National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Aktualizace 2018 – statistika

V aktualizaci 2018 přibylo  9 781 nových termínů (deskriptorů, nepreferovaných konceptů, viz odkazů, definic).

Seznam nových hesel (anglicky)

Seznam důležitých změn (anglicky)

Český překlad Anglický originál Rozdíl
Hlavní deskriptory (preferované koncepty) 28 939 28 939 0
Nepreferované koncepty 12 551 26 613 14 062
Viz odkazy 34 956 61 173 26 217
Definice 7 014 30 818 23 804
Celkem 83 460 147 543 64 083