National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Březen 2022

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Suchej únor : 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život / Petr Freimann, Lucie Maděryčová, Josef Petr, Johana Růžková. — [Praha] : Suchej únor, [2021]. — 413 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-270-8833-1

adiktologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pití alkoholu : prevence a kontrola ; alkoholová abstinence ; poruchy způsobené alkoholem ; podpora zdraví ; dobrovolné programy ; postoj ke zdraví ; sebepojetí ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Vzpomínky na začátky imunologie a mikrobiologie / Jaroslav Šterzl ; text upravili Jiří Městecký a Ivan Šterzl. — [Rudná] : Medias res, 2015. — 63 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-87957-06-6

alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; alergologie a imunologie : dějiny ; mikrobiologie : dějiny ; lékaři : dějiny

nahoru

ANATOMIE

Moje frnda : malý ilustrovaný průvodce světem ženského klína / Věra Dumková ; ilustrace Lubomír Lichý. — Praha : XYZ, 2008. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-125-2

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; ženské pohlavní orgány ; sexuální chování

Můj pinďour : malý ilustrovaný průvodce světem mužského rozkroku / Petr Pavel ; ilustrace Lubomír Lichý. — V Praze : XYZ, 2010. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-302-7

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; mužské pohlavní orgány ; sexuální chování

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vybrané znalosti pro nelékaře : KPR 2021 a další témata intenzivní péče / Jiří Frei et al. ; editor Jiří Frei. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. — x, 267 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-261-0604-3

anesteziologie a intenzivní lékařství ; péče o pacienty v kritickém stavu ; pomocný zdravotnický personál

nahoru

BIOCHEMIE

Neurotransmitery / Boris Mravec et al.. — Bratislava : SAP, 2007. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 80-8095-005-9

farmacie a farmakologie ; neurovědy ; biochemie ; neurotransmiterové látky ; nervový přenos ; nemoci nervového systému

nahoru

BIOLOGIE

Contemporary Czech and Slovak research on medical biophysics : Department of Biophysics, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic : Department of Medical and Clinical Biophysics, Faculty of Medicíne, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia : Department of Biomedícal Sciences, University of Sassari, Italy / guest editors Evžen Amler, Ján Sabo, Margherita Maioli. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — strana 373-525 : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 4, 2019)

fyziologie ; biologie ; fyzika, biofyzika ; biofyzika ; klinická studie jako téma

nahoru

BOTANIKA

Farmaceuticky významné semenné rostliny / Luděk Jahodář. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 358 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-246-4952-8

botanika ; farmacie a farmakologie ; botanika ; farmacie ; léčivé rostliny

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Vzpomínky na začátky imunologie a mikrobiologie / Jaroslav Šterzl ; text upravili Jiří Městecký a Ivan Šterzl. — [Rudná] : Medias res, 2015. — 63 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-87957-06-6

alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; alergologie a imunologie : dějiny ; mikrobiologie : dějiny ; lékaři : dějiny

Jsme tady pro vaše zdraví. — Plzeň : PRIVAMED a. s., 2021-. — svazky : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; nemocnice městské : dějiny ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; dějiny 21. století ; COVID-19

nahoru

DIABETOLOGIE

Algoritmus liečby diabetes mellitus 2. typu / Vladimír Uličiansky. — Košice : Via medica, s. r. o., 2008. — 285 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-970058-3-2

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; farmakoterapie ; hypoglykemika

Prediabetes / autoři: Igor Karen, Štěpán Svačina ; spoluautoři: Ladislav Dušek, Dana Moravčíková, Martin Prázný, Jan Škrha, Alena Šmahelová, Jan Vachek. — Třetí, aktualizované vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2022. — 9 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-33-0

diabetologie ; všeobecné lékařství ; prediabetes : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

Diagnóza cukrovka : odpovede na najčastějšie otázky / Jozef Michálek, Mária Štefáková. — Druhé, doplněné vydanie. — Bratislava : Kontakt, 2008. — 184 stran : ilustrace, tabulky ; — (Dialógy ;; publikácia číslo 3) ISBN 978-80-968985-3-4

diabetologie ; diabetes mellitus ; dietoterapie ; diabetická dieta

Basal insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. Julio Rosenstock, David R Owens. — London : Aesculapium Limited, [2004]. — xii, 205 stran : ilustrace, tabulky ; — (Series on insulin therapy) ISBN 0-9548607-0-5

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; klinická studie jako téma ; hypoglykemika ; inzulin glargin : terapeutické užití

Diabetes mellitus a komorbidity : suplementum : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : kapesní vydání / Igor Karen, Štěpán Svačina. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2021. — 70 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (QED) ISBN 978-80-88046-29-5

diabetologie ; všeobecné lékařství ; diabetes mellitus : diagnóza : terapie ; komorbidita ; komplikace diabetu : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

Šípkové Růženky naruby / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2018. — 112 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-308-7

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; dítě ; self-management

Sladký roky / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2019. — 120 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-310-0

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; self-management ; dítě ; mladiství

