National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Březen 2023

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ANATOMIE

Základy funkční anatomie člověka / Ivan Dylevský. — 2. vydání. — V Praze : České vysoké učení technické, 2023. — 213 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-01-07092-5

anatomie ; anatomie

Základy anatomie. Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ; ilustrace: Jan Kacvinský, Ivan Helekal. — Třetí vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 173 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7492-617-4

anatomie ; anatomie ; periferní nervový systém ; smyslové orgány ; kůže

nahoru

BIOLOGIE

Biology of memory / edited by Karl H. Pribram, Donald E. Broadbent. — New York ; London : 1970. — x, 323 stran : ilustrace ; ISBN 0-12-564350-0

biologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; neurobiologie ; paměť

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Diabetes : its medical and cultural history : outlines – texts – bibliography / edited by Dietrich von Engelhardt. — Berlin : Springer Verlag, [1989]. — x, 491 strana, 2 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, portréty ; ISBN 3-540-50950-X

diabetologie ; dějiny lékařství ; diabetes mellitus ; dějiny

Sir Harold Ridley and his fight for sight : he changed the world so that we may better see it / David J. Apple. — Thorofare : SLACK, [2006]. — xxxiii, 316 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-786-7

oftalmologie ; dějiny lékařství ; oftalmologové ; oftalmologie ; dějiny 20. století

Centre of ophthalmology Barraquer / Centro de Oftalmologia Barraquer. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1993]. — 91 stran : ilustrace ; ISBN 84-604-5098-8

oftalmologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; ambulantní zařízení ; oftalmologie ; oftalmologové ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; rodina

nahoru

DIABETOLOGIE

Diabetes : its medical and cultural history : outlines – texts – bibliography / edited by Dietrich von Engelhardt. — Berlin : Springer Verlag, [1989]. — x, 491 strana, 2 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace, portréty ; ISBN 3-540-50950-X

diabetologie ; dějiny lékařství ; diabetes mellitus ; dějiny

Léčba inzulinem : krok vpřed v kontrole diabetu : podívejme se, jak vám izulin může pomoci. — [Praha] : [Johnson & Johnson s.r.o.], [2017]. — 19 stran : ilustrace ;

farmakoterapie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; inzuliny : terapeutické užití ; self-management ; hypoglykemika ; diabetes mellitus

Triennial report : 1991-1994 / International Diabetes Federation. — Brussels : International Diabetes Federation, [1994]. — 45, 267, xii stran : ilustrace ;

diabetologie ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; diabetes mellitus ; celosvětové zdraví ; společnosti lékařské ; organizace a řízení ; programy národního zdraví

nahoru

EMBRYOLOGIE A TERATOLOGIE

The impact of maternal nutrition on the offspring / editors Gerard Hornstra, Ricardo Uauy, Xiaoguang Yang. — Basel : Karger ; [2005]. — xvi, 256 stran : ilustrace ; — (Nestlé Nutrition workshop series. Paediatric programme,; volume 55) ISBN 3-8055-7780-X

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; perinatologie a neonatologie ; embryologie a teratologie ; fyziologie výživy v mateřství ; komplikace těhotenství ; vývoj dítěte ; vývojové poruchy u dětí ; vývoj plodu ; nemoci plodu

Early pregnancy / N. Exalto, R. Rolland, T. K. A. B. Eskes, G. P. Vooijs. — [Místo vydání není známé] : Boehringer Ingelheim, [1983]. — 216 stran : ilustrace ; ISBN 90-800015-5-4

gynekologie a porodnictví ; embryologie a teratologie ; embryonální a fetální vývoj ; první trimestr těhotenství ; těhotenství

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

The management of burns and fire disasters : perspectives 2000 : proceedings of the Second International Conference on Burns and Fire Disasters / edited by M. Masellis, S. W. A. Gunn. — Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, [1995]. — xv, 603 stran : ilustrace ; ISBN 0-7923-8887-9

popáleninová medicína ; environmentální vědy ; požáry ; popálení ; katastrofy

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Latina pro farmaceuty : učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika / Květuše Kunešová. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2008. — 195 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-1547-9

lingvistika, lékařská terminologie ; farmacie a farmakologie ; terminologie jako téma ; farmacie

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčba inzulinem : krok vpřed v kontrole diabetu : podívejme se, jak vám izulin může pomoci. — [Praha] : [Johnson & Johnson s.r.o.], [2017]. — 19 stran : ilustrace ;

farmakoterapie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; inzuliny : terapeutické užití ; self-management ; hypoglykemika ; diabetes mellitus

