WHO Documentation Center

whoNLK je od roku 1992 z pověření Ministerstva zdravotnictví národním dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace (WHO)

  • získává, bibliograficky zpracovává a zpřístupňuje dokumenty WHO v systému MEDVIK
  • propaguje publikace WHO
  • spolupracuje při vydávání dokumentů WHO v češtině

Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České Republice do roku 2030


 

WHOLIS – databáze knihovny WHO

WHO IRIS – repozitář WHO