Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

Databáze

Dostupné databáze

Soubor citačních databází, nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje.

Tento zdroj poskytuje přehled o titulech časopisů, které se objevují v citační databázi Web of Science.

Nature Publishing Group – časopis Nature Nature Open Access    

Kolekce vybraných databází na podporu EBM

V rámci EBSCOhost máme dostupné následující databáze CINAHL Plus with Full Text eBooks on EBSCOhost GreenFILE Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) MEDLINE Complete

European Health Information Gateway obsahuje zdravotnické informace a statistické ukazatele zdravotní péče o všech členských zemích WHO z Evropy. European Health Information Gateway nabízí: integrovaný pohled na evropské databáze WHO (včetně všech databází Health for All), rozsáhlé tematické stránky s odkazy na příslušné politické a analytické zdroje, zúčastněné strany a partnery, profily zemí se souhrnnými informacemi o různých tématech, interaktivní platformu pro vizualizaci, analýzu […]

Volně přístupné – Open Access – časopisy nakladatelství Taylor & Francis

Archiv japonské agentury JST. Obsahuje volně přístupné plné texty japonských vědeckých časopisů s vysokým zastoupením medicínských zdrojů.

Přes eBook Collection máme dostupných 7 e-knih: Fyziologie dýchání 2012 Hinman’s Atlas of urologic surgery 2012 Paediatric respiratory disease 2011 Patofyziologie pro nelékařské směry 2012 Physical therapy of the shoulder 2012 Psychiatrie 2012 Speciální chirurgie 2014 Knihy je možné číst online nebo stáhnout pro offline použití do počítače, notebooku, čtečky a jiných mobilních zařízení. Pro stažení je nutné vytvořit si registraci […]

HighWire Press zpřístupňuje elektronické verze časopisů, knih a sborníků odborných společností, asociací, univerzitních vydavatelství a jiných nezávislých vydavatelů vědecké literatury.