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Recombinant Factor VIIa rFVIIa : current and future indications / I. Scharrer, M. von Depka Prondzinski (eds). — Neckargemünd : Weller Verlag, 2000. — 89 stran : ilustrace ; ISBN 3-933315-07-7

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hematologie ; faktor VIIa ; poruchy koagulačních proteinů ; koagulancia ; rekombinantní proteiny ; klinické lékařství ; výchova a vzdělávání

Recombinant factor VIIa : rFVIIa : update on clinical experiences / International Workshop on NovoSeven, April 24, 1998, Frankfurt/Main, Germany ; I. Scharrer, U. Hedner (eds.).. — Neckargemünd : Weller Verlag, 1999. — 84 stran : ilustrace ; ISBN 3-933315-02-6

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hematologie ; faktor VIIa ; rekombinantní proteiny ; klinické lékařství ; výchova a vzdělávání ; poruchy koagulačních proteinů ; koagulancia

nahoru

GERIATRIE

Sociální práce se seniory žijící s demencí / Lukáš Stárek. — Vydání I. — Praha : Educa Service, 2022. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87306-14-7

sociologie ; geriatrie ; psychiatrie ; sociální práce ; demence ; kvalita života ; komunikace ; staří ; duševně nemocní ; průzkumy a dotazníky ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Early pregnancy / N. Exalto, R. Rolland, T. K. A. B. Eskes, G. P. Vooijs. — [Místo vydání není známé] : Boehringer Ingelheim, [1983]. — 216 stran : ilustrace ; ISBN 90-800015-5-4

gynekologie a porodnictví ; embryologie a teratologie ; embryonální a fetální vývoj ; první trimestr těhotenství ; těhotenství

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Hematologie pro zdravotní laboranty I. Martin Pulcer, Jana Zuchnická, Soňa Kolářová, Markéta Ryzí, David Stejskal. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2022. — 140 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7599-322-9

hematologie a transfuzní lékařství ; hematologie ; laboratorní medicína

Recombinant Factor VIIa rFVIIa : current and future indications / I. Scharrer, M. von Depka Prondzinski (eds). — Neckargemünd : Weller Verlag, 2000. — 89 stran : ilustrace ; ISBN 3-933315-07-7

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hematologie ; faktor VIIa ; poruchy koagulačních proteinů ; koagulancia ; rekombinantní proteiny ; klinické lékařství ; výchova a vzdělávání

Recombinant factor VIIa : rFVIIa : update on clinical experiences / International Workshop on NovoSeven, April 24, 1998, Frankfurt/Main, Germany ; I. Scharrer, U. Hedner (eds.).. — Neckargemünd : Weller Verlag, 1999. — 84 stran : ilustrace ; ISBN 3-933315-02-6

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hematologie ; faktor VIIa ; rekombinantní proteiny ; klinické lékařství ; výchova a vzdělávání ; poruchy koagulačních proteinů ; koagulancia

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Skripta k tvorbě bakalářských a magisterských prací : text pro posluchače zdravotnických studijních oborů / Jitka Němcová, Ilona Mauritzová. — Plzeň : Maurea, s. r. o., 2009. — 76 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-902876-0-0

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; humanitní vědy a umění ; lékařství ; disertace jako téma ; studium vysokoškolské

nahoru

CHIRURGIE

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie : Fakultní nemocnice Na Bulovce, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. — [Praha] : [nakladatel není známý], [2011]. — 35 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; chirurgie ; nemocniční oddělení ; zdravotnická zařízení ; dějiny lékařství ; pneumologie ; hrudní chirurgie ; nemocnice fakultní ; dějiny 20. století

The burned hand, considerations in treatment and reconstructions : academisch Proefschrift / door Frits Groenevelt. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1985]. — xii, 126 stran : ilustrace ;

popáleninová medicína ; chirurgie ; popálení ; poranění ruky ; zákroky plastické chirurgie ; plastická chirurgie ; transplantace kůže ; hojení ran

Principles and practice of burn surgery / Juan P. Barret, David N. Herndon. — New York : Marcel Dekker, [2005]. — x, 412 stran : ilustrace ; ISBN 0-8247-5453-0

chirurgie ; popáleninová medicína ; popálení ; plastická chirurgie

Customized corneal ablation : the quest for super vision / [edited by] Scott M. MacRae, Ronald R. Krueger, Raymond A. Applegate. — Thorofare : Slack, [2001]. — xx, 393 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-488-4

oftalmologie ; chirurgie ; ablace ; rohovka : chirurgie ; oftalmologické chirurgické výkony ; oftalmologie

