National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

WHO Documentation Center

whoNLK je od roku 1992 z pověření Ministerstva zdravotnictví národním dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace (WHO)

  • získává, bibliograficky zpracovává a zpřístupňuje dokumenty WHO v systému MEDVIK
  • propaguje publikace WHO
  • spolupracuje při vydávání dokumentů WHO v češtině

Program evropské zdravotní strategie:

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí


 

WHOLIS – databáze knihovny WHO

WHO IRIS – repozitář WHO