National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

Duben 2023

Nové knihy ve fondu NLK

 

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Clinical aspects of immunology / edited by P. G. H. Gell and R. R. A. Coombs. — First published. — Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1963. — xxvi, 883 stran, 19 nečíslovaných stran : ilustrace ;

alergologie a imunologie ; klinické lékařství ; nemoci imunitního systému

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra. — Praha : Care Comm s.r.o., 2020. — 72 stran : ilustrace ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; Ročník 83, číslo 116, supplementum 1, 2020)

neurologie ; oftalmologie ; alergologie a imunologie ; neuromyelitis optica

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

36. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intenzivmedizin und 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie gemeinsam mit der Société Luxembourgeoise de Pédiatrie : 17.-19. Juni 2010, Saarbrücken. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2010]. — 124 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 222, S1, Juni 2010)

pediatrie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; infekční lékařství ; neonatologie ; péče o pacienty v kritickém stavu ; infekční lékařství ; dítě

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

A compend of diseases of the skin / by Jay Frank Schamberg. — Eighth edition, revised and enlarged. — Philadelphia : P. Blakiston’s son & co., [1928]. — xvi, 324 stran : ilustrace ; — (Blakiston’s compends)

dermatovenerologie ; kožní nemoci

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Occupational health : the world of work in transition. — Prague : National Institute of Public Health : 2020. — 68 stran : ilustrace, tabulky ; — (Central European journal of public health,; Ročník 28, supplementum, October 2020)

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; hygiena práce ; nemoci z povolání ; pracovní síly ; pracovní expozice

nahoru

ESTETICKÁ MEDICÍNA

Estetická medicína a krása člověka / Jan Měšťák, Hana Raková, Soňa Štroblová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2023. — 100 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-3338-3

plastická chirurgie ; estetická medicína ; plastická chirurgie ; krása ; estetika ; etika ; sociální psychologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Pharmaceutical microbiology / edited by W. B. Hugo and A. D. Russell. — Fifth edition. — Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1992. — x, 524 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-03428-9

farmacie a farmakologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kontaminace léku ; antiinfekční látky ; sterilizace

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Náhlé příhody břišní : aktuální pohled na klasifikaci, diagnostiku a léčbu / editoři Zdeněk Krška, Jan Ulrych. — 1. vydání. — Praha : We Make Media, s.r.o., 2022-. — svazky : ilustrace (převážně barevné) ; — (Albertova sbírka ;; sv. 4) ISBN 978-80-88400-27-1

gastroenterologie ; urgentní lékařství ; náhlé příhody ; nemoci trávicího systému ; akutní bolest břicha ; terapie náhlých příhod

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Celonárodní screening Pompeho nemoci u pacientů s nespecifikovanou svalovou slabostí, hyperCKémií a respirační insuficiencí : průběžné výsledky / Olesja Parmová, Lívie Mensová, Stanislav Voháňka, Radim Mazanec. — Olomouc : Solen, Medical education, 2020. — 9 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 21, Suppl. B, 2020) ISBN 978-80-7471-299-9

neurologie ; genetika, lékařská genetika ; glykogenóza typu II : diagnóza ; časná diagnóza ; plošný screening ; genetické testování ; svalová hypotonie ; kreatinkinasa : škodlivé účinky ; respirační insuficience

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zum 80. Geburtstag von Herrn Prof. Riehm / Gastherausgeber: T. Klingebiel, M. Schrappe. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2013]. — 98 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 225, S1, Mai 2013)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; lékařská onkologie ; nádory ; krevní a lymfatické nemoci ; dítě

nahoru

CHIRURGIE

A synopsis of surgery : illustrated / Ernest W. Hey Groves. — Eighth edition. — New York : William Wood and company, 1927. — viii, 674 stran : ilustrace ;

chirurgie ; chirurgie operační

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

36. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intenzivmedizin und 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie gemeinsam mit der Société Luxembourgeoise de Pédiatrie : 17.-19. Juni 2010, Saarbrücken. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2010]. — 124 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 222, S1, Juni 2010)

pediatrie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; infekční lékařství ; neonatologie ; péče o pacienty v kritickém stavu ; infekční lékařství ; dítě