Textbook of advanced phacoemulsification techniques / Edited by Paul S. Koch, James A. Davison. — Thorofare : SLACK Incorporated, [1991]. — xv, 414 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-158-3

chirurgie ; oftalmologie ; fakoemulzifikace ; oftalmologie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Candidiasis : pathogenesis, diagnosis, and treatment / editor Gerald P. Bodey. — Second edition. — New York : Raven Press, [1993]. — ix, 420 stran : ilustrace ; ISBN 0-88167-954-2

infekční lékařství ; kandidóza

A clinical case definition for post COVID-19 condition in children and adolescents by expert consensus : 16 February 2023. — [Geneva] : World Health Organization, [2023]. — 99 stran : ilustrace, grafy

infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; dítě ; mladiství ; postakutní syndrom COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; konsensus ; delfská metoda

WHO global clinical data platform for the clinical characterization of Ebola : statistical analysis plan : 17 February 2023. — [Geneva] : World Health Organization, [2023]. — v, 9 stran

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; virus Ebola ; anonymizace dat ; sběr dat ; epidemický výskyt choroby

Human herpes simplex virus keratitis : the pathogenesis revisited = Herpes simplex virus keratitis bij de mens : de pathogenese opnieuw beschouwd : proeschrift : ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. ir J. H. Bemmel : en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaats vinden op, donderdag 20 juni 2002 om 16.00uur / door Lies Remeijer. — Rotterdam : [nakladatel není známý], 2002. — 146 stran : ilustrace ;

infekční lékařství ; virologie ; oftalmologie ; keratitida herpetická ; lidský herpesvirus 1 ; lidský herpesvirus 2

nahoru

KARDIOLOGIE

Chronické srdeční selhání : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2023 / autoři: Miloš Táborský, Filip Málek, Aleš Linhart, Svatopluk Býma. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2023]. — 17 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-38-5

kardiologie ; všeobecné lékařství ; srdeční selhání : diagnóza : terapie ; chronická nemoc ; praktické lékařství

Preventive cardiology : results from intervention studies / S. Heyden. — Manheim : Boehringer Mannheim GmbH, [1992]. — 95 stran : ilustrace ; ISBN 3-88630-125-7

preventivní medicína ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; primární prevence ; klinické zkoušky jako téma

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Latina pro farmaceuty : učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika / Květuše Kunešová. — 3. vydání. — Praha : Karolinum, 2008. — 195 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-1547-9

lingvistika, lékařská terminologie ; farmacie a farmakologie ; terminologie jako téma ; farmacie

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Integrovaný záchranný systém / Zdeněk Hanuška, Vilém Adamec Michail Šenovský, Iva Brejzová. — 2. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2022. — 148 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty ; — (SPBI Spektrum. Červená řada ;; 40) ISBN 978-80-7385-262-7

urgentní lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; urgentní zdravotnické služby ; záchranná práce ; integrované poskytování zdravotní péče ; plánování postupu v případě katastrof

Triennial report : 1991-1994 / International Diabetes Federation. — Brussels : International Diabetes Federation, [1994]. — 45, 267, xii stran : ilustrace ;

diabetologie ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; diabetes mellitus ; celosvětové zdraví ; společnosti lékařské ; organizace a řízení ; programy národního zdraví

Centre of ophthalmology Barraquer / Centro de Oftalmologia Barraquer. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1993]. — 91 stran : ilustrace ; ISBN 84-604-5098-8

oftalmologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; ambulantní zařízení ; oftalmologie ; oftalmologové ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; rodina

nahoru

NEFROLOGIE

Co můžete udělat pro udržení rovnováhy fosforu a vápníku ve vašem těle. — [Místo vydání není známé] : [Genzyme], [mezi 2000 a 2015?]. — 23 stran : ilustrace ;

nefrologie ; vnitřní lékařství ; zdravotní výchova ; fosfor ; vápník ; poruchy metabolismu fosforu ; poruchy metabolismu vápníku ; homeostáza ; nemoci ledvin ; péče o sebe ; životní styl

nahoru

NEUROLOGIE

Faciální reedukace / Marcela Grünerová Lippertová et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2023]. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-639-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; neurorehabilitace ; fyzioterapie (techniky) ; paréza : rehabilitace ; mononeuropatie : rehabilitace ; nemoci lícního nervu : rehabilitace ; obličejové svaly ; nemoci svalů : rehabilitace

Spánková medicína v kazuistikách / Iva Příhodová, Simona Dostálová a kol.. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : EEZY, 2023. — 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína) ISBN 978-80-88506-01-0

psychiatrie ; neurologie ; poruchy spánku a bdění : diagnóza : terapie ; lidé

nahoru

NEUROVĚDY

Biology of memory / edited by Karl H. Pribram, Donald E. Broadbent. — New York ; London : 1970. — x, 323 stran : ilustrace ; ISBN 0-12-564350-0

biologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; neurobiologie ; paměť

