identita

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Robotická rehabilitace / Leoš Navrátil, Aleš Příhoda a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2022. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0665-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; robotika ; rehabilitace : metody

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Sportovní psychologie : průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry / Dana Štěrbová, Hana Pernicová, Petr Krol, Michal Šafář ; ilustrace: Cyril Gaja. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-3136-5

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; sporty ; psychologie sportu ; dorostová psychologie ; kondiční příprava ; sportovci

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

Tváří v tvář předkům : laboratoř antropologické rekonstrukce = Face to face with our ancestors : laboratory of anthropological reconstruction / Eva Vaníčková, Ondřej Bílek ; překlad: Václav Pinkava. — První vydání. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. — 221 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7028-549-7

antropologie ; věda a výzkum ; výzkum ; kulturní antropologie ; antropologie fyzická ; tělesné pozůstatky ; obličej ; dějiny starověku ; dějiny středověku

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Neurology and COVID-19 : scientific brief, 29 September 2021 :. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; neurologie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; neurologické manifestace ; metaanalýza jako téma

COVID-19 disease in children and adolescents : scientific brief, 29 September 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pediatrie ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; dítě ; mladiství ; SARS-CoV-2 ; metaanalýza jako téma

Coadministration of seasonal inactivated influenza and COVID-19 vaccines : interim guidance, 21 October 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; vakcíny proti chřipce ; infekční lékařství ; chřipka lidská ; roční období

Injection safety in the context of coronavirus disease (?COVID-19)? vaccination : policy brief, 5 November 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; bezpečnost ; infekční lékařství

Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised persons : interim guidance, 26 October 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 15 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; hostitel s imunodeficiencí ; infekční lékařství

COVID-19 vaccine Moderna (nucleoside modified), (mRNA-1273) : COVID-19 vaccine explainer : first publication date: 7 February 2021, updated: 24 August 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19

Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021 : 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; mezinárodní spolupráce ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; cestovní lékařství

Guidance for surveillance of SARS-CoV-2 variants : interim guidance, 9 August 2021. — [Geneva] World Health Organization, [2021]. — 18 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby

COVID-19 vaccines: safety surveillance manual : module: safety surveillance of COVID-19 vaccines in pregnant and breastfeeding women. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — iv, 23 s., ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; kojení ; těhotné ženy ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

Clinical features and prognostic factors of COVID-19 in people living with HIV hospitalized with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection : 15 July 2021. — [Geneva] World Health Organization : 2021. — 19 s., ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; HIV ; mortalita ; hospitalizace ; metaanalýza jako téma ; rizikové faktory ; prognóza

Modelling the health impacts of disruptions to essential health services during COVID-19 : module 1: understanding modelling approaches for sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health, and nutrition. — Geneva : World Health Organization, 2021. — 58 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; poskytování zdravotní péče ; pandemie ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; sexuální zdraví ; zdraví dospívajících ; zdraví žen ; zdraví dítěte ; řízení rizik ; statistické modely

Technical considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19 : interim guidance : annex to: Policy considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19, 2 July 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 14 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; cestovní a tropická medicína ; testování na COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; řízení rizik ; epidemiologické monitorování ; mezinárodní spolupráce ; cestovní lékařství

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství / Vlastimil Ščudla, Pavel Horák, David Karásek a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. — 679 stran : ilustrace, portréty ; — (Ars medica) ISBN 978-80-244-5957-8

diagnostika ; vnitřní lékařství ; diferenciální diagnóza ; vnitřní lékařství

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z / Martin Polák. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 195 stran : graf ; ISBN 978-80-271-1238-8

vnitřní lékařství ; vnitřní lékařství ; syndrom

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Intenzivní interakce a senzorická integrace u osob s PAS / Phoebe Caldwell, Jane Horwood ; přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 126 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1890-6

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; poruchy autistického spektra ; duševně nemocní ; komunikace ; sociální interakce ; percepce ; čití, cítění

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Umění být zdráv / Jan Vojáček ; ptala se Věra Keilová ; ilustrace Clara Horáková. — 2. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 223 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3976-9

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; primární prevence ; podpora zdraví ; zdravý životní styl ; péče o sebe ; psychofyziologie ; psychosomatické lékařství