Pícháte si inzulín? : FIT: funkční používání inzulínu : cesta k volnosti při téměř normální glykémii / Kinga Howorková ; překlad Jiří Pumprla. — 1. české vydání. — Mainz : Kirchheim, 1996. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 3-87409-213-5

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : terapeutické užití ; selfmonitoring glykemie ; self-management

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Štítná žláza / Josef Dvořák. — [Praha] : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2004. — 13 stran : barevné ilustrace ; — (Odborná edice VZP ČR ;; 20)

endokrinologie ; zdravotní výchova ; nemoci štítné žlázy

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Chemical pollution of indoor air and its risk for children’s health: educational course : supplementary publication to the screening tool for assessment of health risks from combined exposure to multiple chemicals in indoor air in public settings for children. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — v, 136 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5562-8

znečištění vzduchu ve vnitřním prostředí ; nebezpečné látky ; vystavení vlivu životního prostředí ; environmentální vědy

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

National Glycopeptide Resistant Enterococcal Bacteraemia Surveillance Working Group report to the Department of Health. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 27 stran ; — (The journal of hospital infection,; Volume 62, Supplementum 1, March 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; epidemiologické monitorování ; bakteriemie ; Enterococcus ; glykopeptidy ; kontrola infekčních nemocí

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Farmaceuticky významné semenné rostliny / Luděk Jahodář. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 358 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-246-4952-8

botanika ; farmacie a farmakologie ; botanika ; farmacie ; léčivé rostliny

Bye, Bye Covid : lék na koronavirus, o kterém nechtějí, abyste věděli… / Andreas Kalcker. — 1. vydání. — [Místo vydání není známé] : Kalcker Institute, 2021. — 197 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-9525570-5-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; COVID-19 : farmakoterapie ; sloučeniny chloru : terapeutické užití ; oxidy : terapeutické užití ; roztoky : terapeutické užití ; léčivé přípravky ; farmakoterapie : metody

Neurotransmitery / Boris Mravec et al.. — Bratislava : SAP, 2007. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 80-8095-005-9

farmacie a farmakologie ; neurovědy ; biochemie ; neurotransmiterové látky ; nervový přenos ; nemoci nervového systému

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům : doporučení 2022 / Jana Gregorová, Alena Linhartová, Irena Murínová. — [Praha] : Maxdorf, [2022]. — 34 stran : formuláře, tabulky ; ISBN 978-80-7345-711-2

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmacie ; farmaceutické služby ; pacienti hospitalizovaní ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; konziliární vyšetření a konzultace

69th Czech-Slovak pharmacological days / guest editor Jiří Slíva. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — 103 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 1, 2019)

fyziologie ; farmacie a farmakologie ; farmakologie ; léčivé přípravky

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Case reports multiple sclerosis / autoři Martin Elišák, Pavlína Kleinová, Marek Peterka, Pavel Potužník, Pavel Štourač. — Praha : We Make Media, s.r.o., 2021. — 30 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Evidence-based medicine ;; 7) ISBN 978-80-88400-13-4

neurologie ; farmakoterapie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; humanizované monoklonální protilátky : terapeutické užití

Basal insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. Julio Rosenstock, David R Owens. — London : Aesculapium Limited, [2004]. — xii, 205 stran : ilustrace, tabulky ; — (Series on insulin therapy) ISBN 0-9548607-0-5

farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; klinická studie jako téma ; hypoglykemika ; inzulin glargin : terapeutické užití

Pícháte si inzulín? : FIT: funkční používání inzulínu : cesta k volnosti při téměř normální glykémii / Kinga Howorková ; překlad Jiří Pumprla. — 1. české vydání. — Mainz : Kirchheim, 1996. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 3-87409-213-5

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : terapeutické užití ; selfmonitoring glykemie ; self-management

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Contemporary Czech and Slovak research on medical biophysics : Department of Biophysics, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic : Department of Medical and Clinical Biophysics, Faculty of Medicíne, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia : Department of Biomedícal Sciences, University of Sassari, Italy / guest editors Evžen Amler, Ján Sabo, Margherita Maioli. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — strana 373-525 : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 4, 2019)

fyziologie ; biologie ; fyzika, biofyzika ; biofyzika ; klinická studie jako téma

nahoru

FYZIOLOGIE

69th Czech-Slovak pharmacological days / guest editor Jiří Slíva. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — 103 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 1, 2019)

fyziologie ; farmacie a farmakologie ; farmakologie ; léčivé přípravky

Advances in internal medicine : 5th Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University Bratislava, Slovak Republic (V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika) / guest editors Juraj Payer, Ján Kyselovič. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — 192 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 2, 2019)

fyziologie ; vnitřní lékařství ; vnitřní lékařství

Contemporary Czech and Slovak research on medical biophysics : Department of Biophysics, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic : Department of Medical and Clinical Biophysics, Faculty of Medicíne, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia : Department of Biomedícal Sciences, University of Sassari, Italy / guest editors Evžen Amler, Ján Sabo, Margherita Maioli. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — strana 373-525 : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 4, 2019)

fyziologie ; biologie ; fyzika, biofyzika ; biofyzika ; klinická studie jako téma