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

The control of food and fluid intake in health and disease / editors Michael J.G. Farthing, Dilip Mahalanabis. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; [2003]. — xvi, 315 stran : ilustrace ; — (Nestlé nutrition workshop series. Pediatric program ;; Volume 51) ISBN 0-7817-4843-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; poruchy výživy ; regulace chuti k jídlu ; vodní a elektrolytová rovnováha ; vodní a elektrolytová nerovnováha

The impact of maternal nutrition on the offspring / editors Gerard Hornstra, Ricardo Uauy, Xiaoguang Yang. — Basel : Karger ; [2005]. — xvi, 256 stran : ilustrace ; — (Nestlé Nutrition workshop series. Paediatric programme,; volume 55) ISBN 3-8055-7780-X

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; perinatologie a neonatologie ; embryologie a teratologie ; fyziologie výživy v mateřství ; komplikace těhotenství ; vývoj dítěte ; vývojové poruchy u dětí ; vývoj plodu ; nemoci plodu

Nutrition and growth / editors Reynaldo Martorell, Ferdinand Haschke. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; [2001]. — xvi, 424 stran : ilustrace ; — (Nestlé Nutrition Workshop Series. Pediatric Program ;; Volume 47) ISBN 0-7817-3467-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; poruchy růstu ; vývoj dítěte ; nutriční poruchy u dětí ; poruchy výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; vývojové poruchy u dětí

Náuka o výžive : fyziologická a liečebná výživa / Igor Beňo. — Martin : Osveta, [2003]. — 141 stran, 16 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ; — (Edícia učebníc pre stredné zdravotnícke školy) ISBN 80-8063-126-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; dietoterapie ; metody výživy ; klinické lékařství

nahoru

OFTALMOLOGIE

Sir Harold Ridley and his fight for sight : he changed the world so that we may better see it / David J. Apple. — Thorofare : SLACK, [2006]. — xxxiii, 316 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-786-7

oftalmologie ; dějiny lékařství ; oftalmologové ; oftalmologie ; dějiny 20. století

Textbook of advanced phacoemulsification techniques / Edited by Paul S. Koch, James A. Davison. — Thorofare : SLACK Incorporated, [1991]. — xv, 414 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-158-3

chirurgie ; oftalmologie ; fakoemulzifikace ; oftalmologie

Customized corneal ablation : the quest for super vision / [edited by] Scott M. MacRae, Ronald R. Krueger, Raymond A. Applegate. — Thorofare : Slack, [2001]. — xx, 393 stran : ilustrace ; ISBN 1-55642-488-4

oftalmologie ; chirurgie ; ablace ; rohovka : chirurgie ; oftalmologické chirurgické výkony ; oftalmologie

Der Augenarzt. Herausgegeben von Karl Velhagen ; mit beiträgen von A. H. S. Rahi, G. J. Goder. — 2., ergänzte und überarbeitete Auflage. — Leipzig : VEB Georg Thieme, 1985. — 740 stran : ilustrace, tabulky ;

oftalmologie ; oční nemoci

Der Augenarzt, Herausgegeben von Karl Velhagen. — 2., ergänzte und überarbeitete Auflage. — Leipzig : VEB Georg Thieme, 1987. — 176 stran ;

oftalmologie ; oční nemoci

Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen / von O. Haab ; Maler J. Fink. — München : F. Lehmanns Verlag, 1904. — xvi, 399, 16 stran, 30 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Lehmann’s Medizinische Handatlanten ;; Band XXXI)

oftalmologie ; oftalmologické chirurgické výkony ; oftalmologie

Centre of ophthalmology Barraquer / Centro de Oftalmologia Barraquer. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1993]. — 91 stran : ilustrace ; ISBN 84-604-5098-8

oftalmologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny lékařství ; ambulantní zařízení ; oftalmologie ; oftalmologové ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; rodina

Pathologie des Auges / G. O. H. Naumann … [et al.]. — 1.-2. Auflage. — Berlin : Springer, 1997. — 2 svazky : ilustrace ; — (Spezielle pathologische Anatomie ;; Bd. 12) ISBN 3-540-61682-9

oftalmologie ; oční nemoci

Human herpes simplex virus keratitis : the pathogenesis revisited = Herpes simplex virus keratitis bij de mens : de pathogenese opnieuw beschouwd : proeschrift : ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. ir J. H. Bemmel : en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaats vinden op, donderdag 20 juni 2002 om 16.00uur / door Lies Remeijer. — Rotterdam : [nakladatel není známý], 2002. — 146 stran : ilustrace ;

infekční lékařství ; virologie ; oftalmologie ; keratitida herpetická ; lidský herpesvirus 1 ; lidský herpesvirus 2