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Principles of medical treatment / by George Cheever Shattuck … [et al.]. — Sixth edition, revised and enlarged. — Cambridge : Harvard university press, 1926. — 256 stran : ilustrace ;

lékařství ; péče o pacienta

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Nové metody v medicíně a právo / Martin Šolc. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — xv, 255 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7676-101-8

právo, zákonodárství ; lidská práva ; zákonodárství lékařské ; právní odpovědnost ; práva pacientů ; občanská práva ; poškození pacienta : zákonodárství a právo ; vynálezy ; klinická etika

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Pharmaceutical microbiology / edited by W. B. Hugo and A. D. Russell. — Fifth edition. — Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1992. — x, 524 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-03428-9

farmacie a farmakologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kontaminace léku ; antiinfekční látky ; sterilizace

nahoru

NEUROLOGIE

Celonárodní screening Pompeho nemoci u pacientů s nespecifikovanou svalovou slabostí, hyperCKémií a respirační insuficiencí : průběžné výsledky / Olesja Parmová, Lívie Mensová, Stanislav Voháňka, Radim Mazanec. — Olomouc : Solen, Medical education, 2020. — 9 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 21, Suppl. B, 2020) ISBN 978-80-7471-299-9

neurologie ; genetika, lékařská genetika ; glykogenóza typu II : diagnóza ; časná diagnóza ; plošný screening ; genetické testování ; svalová hypotonie ; kreatinkinasa : škodlivé účinky ; respirační insuficience

Neurológia : pre všeobecných praktických lekárov / Gabriela Timárová. — Vydanie druhé. — Bratislava : Raabe, 2022. — 170 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8140-737-6

neurologie ; všeobecné lékařství ; nemoci nervového systému ; praktické lékařství

Spinální musculární atrofie. — Praha : Care Comm s.r.o., 2020. — 47 stran : ilustrace ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; Ročník 83, číslo 116, supplementum 2, 2020)

neurologie ; spinální svalová atrofie

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra. — Praha : Care Comm s.r.o., 2020. — 72 stran : ilustrace ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; Ročník 83, číslo 116, supplementum 1, 2020)

neurologie ; oftalmologie ; alergologie a imunologie ; neuromyelitis optica

Základy neurologie / Zdeněk Ambler, Pavel Potužník, Jiří Polívka. — Osmé, aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Galén, [2023]. — 332 stran : ilustrace ; — (Učebnice pro lékařské fakulty) ISBN 978-80-7492-654-9

neurologie ; neurologie

nahoru

OFTALMOLOGIE

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra. — Praha : Care Comm s.r.o., 2020. — 72 stran : ilustrace ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; Ročník 83, číslo 116, supplementum 1, 2020)

neurologie ; oftalmologie ; alergologie a imunologie ; neuromyelitis optica

Ophthalmic medical assisting : an independent study course / Robert L. Stamper, executive editor. — San Francisco : American Academy of Ophthalmology, [1991]. — xv, 312 stran : ilustrace ; ISBN 1-56055-006-6

oftalmologie ; oftalmologie ; asistenti oftalmologů

nahoru

ONKOLOGIE

Zum 80. Geburtstag von Herrn Prof. Riehm / Gastherausgeber: T. Klingebiel, M. Schrappe. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2013]. — 98 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 225, S1, Mai 2013)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; lékařská onkologie ; nádory ; krevní a lymfatické nemoci ; dítě

nahoru

ORTOPEDIE

Vyšetření pohybového aparátu / Jeffrey M. Gross, Joseph Fetto, Elaine Rosen ; přeložila Barbora Homonická Pyšková. — 4. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2023. — 453 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7684-109-3

ortopedie ; muskuloskeletální systém ; muskuloskeletální nemoci : diagnóza ; anatomie