Hemostáza : laboratórne metódy, ich využitie a interpretácia vybraných klinických situáciach = laboratorní metody, jejich využití a interpretace ve vybraných klinických situacích / Ingrid Škorňová, Luděk Slavík a kol.. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-6014-7

hematologie a transfuzní lékařství ; fyziologie ; hematologie ; vyšetření krevní srážlivosti ; hemostáza

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

UEG Week Virtual 2021. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 8 stran : ilustrace ; — (Terapie v gastroenterologii ;; prosinec 2021)

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; farmakoterapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Metabolická příručka 2006 : přehled vyšetření pro diagnostiku dědičných metabolických poruch, indikace vyšetření, interpretace výsledků vyšetření / hlavní editor: Sylvie Šťastná ; editoři: Eva Košťálová, Evženie Pospíšilová, Jana Ledvinová, Lenka Dvořáková ; spolupracovníci: Eva Hrubá, Olga Martincová, Petr Chrastina, Daniel Přibyl, Ivan Šebesta, Viktor Kožich, Helena Poupětová, Radko Souček. — Praha : Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha, [2006 nebo 2007]. — 72 stran : tabulky ;

vnitřní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza ; klinické laboratorní techniky

nahoru

GERIATRIE

Průvodce domácí péčí : pro ty, kteří péči zvažují : pro ty, kteří ji poskytují / Kolektiv autorů Cesty domů ; odborná spolupráce Sára Balabánová, Marta Kolská, Eliška Mlynáriková, Karolína Pochmanová, Martina Špinková, Martina Tesařová a Monika Vaníčková. — 4. aktualizované vydání. — V Praze : Cesta domů, 2021. — 52 stran ; ISBN 978-80-88126-90-4

ošetřovatelství ; geriatrie ; domácí ošetřování ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty ; staří ; geriatrické ošetřovatelství ; péče o umírající

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Přehledný ultrazvukový atlas v gynekologii a porodnictví / Marie Turková, Zdeňka Malínská, Radovan Pilka a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 78 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-6045-1

gynekologie a porodnictví ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; ultrasonografie : metody ; gynekologická onemocnění : diagnostické zobrazování ; těhotenství

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Hemostáza : laboratórne metódy, ich využitie a interpretácia vybraných klinických situáciach = laboratorní metody, jejich využití a interpretace ve vybraných klinických situacích / Ingrid Škorňová, Luděk Slavík a kol.. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-6014-7

hematologie a transfuzní lékařství ; fyziologie ; hematologie ; vyšetření krevní srážlivosti ; hemostáza

Medikomiks : hemofilie dříve a nyní / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., 2021. — 16 nečíslovaných stran : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; zdravotní výchova ; hemofilie A ; hemofilie B ; výchova a vzdělávání ; dítě ; mladiství

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Moje frnda : malý ilustrovaný průvodce světem ženského klína / Věra Dumková ; ilustrace Lubomír Lichý. — Praha : XYZ, 2008. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-125-2

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; ženské pohlavní orgány ; sexuální chování

Můj pinďour : malý ilustrovaný průvodce světem mužského rozkroku / Petr Pavel ; ilustrace Lubomír Lichý. — V Praze : XYZ, 2010. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-302-7

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; mužské pohlavní orgány ; sexuální chování

Šípkové Růženky naruby / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2018. — 112 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-308-7

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; dítě ; self-management

Sladký roky / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2019. — 120 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-310-0

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; self-management ; dítě ; mladiství

nahoru

HYGIENA

Dvanáct hodin zdravovědy / Florence Lyndon Meredith ; z angličtiny přeložil a upravil Vladimír Tůma. — V Praze : Vydavatelstvo Družstevní práce, 1938. — 441 stran : ilustrace ; — (Svět. Nová řada ;; 24)

hygiena ; hygiena

Contact tracing and quarantine in the context of the Omicron SARS-CoV-2 variant : interim guidance : 17 February 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 9 stran

COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; trasování kontaktů ; karanténa ; pandemie ; infekční lékařství ; hygiena

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Contact tracing and quarantine in the context of the Omicron SARS-CoV-2 variant : interim guidance : 17 February 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 9 stran

COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; trasování kontaktů ; karanténa ; pandemie ; infekční lékařství ; hygiena

Bye, Bye Covid : lék na koronavirus, o kterém nechtějí, abyste věděli… / Andreas Kalcker. — 1. vydání. — [Místo vydání není známé] : Kalcker Institute, 2021. — 197 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-9525570-5-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; COVID-19 : farmakoterapie ; sloučeniny chloru : terapeutické užití ; oxidy : terapeutické užití ; roztoky : terapeutické užití ; léčivé přípravky ; farmakoterapie : metody

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022 : 2020 data. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2022]. — xxi, 136 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5668-7

bakteriální léková rezistence ; antiinfekční látky ; kontrola infekce ; surveillance populace ; sběr dat ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