Clinicopathologic correlation of ocular disease : a text and stereoscopic atlas / David J. Apple, Maurice F. Rabb. — Saint Louis : The C. V. Mosby Company, 1974. — xiv, 429 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-8016-0242-4

oftalmologie ; oční nemoci ; percepce hloubky ; rizikové faktory

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Vybrané aspekty prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelství / Martin Krause a František Dolák. — Vydání první. — Praha : NLN, 2022. — 170 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7422-896-4

ošetřovatelství ; preventivní medicína ; hygiena práce ; primární prevence ; infekce spojené se zdravotní péčí : prevence a kontrola ; infekční nemoci ; osobní ochranné prostředky ; dezinfekce ; péče o pacienta

nahoru

PEDIATRIE

Puberta : poradenstvo a psychoterapie orientovane na vzťahovú väzbu s kazuístikami / Karl Heinz Brisch ; preklad Svetlana Žuchová. — Bratislava : Vydavate’stvo F, Pro mente sana, [2023]. — 190 stran ; ISBN 978-80-99982-14-8

psychoterapie ; psychiatrie ; pediatrie ; puberta ; dětská psychiatrie ; psychiatrie adolescentů ; vývoj mladistvých ; interprofesionální vztahy ; mladiství ; lidé ; dítě

Nutrition and growth / editors Reynaldo Martorell, Ferdinand Haschke. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; [2001]. — xvi, 424 stran : ilustrace ; — (Nestlé Nutrition Workshop Series. Pediatric Program ;; Volume 47) ISBN 0-7817-3467-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; poruchy růstu ; vývoj dítěte ; nutriční poruchy u dětí ; poruchy výživy kojenců ; fyziologie výživy dětí ; vývojové poruchy u dětí

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

The impact of maternal nutrition on the offspring / editors Gerard Hornstra, Ricardo Uauy, Xiaoguang Yang. — Basel : Karger ; [2005]. — xvi, 256 stran : ilustrace ; — (Nestlé Nutrition workshop series. Paediatric programme,; volume 55) ISBN 3-8055-7780-X

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; perinatologie a neonatologie ; embryologie a teratologie ; fyziologie výživy v mateřství ; komplikace těhotenství ; vývoj dítěte ; vývojové poruchy u dětí ; vývoj plodu ; nemoci plodu

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie : Fakultní nemocnice Na Bulovce, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. — [Praha] : [nakladatel není známý], [2011]. — 35 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; chirurgie ; nemocniční oddělení ; zdravotnická zařízení ; dějiny lékařství ; pneumologie ; hrudní chirurgie ; nemocnice fakultní ; dějiny 20. století

Difúzne parenchýmové choroby pľúc : praktický sprievodca / Robert Vyšehradský. — 1. vydanie. — Bratislava : Grada Slovakia s.r.o. ; 2023. — 223 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-271-6813-2

pneumologie a ftizeologie ; intersticiální plicní nemoci

nahoru

POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

Electrical trauma : the pathophysiology, manifestations, and clinical management / R. C. Lee, E. G. Cravalho, J. F. Burke. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 1992. — xv, 440 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-521-38345-5

popáleninová medicína ; popálení elektrickým proudem

The burned hand, considerations in treatment and reconstructions : academisch Proefschrift / door Frits Groenevelt. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1985]. — xii, 126 stran : ilustrace ;

popáleninová medicína ; chirurgie ; popálení ; poranění ruky ; zákroky plastické chirurgie ; plastická chirurgie ; transplantace kůže ; hojení ran

Principles and practice of burn surgery / Juan P. Barret, David N. Herndon. — New York : Marcel Dekker, [2005]. — x, 412 stran : ilustrace ; ISBN 0-8247-5453-0

chirurgie ; popáleninová medicína ; popálení ; plastická chirurgie

The management of burns and fire disasters : perspectives 2000 : proceedings of the Second International Conference on Burns and Fire Disasters / edited by M. Masellis, S. W. A. Gunn. — Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, [1995]. — xv, 603 stran : ilustrace ; ISBN 0-7923-8887-9

popáleninová medicína ; environmentální vědy ; požáry ; popálení ; katastrofy

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice / autoři: Bohumil Bakalář, Eva Smržová, Robert Zajíček ; spoluautoři: Marek Brosche, František Duška, David Frejlach, Jaroslava Hejdová, Jiří Knor, Josef Škola, Václav Vobruba. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020. — 36 stran : ilustrace ;

urgentní lékařství ; popáleninová medicína ; popálení ; urgentní zdravotnické služby ; urgentní lékařství ; hromadné neštěstí ; péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Vybrané aspekty prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelství / Martin Krause a František Dolák. — Vydání první. — Praha : NLN, 2022. — 170 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7422-896-4

ošetřovatelství ; preventivní medicína ; hygiena práce ; primární prevence ; infekce spojené se zdravotní péčí : prevence a kontrola ; infekční nemoci ; osobní ochranné prostředky ; dezinfekce ; péče o pacienta