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace / Petra Bastlová. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 137 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-244-5301-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; strečink

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Die Krankenpflege im Hause und im Spitale : ein Leitfaden für Krankenpflegerinnen / von B. Fizia. — Graz : Moser, 1908. — viii, 252 stran : ilustrace ;

ošetřovatelství ; ošetřovatelská služba v nemocnici ; domácí ošetřovatelství

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Paliativní medicína pro nemocniční lékaře : kazuistiky z každodenní praxe / Kate Aberger, David Wang (eds.) ; překlad Irena Závadová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2023. — 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88455-00-4

paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; dlouhodobá péče ; umírající ; pacienti hospitalizovaní ; hospitalizace

nahoru

PEDIATRIE

36. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intenzivmedizin und 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie gemeinsam mit der Société Luxembourgeoise de Pédiatrie : 17.-19. Juni 2010, Saarbrücken. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2010]. — 124 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 222, S1, Juni 2010)

pediatrie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; infekční lékařství ; neonatologie ; péče o pacienty v kritickém stavu ; infekční lékařství ; dítě

Zum 80. Geburtstag von Herrn Prof. Riehm / Gastherausgeber: T. Klingebiel, M. Schrappe. — Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, [2013]. — 98 stran : ilustrace ; — (Klinische Pädiatrie,; Band 225, S1, Mai 2013)

pediatrie ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; lékařská onkologie ; nádory ; krevní a lymfatické nemoci ; dítě

nahoru

PLASTICKÁ CHIRURGIE

Estetická medicína a krása člověka / Jan Měšťák, Hana Raková, Soňa Štroblová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2023. — 100 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-3338-3

plastická chirurgie ; estetická medicína ; plastická chirurgie ; krása ; estetika ; etika ; sociální psychologie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Occupational health : the world of work in transition. — Prague : National Institute of Public Health : 2020. — 68 stran : ilustrace, tabulky ; — (Central European journal of public health,; Ročník 28, supplementum, October 2020)

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; hygiena práce ; nemoci z povolání ; pracovní síly ; pracovní expozice

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Nové metody v medicíně a právo / Martin Šolc. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — xv, 255 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7676-101-8

právo, zákonodárství ; lidská práva ; zákonodárství lékařské ; právní odpovědnost ; práva pacientů ; občanská práva ; poškození pacienta : zákonodárství a právo ; vynálezy ; klinická etika

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Studentský den nukleární medicíny : Praha 10. 10. 2020 : sborník abstrakt / skupina Radiofarmaceutické chemie Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT s podporou ČVUT, ČSNM a dalších partnerů. — [Praha] : [České vysoké učení technické v Praze], 2020. — 8 stran ; — (Nukleární medicína,; Roč. 9, č. 4, supplementum 1, 2020)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství ; studenti lékařství

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace / Petra Bastlová. — 2. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 137 stran : ilustrace ; — (Učebnice) ISBN 978-80-244-5301-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; strečink

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Náhlé příhody břišní : aktuální pohled na klasifikaci, diagnostiku a léčbu / editoři Zdeněk Krška, Jan Ulrych. — 1. vydání. — Praha : We Make Media, s.r.o., 2022-. — svazky : ilustrace (převážně barevné) ; — (Albertova sbírka ;; sv. 4) ISBN 978-80-88400-27-1

gastroenterologie ; urgentní lékařství ; náhlé příhody ; nemoci trávicího systému ; akutní bolest břicha ; terapie náhlých příhod

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Neurológia : pre všeobecných praktických lekárov / Gabriela Timárová. — Vydanie druhé. — Bratislava : Raabe, 2022. — 170 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8140-737-6

neurologie ; všeobecné lékařství ; nemoci nervového systému ; praktické lékařství