National Glycopeptide Resistant Enterococcal Bacteraemia Surveillance Working Group report to the Department of Health. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 27 stran ; — (The journal of hospital infection,; Volume 62, Supplementum 1, March 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; epidemiologické monitorování ; bakteriemie ; Enterococcus ; glykopeptidy ; kontrola infekčních nemocí

COVID-19 vaccine (recombinant, adjuvanted), NVX-CoV2373, COVOVAXTM, NUVAXOVIDTM : COVID-19 vaccine explainer : 21 January 2022. — [Geneva] : World Health Organization, [2022]. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Guidelines for the control and prevention of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in healthcare facilities by the Joint BSAC/HIS/ICNA Working Party on MRSA / J. E. Coia, G. J. Duckworth, D. I. Edwards, M. Farrington, C. Fry, H. Humphreys, C. Mallaghan, D. R. Tucker. A systematic review of the evidence for interventions for the prevention and control of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (1996-2004) : report to the Joint MRSA Working Party (Subgroup A) / H. P. Loveday, C. M. Pellowe, S. R. L. J. Jones, R. J. Pratt. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 70 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of hospital infection,; Volume 63, Supplementum 1, May 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; preventivní medicína ; methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ; stafylokokové infekce : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; infekce spojené se zdravotní péčí : prevence a kontrola

Third round of the global pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: November–December 2021 : interim report, 7 February 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 50 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; pandemie ; poskytování zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotnické přehledy

COVID-19 vaccine (whole virion inactivated corona virus vaccine), BBV152, COVAXIN® : COVID-19 vaccine explainer : 5 January 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 7 stran

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

WHO recommendations on mask use by health workers, in light of the Omicron variant of concern : WHO interim guidelines : 22 December 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 3 strany

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; masky ; osobní ochranné prostředky ; zdravotnický personál ; respirátory N95 ; kontrola infekce

nahoru

KARDIOLOGIE

Autonomes Nervensystem und Herzrhythmusstörungen / Herausgegeben von Reinhard Griebenow und Hartmut Gülker ; geleitwort von W. Kaufman. — Stuttgart : Georg Thieme, 1990. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-13-742501-8

kardiologie ; neurovědy ; autonomní nervový systém ; srdeční arytmie

Kardiovaskulárne ochorenia – najväčšia hrozba : biela kniha / Gabriel Kamenský, Ján Murín a kolektív. — Bratislava : AEPress, s.r.o. : 2009. — 221 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88880-86-8

kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; zdravotní stav populace ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob

Akútny koronárny syndróm / Martin Studenčan. — Bratislava : Media Group, 2014. — 240 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-969790-1-1

kardiologie ; akutní koronární syndrom ; infarkt myokardu s elevacemi ST úseků

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Talking Medicine 2 : case studies in Czech / Iveta Čermáková, Tereza Bakusová. — First English edition. — Prague : Charles University, Carolinum Press, 2021. — 257 stran : ilustrace, ISBN 978-80-246-5048-7

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Talking Medicine 2 : case studies in Czech / Iveta Čermáková, Tereza Bakusová. — First English edition. — Prague : Charles University, Carolinum Press, 2021. — 257 stran : ilustrace, ISBN 978-80-246-5048-7

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Supervize – příručka pro uživatele / Michal Horák. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2022. — 92 stran ; ISBN 978-80-88361-21-3

management, organizace a řízení zdravotnictví ; organizace a řízení ; školitelé

Guidelines for the control and prevention of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in healthcare facilities by the Joint BSAC/HIS/ICNA Working Party on MRSA / J. E. Coia, G. J. Duckworth, D. I. Edwards, M. Farrington, C. Fry, H. Humphreys, C. Mallaghan, D. R. Tucker. A systematic review of the evidence for interventions for the prevention and control of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (1996-2004) : report to the Joint MRSA Working Party (Subgroup A) / H. P. Loveday, C. M. Pellowe, S. R. L. J. Jones, R. J. Pratt. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 70 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of hospital infection,; Volume 63, Supplementum 1, May 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; preventivní medicína ; methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ; stafylokokové infekce : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; infekce spojené se zdravotní péčí : prevence a kontrola

National Glycopeptide Resistant Enterococcal Bacteraemia Surveillance Working Group report to the Department of Health. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 27 stran ; — (The journal of hospital infection,; Volume 62, Supplementum 1, March 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; epidemiologie ; epidemiologické monitorování ; bakteriemie ; Enterococcus ; glykopeptidy ; kontrola infekčních nemocí

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům : doporučení 2022 / Jana Gregorová, Alena Linhartová, Irena Murínová. — [Praha] : Maxdorf, [2022]. — 34 stran : formuláře, tabulky ; ISBN 978-80-7345-711-2

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmacie ; farmaceutické služby ; pacienti hospitalizovaní ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; konziliární vyšetření a konzultace

Jsme tady pro vaše zdraví. — Plzeň : PRIVAMED a. s., 2021-. — svazky : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; nemocnice městské : dějiny ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; dějiny 21. století ; COVID-19