Preventive cardiology : results from intervention studies / S. Heyden. — Manheim : Boehringer Mannheim GmbH, [1992]. — 95 stran : ilustrace ; ISBN 3-88630-125-7

preventivní medicína ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; primární prevence ; klinické zkoušky jako téma

nahoru

PSYCHIATRIE

Sociální práce se seniory žijící s demencí / Lukáš Stárek. — Vydání I. — Praha : Educa Service, 2022. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87306-14-7

sociologie ; geriatrie ; psychiatrie ; sociální práce ; demence ; kvalita života ; komunikace ; staří ; duševně nemocní ; průzkumy a dotazníky ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie

Puberta : poradenstvo a psychoterapie orientovane na vzťahovú väzbu s kazuístikami / Karl Heinz Brisch ; preklad Svetlana Žuchová. — Bratislava : Vydavate’stvo F, Pro mente sana, [2023]. — 190 stran ; ISBN 978-80-99982-14-8

psychoterapie ; psychiatrie ; pediatrie ; puberta ; dětská psychiatrie ; psychiatrie adolescentů ; vývoj mladistvých ; interprofesionální vztahy ; mladiství ; lidé ; dítě

Spánková medicína v kazuistikách / Iva Příhodová, Simona Dostálová a kol.. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : EEZY, 2023. — 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína) ISBN 978-80-88506-01-0

psychiatrie ; neurologie ; poruchy spánku a bdění : diagnóza : terapie ; lidé

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Biology of memory / edited by Karl H. Pribram, Donald E. Broadbent. — New York ; London : 1970. — x, 323 stran : ilustrace ; ISBN 0-12-564350-0

biologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; neurobiologie ; paměť

Raný psychický vývoj dítěte / Lenka Šulová. — 2. vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2010. — 247 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ;; 4) ISBN 978-80-246-1820-3

psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; vývoj dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; sociální interakce

Domácí násilí : 4 příběhy / Zdeněk Macura. — [Líbeznice] : [Zdeněk Macura], [2014]. — 48 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-260-7446-5

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí ; násilí mezi partnery ; oběti zločinu ; sociální psychologie ; dějiny 21. století

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Puberta : poradenstvo a psychoterapie orientovane na vzťahovú väzbu s kazuístikami / Karl Heinz Brisch ; preklad Svetlana Žuchová. — Bratislava : Vydavate’stvo F, Pro mente sana, [2023]. — 190 stran ; ISBN 978-80-99982-14-8

psychoterapie ; psychiatrie ; pediatrie ; puberta ; dětská psychiatrie ; psychiatrie adolescentů ; vývoj mladistvých ; interprofesionální vztahy ; mladiství ; lidé ; dítě

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Faciální reedukace / Marcela Grünerová Lippertová et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2023]. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-639-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; neurorehabilitace ; fyzioterapie (techniky) ; paréza : rehabilitace ; mononeuropatie : rehabilitace ; nemoci lícního nervu : rehabilitace ; obličejové svaly ; nemoci svalů : rehabilitace

Pánevní dno a léčba pohybem : aktivní řešení inkontinence a sestupu / Ida Hurtíková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2023. — 104 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-3462-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; urologie ; pánevní dno ; inkontinence moči : rehabilitace ; terapie cvičením : metody ; svalová slabost : rehabilitace ; ženské pohlaví

nahoru

SOCIOLOGIE

Concepts and practice of humanitarian medicine / edited by S. William A. Gunn, Michele Masellis. — New York : Springer, [2008]. — xix, 324 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-387-72263-4

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; sociologie ; pomoc v nouzi ; medicína katastrof ; právo na zdraví ; rovnost ve zdraví ; lékařské mise ; výzkum

Prostor pro integraci / Ján Jesenský. — Praha : Comenia Consult, 1993. — 129 stran : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; zdravotně postižení ; postižení ; integrace do komunity ; kvalita života