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Vzpomínky na začátky imunologie a mikrobiologie / Jaroslav Šterzl ; text upravili Jiří Městecký a Ivan Šterzl. — [Rudná] : Medias res, 2015. — 63 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-87957-06-6

alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; alergologie a imunologie : dějiny ; mikrobiologie : dějiny ; lékaři : dějiny

nahoru

NEFROLOGIE

Laboratorní vyšetření v nefrologii : Akutní poškození ledvin / autoři: Květa Bláhová, Zdeněk Doležel, Sylvie Dusilová Sulková, Magdalena Fořtová, Zdeňka Hrušková, Marta Kalousová, Helena Marečková, Martin Matějovič, Ivan Novák, Vladimír Teplan, Vladimír Tesař, Tomáš Zima ; koordinátoři: Tomáš Zima, Vladimír Teplan. — Litoměřice : Tomáš Samovský – Quasar, 2008. — 85 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pokroky v oboru Nefrologie ;; ročník 2, číslo 2 / 2008)

nefrologie ; akutní poškození ledvin : diagnóza ; nemoci ledvin : diagnóza ; klinické laboratorní techniky

nahoru

NEUROLOGIE

ECTRIMS 2021. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 4 strany ; — (Terapie v neurologii ;; prosinec 2021)

neurologie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; farmakoterapie ; antigeny CD20 : terapeutické užití ; humanizované monoklonální protilátky : terapeutické užití ; podskupiny B-lymfocytů : účinky léků

Zaznělo na 4. neuromuskulárním fóru : 23.-24. 9. 2021, OREA resort Santon Brno / zpracovala Zuzana Zafarová. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2021. — 14 stran ; — (Neurologie pro praxi,; 2021, ročník 22, Supplementum CH) ISBN 978-80-7471-377-4

neurologie ; neuromuskulární nemoci

Case reports multiple sclerosis / autoři Martin Elišák, Pavlína Kleinová, Marek Peterka, Pavel Potužník, Pavel Štourač. — Praha : We Make Media, s.r.o., 2021. — 30 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Evidence-based medicine ;; 7) ISBN 978-80-88400-13-4

neurologie ; farmakoterapie ; roztroušená skleróza : farmakoterapie ; humanizované monoklonální protilátky : terapeutické užití

Neumim to říct : pracovní listy pro pacienty s afázií / Michaela Klírová. — Praha : Portál, 2022. — 57 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1893-7

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; afázie : rehabilitace ; rehabilitace poruch řeči a jazyka

nahoru

NEUROVĚDY

Autonomes Nervensystem und Herzrhythmusstörungen / Herausgegeben von Reinhard Griebenow und Hartmut Gülker ; geleitwort von W. Kaufman. — Stuttgart : Georg Thieme, 1990. — 288 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-13-742501-8

kardiologie ; neurovědy ; autonomní nervový systém ; srdeční arytmie

Neurotransmitery / Boris Mravec et al.. — Bratislava : SAP, 2007. — 284 stran : ilustrace ; ISBN 80-8095-005-9

farmacie a farmakologie ; neurovědy ; biochemie ; neurotransmiterové látky ; nervový přenos ; nemoci nervového systému

nahoru

ONKOLOGIE

Medikomiks : karcinom prsu / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2020]. — 24 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; nádory prsu ; výchova a vzdělávání ; dítě ; mladiství

Medikomiks : precizní onkologie / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2020]. — 23 nečíslovaných stran : ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; nádory : terapie ; cílená molekulární terapie ; genetické testování ; individualizovaná medicína ; lékařská onkologie

A short guide to cancer screening : increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2022]. — v, 43 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5756-1

veřejné zdravotnictví ; onkologie ; neinfekční nemoci ; mortalita ; asymptomatické nemoci ; neinfekční nemoci

nahoru

ORTOPEDIE

Vyrovnávací cvičení. Vladana Botlíková. — V Praze : Svojtka a Vašut, 1992. — 24 stran : ilustrace ; — (Záda už mě nebolí ;; 5) ISBN 80-85521-15-6

tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; terapie cvičením : metody ; plochá noha : rehabilitace ; koleno : patofyziologie ; kyčel : patofyziologie ; kyčelní kloub : patofyziologie ; muskuloskeletální bolest : rehabilitace ; vrozené deformity dolní končetiny : rehabilitace

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Průvodce domácí péčí : pro ty, kteří péči zvažují : pro ty, kteří ji poskytují / Kolektiv autorů Cesty domů ; odborná spolupráce Sára Balabánová, Marta Kolská, Eliška Mlynáriková, Karolína Pochmanová, Martina Špinková, Martina Tesařová a Monika Vaníčková. — 4. aktualizované vydání. — V Praze : Cesta domů, 2021. — 52 stran ; ISBN 978-80-88126-90-4

ošetřovatelství ; geriatrie ; domácí ošetřování ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty ; staří ; geriatrické ošetřovatelství ; péče o umírající

nahoru

PEDIATRIE

Šípkové Růženky naruby / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2018. — 112 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-308-7