Domácí násilí : 4 příběhy / Zdeněk Macura. — [Líbeznice] : [Zdeněk Macura], [2014]. — 48 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-260-7446-5

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí ; násilí mezi partnery ; oběti zločinu ; sociální psychologie ; dějiny 21. století

Sociální práce se seniory žijící s demencí / Lukáš Stárek. — Vydání I. — Praha : Educa Service, 2022. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87306-14-7

sociologie ; geriatrie ; psychiatrie ; sociální práce ; demence ; kvalita života ; komunikace ; staří ; duševně nemocní ; průzkumy a dotazníky ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Desatero pro nositele snímatelné zubní náhrady : COREGA® : špičková péče o zubní náhrady. — [Místo vydání není známé] : [GlaxoSmithKline], [mezi 2001 a 2021]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; zdravotní výchova ; celkové zubní protézy

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Chůze pro zdraví, aneb, Jak si chůzí a cvičením s hůlkami zlepšit zdraví, náladu a prodloužit aktivní život : metodická příručka pro současné i budoucí chodce / Věra Filipová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 71 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-391-4

tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; chůze ; zdraví ; podpora zdraví

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Integrovaný záchranný systém / Zdeněk Hanuška, Vilém Adamec Michail Šenovský, Iva Brejzová. — 2. vydání. — V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2022. — 148 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty ; — (SPBI Spektrum. Červená řada ;; 40) ISBN 978-80-7385-262-7

urgentní lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; urgentní zdravotnické služby ; záchranná práce ; integrované poskytování zdravotní péče ; plánování postupu v případě katastrof

První pomoc není věda / autorka Eva Bernatová ; ilustrace Martin Zach. — Praha : IV – Nakladatelství s.r.o., 2021. — 56 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; první pomoc ; rány a poranění : terapie

Concepts and practice of humanitarian medicine / edited by S. William A. Gunn, Michele Masellis. — New York : Springer, [2008]. — xix, 324 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-387-72263-4

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; sociologie ; pomoc v nouzi ; medicína katastrof ; právo na zdraví ; rovnost ve zdraví ; lékařské mise ; výzkum

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice / autoři: Bohumil Bakalář, Eva Smržová, Robert Zajíček ; spoluautoři: Marek Brosche, František Duška, David Frejlach, Jaroslava Hejdová, Jiří Knor, Josef Škola, Václav Vobruba. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020. — 36 stran : ilustrace ;

urgentní lékařství ; popáleninová medicína ; popálení ; urgentní zdravotnické služby ; urgentní lékařství ; hromadné neštěstí ; péče o pacienty v kritickém stavu

nahoru

UROLOGIE

Pánevní dno a léčba pohybem : aktivní řešení inkontinence a sestupu / Ida Hurtíková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2023. — 104 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-3462-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; urologie ; pánevní dno ; inkontinence moči : rehabilitace ; terapie cvičením : metody ; svalová slabost : rehabilitace ; ženské pohlaví

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Concepts and practice of humanitarian medicine / edited by S. William A. Gunn, Michele Masellis. — New York : Springer, [2008]. — xix, 324 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-387-72263-4

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; sociologie ; pomoc v nouzi ; medicína katastrof ; právo na zdraví ; rovnost ve zdraví ; lékařské mise ; výzkum

Systems thinking for noncommunicable disease prevention policy : guidance to bring systems approaches into practice. — Moscow : World Health Organization, European Region, [2022]. — vi, 69 stran : ilustrace

zdravotní politika ; neinfekční nemoci ; systémová analýza ; budování kapacit ; veřejné zdravotnictví

Triennial report : 1991-1994 / International Diabetes Federation. — Brussels : International Diabetes Federation, [1994]. — 45, 267, xii stran : ilustrace ;

diabetologie ; veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; diabetes mellitus ; celosvětové zdraví ; společnosti lékařské ; organizace a řízení ; programy národního zdraví

WHO global clinical data platform for the clinical characterization of Ebola : statistical analysis plan : 17 February 2023. — [Geneva] : World Health Organization, [2023]. — v, 9 stran

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; virus Ebola ; anonymizace dat ; sběr dat ; epidemický výskyt choroby

Childhood cancer inequalities in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2022]. — xiv, 90 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5761-5

veřejné zdravotnictví ; zdraví dítěte ; péče o dítě ; veřejné zdravotnictví ; nádory