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; dítě ; self-management

Sladký roky / autor: Diana Kutilová ; ilustrovala: Tereza Kutilová. — 1. vydání. — Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2019. — 120 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7182-310-0

diabetologie ; pediatrie ; humanitní vědy a umění ; diabetes mellitus 1. typu ; self-management ; dítě ; mladiství

Pneumokoková onemocnění u dětí : případy z klinické praxe / Kolektiv autorů. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7492-534-4

pediatrie ; pneumologie a ftizeologie ; Streptococcus pneumoniae ; streptokokové infekce ; pneumokoková meningitida ; dítě

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Pneumokoková onemocnění u dětí : případy z klinické praxe / Kolektiv autorů. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7492-534-4

pediatrie ; pneumologie a ftizeologie ; Streptococcus pneumoniae ; streptokokové infekce ; pneumokoková meningitida ; dítě

Bye, Bye Covid : lék na koronavirus, o kterém nechtějí, abyste věděli… / Andreas Kalcker. — 1. vydání. — [Místo vydání není známé] : Kalcker Institute, 2021. — 197 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-9525570-5-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; COVID-19 : farmakoterapie ; sloučeniny chloru : terapeutické užití ; oxidy : terapeutické užití ; roztoky : terapeutické užití ; léčivé přípravky ; farmakoterapie : metody

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Info pro rodiče : mateřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, rodičovská dovolená / autor Šárka Gregorová. — Praha : Švejnohová a přátelé, 2019. — 16 stran ; — (Informace pro lékařské praxe,; ročník 21, příloha, 2019)

právo, zákonodárství ; sociologie ; zákonodárství jako téma ; pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi ; zaměstnanost ; pojištění nemocenské ; rodiče ; porod ; dávkové mechanismy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Zdravé návyky a ozdravné postupy pro posílení imunitního systému. — Vydání první. — Praha : Prameny zdraví, z. s., 2021. — 35 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; zdravý životní styl ; podpora zdraví : metody ; péče o sebe : metody ; imunitní systém ; primární prevence ; virové nemoci : prevence a kontrola ; COVID-19 : prevence a kontrola

COVID-19 vaccine (recombinant, adjuvanted), NVX-CoV2373, COVOVAXTM, NUVAXOVIDTM : COVID-19 vaccine explainer : 21 January 2022. — [Geneva] : World Health Organization, [2022]. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Guidelines for the control and prevention of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in healthcare facilities by the Joint BSAC/HIS/ICNA Working Party on MRSA / J. E. Coia, G. J. Duckworth, D. I. Edwards, M. Farrington, C. Fry, H. Humphreys, C. Mallaghan, D. R. Tucker. A systematic review of the evidence for interventions for the prevention and control of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (1996-2004) : report to the Joint MRSA Working Party (Subgroup A) / H. P. Loveday, C. M. Pellowe, S. R. L. J. Jones, R. J. Pratt. — Amsterdam : Elsevier, 2006. — 70 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of hospital infection,; Volume 63, Supplementum 1, May 2006)

infekční lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; preventivní medicína ; methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ; stafylokokové infekce : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; infekce spojené se zdravotní péčí : prevence a kontrola

nahoru

PSYCHIATRIE

Jen žádnou paniku : jak zvítězit nad úzkostnými poruchami / Andreas Ströhle, Jens Plag ve spolupráci s Petrou Kunzeovou ; z německého originálu Keine Panik vor der Angst! přeložila Alena Breuerová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 271 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-4093-2

psychiatrie ; úzkost : terapie ; úzkostné poruchy : terapie ; psychoterapie ; farmakoterapie ; komplementární terapie ; péče o sebe

Psychóza a spiritualita : vybrané aspekty vzájemného vztahu / Ludmila Bartůšková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 113 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4991-7

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; náboženství ; spiritualita ; schizofrenie ; psychotické poruchy ; duševně nemocní ; rozhovory jako téma

Mental health and COVID-19 : early evidence of the pandemic’s impact : scientific brief, 2 March 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 11 stran

COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; duševní zdraví ; globální zátěž nemocemi ; metaanalýza jako téma ; psychiatrie ; veřejné zdravotnictví

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychóza a spiritualita : vybrané aspekty vzájemného vztahu / Ludmila Bartůšková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 113 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4991-7

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; náboženství ; spiritualita ; schizofrenie ; psychotické poruchy ; duševně nemocní ; rozhovory jako téma

Břevno v oku : lidé v roce 2022 / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 278 stran ; ISBN 978-80-246-5149-1

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; věda a výzkum ; dějiny 21. století ; postoj ; sociální psychologie ; humanitní vědy ; přírodní vědy

Suchej únor : 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život / Petr Freimann, Lucie Maděryčová, Josef Petr, Johana Růžková. — [Praha] : Suchej únor, [2021]. — 413 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-270-8833-1

adiktologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pití alkoholu : prevence a kontrola ; alkoholová abstinence ; poruchy způsobené alkoholem ; podpora zdraví ; dobrovolné programy ; postoj ke zdraví ; sebepojetí ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Principles of imaging methods for medical students Hana Malíková. — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2022. — 118 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-5059-3

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; diagnostické zobrazování

Přehledný ultrazvukový atlas v gynekologii a porodnictví / Marie Turková, Zdeňka Malínská, Radovan Pilka a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 78 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-6045-1

gynekologie a porodnictví ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; ultrasonografie : metody ; gynekologická onemocnění : diagnostické zobrazování ; těhotenství

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Neumim to říct : pracovní listy pro pacienty s afázií / Michaela Klírová. — Praha : Portál, 2022. — 57 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1893-7

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; afázie : rehabilitace ; rehabilitace poruch řeči a jazyka

Sportovní masáž : skripta. — Praha : PALESTRA spol. s r.o., 1997. — 48 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

tělovýchovné lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; masáž : metody ; tělovýchovné lékařství ; sporty

nahoru

SOCIOLOGIE

Kronika doby covidové / Jan Hnízdil, Michal Klíma, Tomáš Nielsen, Margit Slimáková, Markéta Šichtařová, Jan Tománek. — Vydání první. — Praha : NLN, 2021. — 295 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7422-819-3

sociologie ; dějiny 21. století ; COVID-19 : dějiny

Info pro rodiče : mateřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, rodičovská dovolená / autor Šárka Gregorová. — Praha : Švejnohová a přátelé, 2019. — 16 stran ; — (Informace pro lékařské praxe,; ročník 21, příloha, 2019)

právo, zákonodárství ; sociologie ; zákonodárství jako téma ; pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi ; zaměstnanost ; pojištění nemocenské ; rodiče ; porod ; dávkové mechanismy

Břevno v oku : lidé v roce 2022 / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 278 stran ; ISBN 978-80-246-5149-1

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; věda a výzkum ; dějiny 21. století ; postoj ; sociální psychologie ; humanitní vědy ; přírodní vědy

Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech / Štěpán Kavan a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2022. — 170 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-833-9

sociologie ; organizace nevýdělečné ; dobrovolní pracovníci ; náhlé příhody ; plánování postupu v případě katastrof

Suchej únor : 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život / Petr Freimann, Lucie Maděryčová, Josef Petr, Johana Růžková. — [Praha] : Suchej únor, [2021]. — 413 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-270-8833-1

adiktologie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pití alkoholu : prevence a kontrola ; alkoholová abstinence ; poruchy způsobené alkoholem ; podpora zdraví ; dobrovolné programy ; postoj ke zdraví ; sebepojetí ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Soudní lékařství / Alexandr Pilin a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 478 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-5013-5

soudní lékařství ; soudní lékařství

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Woudink / text a foto: Martina Doleschalová. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2019. — 13 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 23, metodická příloha 85, březen 2019)

tělovýchovné lékařství ; cvičení ; sporty ; posturální rovnováha

Ringo – hra pro každého / text: Zdeňka Horčičková. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2019. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 23, metodická příloha 86, červen 2019)

tělovýchovné lékařství ; sporty

Příprava na úspěšné stárnutí / text: Marie Skopová ; foto: Radka Mothejzíková. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2019. — 11 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 23, metodická příloha 87, září 2019)

tělovýchovné lékařství ; zdravé stárnutí ; cvičení

Psychomotorické aktivity z Evropy / text a foto kolektiv autorů: Jaroslav Vrbas, Hana Šeráková, Daniela Jonášová, Dagmar Heiland Trávníková, Aneta Němčanská, Kristýna Ondráková, Lucie Soukupová, Terezie Otrubová, Veronika Vymazalová, Nikola Porvisová. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2019. — 11 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 23, číslo 4, metodická příloha 88, prosinec 2019)

tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; psychomotorický výkon

Vyrovnávací cvičení. Vladana Botlíková. — V Praze : Svojtka a Vašut, 1992. — 24 stran : ilustrace ; — (Záda už mě nebolí ;; 5) ISBN 80-85521-15-6

tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; terapie cvičením : metody ; plochá noha : rehabilitace ; koleno : patofyziologie ; kyčel : patofyziologie ; kyčelní kloub : patofyziologie ; muskuloskeletální bolest : rehabilitace ; vrozené deformity dolní končetiny : rehabilitace

Sportovní masáž : skripta. — Praha : PALESTRA spol. s r.o., 1997. — 48 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

tělovýchovné lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; masáž : metody ; tělovýchovné lékařství ; sporty

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Břevno v oku : lidé v roce 2022 / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 278 stran ; ISBN 978-80-246-5149-1

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; věda a výzkum ; dějiny 21. století ; postoj ; sociální psychologie ; humanitní vědy ; přírodní vědy

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

COVID-19 vaccine (recombinant, adjuvanted), NVX-CoV2373, COVOVAXTM, NUVAXOVIDTM : COVID-19 vaccine explainer : 21 January 2022. — [Geneva] : World Health Organization, [2022]. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Third round of the global pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: November–December 2021 : interim report, 7 February 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 50 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; pandemie ; poskytování zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby ; zdravotnické přehledy

WHO recommendations on mask use by health workers, in light of the Omicron variant of concern : WHO interim guidelines : 22 December 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 3 strany