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie : Fakultní nemocnice Na Bulovce, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. — [Praha] : [nakladatel není známý], [2011]. — 35 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; chirurgie ; nemocniční oddělení ; zdravotnická zařízení ; dějiny lékařství ; pneumologie ; hrudní chirurgie ; nemocnice fakultní ; dějiny 20. století

nahoru

VIROLOGIE

Human herpes simplex virus keratitis : the pathogenesis revisited = Herpes simplex virus keratitis bij de mens : de pathogenese opnieuw beschouwd : proeschrift : ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. ir J. H. Bemmel : en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaats vinden op, donderdag 20 juni 2002 om 16.00uur / door Lies Remeijer. — Rotterdam : [nakladatel není známý], 2002. — 146 stran : ilustrace ;

infekční lékařství ; virologie ; oftalmologie ; keratitida herpetická ; lidský herpesvirus 1 ; lidský herpesvirus 2

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Co můžete udělat pro udržení rovnováhy fosforu a vápníku ve vašem těle. — [Místo vydání není známé] : [Genzyme], [mezi 2000 a 2015?]. — 23 stran : ilustrace ;

nefrologie ; vnitřní lékařství ; zdravotní výchova ; fosfor ; vápník ; poruchy metabolismu fosforu ; poruchy metabolismu vápníku ; homeostáza ; nemoci ledvin ; péče o sebe ; životní styl

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Chronické srdeční selhání : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2023 / autoři: Miloš Táborský, Filip Málek, Aleš Linhart, Svatopluk Býma. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2023]. — 17 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-38-5

kardiologie ; všeobecné lékařství ; srdeční selhání : diagnóza : terapie ; chronická nemoc ; praktické lékařství

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství : informační materiál České stomatologické komory. — Praha : Česká stomatologická komora, 2023. — 7 stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; všeobecné lékařství ; ambulantní péče ; pohotovostní zdravotnická služba ; zubní lékařství

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Skripta k tvorbě bakalářských a magisterských prací : text pro posluchače zdravotnických studijních oborů / Jitka Němcová, Ilona Mauritzová. — Plzeň : Maurea, s. r. o., 2009. — 76 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-902876-0-0

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; humanitní vědy a umění ; lékařství ; disertace jako téma ; studium vysokoškolské

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Prostor pro integraci / Ján Jesenský. — Praha : Comenia Consult, 1993. — 129 stran : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; zdravotně postižení ; postižení ; integrace do komunity ; kvalita života

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Desatero pro nositele snímatelné zubní náhrady : COREGA® : špičková péče o zubní náhrady. — [Místo vydání není známé] : [GlaxoSmithKline], [mezi 2001 a 2021]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; zdravotní výchova ; celkové zubní protézy

Léčba inzulinem : krok vpřed v kontrole diabetu : podívejme se, jak vám izulin může pomoci. — [Praha] : [Johnson & Johnson s.r.o.], [2017]. — 19 stran : ilustrace ;

farmakoterapie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; inzuliny : terapeutické užití ; self-management ; hypoglykemika ; diabetes mellitus

Chůze pro zdraví, aneb, Jak si chůzí a cvičením s hůlkami zlepšit zdraví, náladu a prodloužit aktivní život : metodická příručka pro současné i budoucí chodce / Věra Filipová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 71 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-391-4

tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; chůze ; zdraví ; podpora zdraví

Deník školáka : 2023 leden – srpen / autoři: Irena Zimenová, Lenka Vrzalová. — 8. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 64 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7071-424-9

zdravotní výchova ; zdraví dítěte ; zdravý životní styl ; studenti

Co můžete udělat pro udržení rovnováhy fosforu a vápníku ve vašem těle. — [Místo vydání není známé] : [Genzyme], [mezi 2000 a 2015?]. — 23 stran : ilustrace ;

nefrologie ; vnitřní lékařství ; zdravotní výchova ; fosfor ; vápník ; poruchy metabolismu fosforu ; poruchy metabolismu vápníku ; homeostáza ; nemoci ledvin ; péče o sebe ; životní styl

První pomoc není věda / autorka Eva Bernatová ; ilustrace Martin Zach. — Praha : IV – Nakladatelství s.r.o., 2021. — 56 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; první pomoc ; rány a poranění : terapie

Super trendy komiks pro kluky. — Praha : Nadační fond Petra Koukala, [2018]. — 13 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; zdraví dospívajících ; zdravý životní styl ; muži ; primární prevence

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství : informační materiál České stomatologické komory. — Praha : Česká stomatologická komora, 2023. — 7 stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; všeobecné lékařství ; ambulantní péče ; pohotovostní zdravotnická služba ; zubní lékařství

Desatero pro nositele snímatelné zubní náhrady : COREGA® : špičková péče o zubní náhrady. — [Místo vydání není známé] : [GlaxoSmithKline], [mezi 2001 a 2021]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; zdravotní výchova ; celkové zubní protézy