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; masky ; osobní ochranné prostředky ; zdravotnický personál ; respirátory N95 ; kontrola infekce

COVID-19 vaccine (whole virion inactivated corona virus vaccine), BBV152, COVAXIN® : COVID-19 vaccine explainer : 5 January 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 7 stran

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Mental health and COVID-19 : early evidence of the pandemic’s impact : scientific brief, 2 March 2022. — Geneva : World Health Organization, [2022]. — 11 stran

COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; duševní zdraví ; globální zátěž nemocemi ; metaanalýza jako téma ; psychiatrie ; veřejné zdravotnictví

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022 : 2020 data. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2022]. — xxi, 136 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5668-7

bakteriální léková rezistence ; antiinfekční látky ; kontrola infekce ; surveillance populace ; sběr dat ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

A short guide to cancer screening : increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2022]. — v, 43 stran : ilustrace ISBN 978-92-890-5756-1

veřejné zdravotnictví ; onkologie ; neinfekční nemoci ; mortalita ; asymptomatické nemoci ; neinfekční nemoci

Jsme tady pro vaše zdraví. — Plzeň : PRIVAMED a. s., 2021-. — svazky : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; nemocnice městské : dějiny ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; dějiny 21. století ; COVID-19

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Metabolická příručka 2006 : přehled vyšetření pro diagnostiku dědičných metabolických poruch, indikace vyšetření, interpretace výsledků vyšetření / hlavní editor: Sylvie Šťastná ; editoři: Eva Košťálová, Evženie Pospíšilová, Jana Ledvinová, Lenka Dvořáková ; spolupracovníci: Eva Hrubá, Olga Martincová, Petr Chrastina, Daniel Přibyl, Ivan Šebesta, Viktor Kožich, Helena Poupětová, Radko Souček. — Praha : Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha, [2006 nebo 2007]. — 72 stran : tabulky ;

vnitřní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; vrozené poruchy metabolismu : diagnóza ; klinické laboratorní techniky

Advances in internal medicine : 5th Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University Bratislava, Slovak Republic (V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika) / guest editors Juraj Payer, Ján Kyselovič. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. — 192 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Ročník 68, Supplementum 2, 2019)

fyziologie ; vnitřní lékařství ; vnitřní lékařství

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Diabetes mellitus a komorbidity : suplementum : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře : kapesní vydání / Igor Karen, Štěpán Svačina. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2021. — 70 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (QED) ISBN 978-80-88046-29-5

diabetologie ; všeobecné lékařství ; diabetes mellitus : diagnóza : terapie ; komorbidita ; komplikace diabetu : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

Prediabetes / autoři: Igor Karen, Štěpán Svačina ; spoluautoři: Ladislav Dušek, Dana Moravčíková, Martin Prázný, Jan Škrha, Alena Šmahelová, Jan Vachek. — Třetí, aktualizované vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2022. — 9 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-33-0

diabetologie ; všeobecné lékařství ; prediabetes : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Moje frnda : malý ilustrovaný průvodce světem ženského klína / Věra Dumková ; ilustrace Lubomír Lichý. — Praha : XYZ, 2008. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-125-2

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; ženské pohlavní orgány ; sexuální chování

Můj pinďour : malý ilustrovaný průvodce světem mužského rozkroku / Petr Pavel ; ilustrace Lubomír Lichý. — V Praze : XYZ, 2010. — 30 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7388-302-7

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; mužské pohlavní orgány ; sexuální chování

Medikomiks : hemofilie dříve a nyní / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., 2021. — 16 nečíslovaných stran : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; zdravotní výchova ; hemofilie A ; hemofilie B ; výchova a vzdělávání ; dítě ; mladiství

Štítná žláza / Josef Dvořák. — [Praha] : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2004. — 13 stran : barevné ilustrace ; — (Odborná edice VZP ČR ;; 20)

endokrinologie ; zdravotní výchova ; nemoci štítné žlázy

Medikomiks : precizní onkologie / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2020]. — 23 nečíslovaných stran : ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; nádory : terapie ; cílená molekulární terapie ; genetické testování ; individualizovaná medicína ; lékařská onkologie

Medikomiks : karcinom prsu / scénář: Gabriela Kyselová ; kresba: Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2020]. — 24 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; nádory prsu ; výchova a vzdělávání ; dítě ; mladiství

Zdravé návyky a ozdravné postupy pro posílení imunitního systému. — Vydání první. — Praha : Prameny zdraví, z. s., 2021. — 35 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; zdravý životní styl ; podpora zdraví : metody ; péče o sebe : metody ; imunitní systém ; primární prevence ; virové nemoci : prevence a kontrola ; COVID-19 : prevence a kontrola

Pícháte si inzulín? : FIT: funkční používání inzulínu : cesta k volnosti při téměř normální glykémii / Kinga Howorková ; překlad Jiří Pumprla. — 1. české vydání. — Mainz : Kirchheim, 1996. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 3-87409-213-5

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : terapeutické užití ; selfmonitoring glykemie ; self-management