Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Prosinec 2016

 

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy / řešitel Jarmila Heissigerová ; nositel Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

oftalmologie ; alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; uveitida : etiologie : imunologie : mikrobiologie ; autoimunitní nemoci : mikrobiologie ; extracelulární tekutina : mikrobiologie ; přední komora oční : mikrobiologie ; imunoglobulin G : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; sérologické testy ; DNA bakteriální : analýza ; DNA virová : analýza ; analýza shluková ; monoklonální protilátky humanizované ; cyklofosfamid ; kyselina mykofenolová : analogy a deriváty ; modely nemocí na zvířatech ; myši

Sekvenování nové generace pro analýzu přestaveb receptorů pro antigeny a jeho využití v hodnocení patologických stavů imunity / hlavní řešitel Eva Froňková ; řešitelský tým Jan Trka Karel Fišer, Michaela Kotrová, Martina Vášková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; alergologie a imunologie ; molekulární biologie ; genetické testování ; sekvenční analýza DNA ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; imunoglobuliny : analýza ; receptory antigenů T-buněk : analýza ; protoonkogenní protein MLL ; akutní lymfatická leukemie : diagnóza ; diagnostické techniky molekulární : metody : trendy

Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk / řešitel: František Mrázek ; spoluřešitel: Martin Petřek ; odborní spolupracovníci (abecedně): Zuzana Ambrůzová, Eva Kriegová, Jana Onderková, Martin Petřek, Petra Schneiderová, Anna Sťahelová, Michael Doubek, Edgar Faber, Karel Indrák, Pavel Jindra, Adam Kuba, Luděk Raida, Petr Sedláček, Antonín Vítek ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

alergologie a imunologie ; transplantologie ; genetika, lékařská genetika ; angiologie ; transplantace autologní ; transplantace hematopoetických kmenových buněk ; nemoc štěpu proti hostiteli ; biologické markery ; HLA-C antigeny ; polymorfismus genetický ; genotypizační techniky ; messenger RNA : analýza ; individualizovaná medicína

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Těhotenství, porod a bolest : základní problematika pro porodní asistentky a budoucí matky / Rosemary Mander ; přeložila Eva Hauserová. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2014. — 313 stran ; ISBN 978-80-7387-810-8

gynekologie a porodnictví ; algeziologie ; porodní bolesti ; analgézie porodnická ; těhotenství ; porod ; poporodní období ; management bolesti

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdraví s Marií Treben : ženské choroby : poznávání, předcházení, léčení / z německého originálu Gesund mit Maria Treben. Frauenkrankheiten … přeložil Eduard Světlík. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2016]. — 218 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7336-854-8

alternativní lékařství ; gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; fytoterapie ; rostliny léčivé

Zdravé střevo : komplexní prevence a terapie trávicích a střevních potíží a onemocnění : střevo – náš druhý mozek : trávení a orgánové hodiny : probiotika, prebiotika a psychobiotika : velký test střevní kondice / David Frej, Jiří Kuchař. — Praha : Eminent, 2016. — 449 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7281-510-4

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; nemoci střev : prevence a kontrola : terapie ; fytoterapie ; trávení ; imunita

Nejlepší byliny na všechny nemoci od A do Z : čaje a masti našich babiček / text: Silvie Risová, Zuzana Macková. — Praha : Czech News Center, 2014. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 2, příloha únor 2014)

alternativní lékařství ; botanika ; rostliny léčivé ; pěstování plodin ; farmakognózie ; etnobotanika ; fytoterapie ; rostlinné extrakty ; nápoje ; samoléčba ; zdraví

Léčba pěti smysly. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 8, příloha srpen 2014)

alternativní lékařství ; zdravotní výchova ; komplementární terapie ; percepce ; péče o sebe ; tradiční lékařství

Nejlepší babské rady do stovky / text: Silvie Risová, Zuzana Macková. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 10, příloha říjen 2014)

alternativní lékařství ; zdravotní výchova ; péče o sebe ; samoléčba ; komplementární terapie ; tradiční lékařství ; fytoterapie ; dietetika ; primární prevence

nahoru

ANGIOLOGIE

Léčba chronického onemocnění žil dolních končetin : doporučení opírající se o vědecké důkazy. zpracováno pod zaštitou: The European Venous Forum, The Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK), Union internationale de phlebologie. — Torino : Minerva Medica, 2014. — 13 stran : tabulky ; — (International angiology,; Volume 33, April 2014, No. 2)

angiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; žilní insuficience : farmakoterapie ; dolní končetina : krevní zásobení : patologie ; chronická nemoc : farmakoterapie ; rostlinné extrakty ; potravní doplňky ; flavonoidy : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru ; drenáž ; diosmin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; hesperidin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; konsensus

Supplement on the occasion of the 18th annual congress on atherosclerosis / editors Jaroslav A. Hubáček, Michal Vrablík ; organized by The Czech Society for Atherosclerosis, Špindlerův Mlýn, Czech Republic December 11 – 13, 2014. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. — 328-449 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Suppl 3, vol. 63, 2014)

angiologie ; arterioskleróza ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; metabolické nemoci ; statiny : škodlivé účinky ; hypercholesterolémie ; konvertasy proproteinů ; transportní proteiny pro estery cholesterolu ; receptory aktivované peroxizomálními proliferátory

Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk / řešitel: František Mrázek ; spoluřešitel: Martin Petřek ; odborní spolupracovníci (abecedně): Zuzana Ambrůzová, Eva Kriegová, Jana Onderková, Martin Petřek, Petra Schneiderová, Anna Sťahelová, Michael Doubek, Edgar Faber, Karel Indrák, Pavel Jindra, Adam Kuba, Luděk Raida, Petr Sedláček, Antonín Vítek ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

alergologie a imunologie ; transplantologie ; genetika, lékařská genetika ; angiologie ; transplantace autologní ; transplantace hematopoetických kmenových buněk ; nemoc štěpu proti hostiteli ; biologické markery ; HLA-C antigeny ; polymorfismus genetický ; genotypizační techniky ; messenger RNA : analýza ; individualizovaná medicína

nahoru

BAKTERIOLOGIE

Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou / řešitel projektu: Oto Melter ; spoluřešitelé: Roman Pantůček, Miroslav Zajac ; členové řešitelského týmu: Pavel Dřevínek, Jiří Doškař, Vladislava Růžičková, Jana Bartošová, Libor Fila ; nositel: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; genetika, lékařská genetika ; cystická fibróza : komplikace : mikrobiologie ; stafylokokové infekce ; Staphylococcus aureus : patogenita ; methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ; diagnostické techniky molekulární ; polymerázová řetězová reakce ; molekulární biologie

Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-ß-laktamáz v České republice / hlavní řešitel: Jaroslav Hrabák ; nositel: Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; epidemiologie ; biologie ; genetika, lékařská genetika ; farmacie a farmakologie ; molekulární epidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy : analýza ; beta-laktamasy ; Enterobacteriaceae ; hmotnostní spektrometrie

nahoru

BIOCHEMIE

Vitamíny v potravinárskom priemysle / Danica Žuffová. — Vydanie prvé. — Bratislava : Štátne nakladateľstvo technickej literatúry, 1954. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edícia literatúry pre potravinársky priemysel)

biochemie ; zemědělství a potravinářství ; vitaminy : analýza : chemie : klasifikace ; fyziologie výživy ; nutriční vědy ; potravinářská technologie

Výzkum nových možností v léčbě HIV/AIDS onemocnění : role hem oxygenázy, biliverdin reduktázy a efekty hem arginátu na replikaci a reaktivaci HIV-1 / řešitel projektu Zora Mělková ; spoluřešitel David Jilich ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; infekční lékařství ; AIDS ; HIV infekce ; HIV-1 ; reverzní transkripce ; hem ; arginin ; hemová oxygenasa-1 ; biliverdin ; průtoková cytometrie ; ELISA ; blotting western ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; spektrofotometrie

Využití ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení vitaminu D a jeho metabolitů pro klinickou praxi / řešitelé projektu: Lenka Kujovská Krčmová, Dagmar Solichová, Luboš Sobotka, Milan Bláha, Barbora Kučerová, Eva Kasalová ; nositel: Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

chemie, klinická chemie ; biochemie ; sérum ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; hmotnostní spektrometrie ; vitamin D : analýza : metabolismus ; biochemická analýza krve ; hypercholesterolémie : diagnóza ; LDL-cholesterol ; krevní složky – separace ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy

Studium nového mechanismu hepatotoxicity acetaminofenu a možností terapie po předávkování / hlavní řešitel projektu: Tomáš Roušar ; spoluřešitel projektu: Zuzana Červinková ; nositelé: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Hradci Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; paracetamol : škodlivé účinky ; nadměrná dávka ; předávkování léky ; hepatocyty : účinky léků ; glutathionreduktasa : antagonisté a inhibitory ; lékové postižení jater ; kultivační techniky ; experimenty na zvířatech ; myši ; krysy ; chromatografie vysokotlaká kapalinová

nahoru

BIOLOGIE

Studie mechanismu účinků biomarkerů korelujících s výsledkem léčby karcinomu prsu / řešitelé projektu: Pavel Souček, Václav Pecha, Markéta Trnková, Jan Kovář a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; farmacie a farmakologie ; onkologie ; nádory prsu : farmakoterapie : genetika ; neoadjuvantní terapie ; polymorfismus genetický ; exprese genu ; nádorové biomarkery : analýza ; triple-negativní karcinom prsu : farmakoterapie : genetika ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; cytostatické látky ; ABC přenašeče : analýza ; systém (enzymů) cytochromů P-450 : analýza ; metylace ; analýza přežití

Sekvenování nové generace pro analýzu přestaveb receptorů pro antigeny a jeho využití v hodnocení patologických stavů imunity / hlavní řešitel Eva Froňková ; řešitelský tým Jan Trka Karel Fišer, Michaela Kotrová, Martina Vášková ; nositelé Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; alergologie a imunologie ; molekulární biologie ; genetické testování ; sekvenční analýza DNA ; vysoce účinné nukleotidové sekvenování ; imunoglobuliny : analýza ; receptory antigenů T-buněk : analýza ; protoonkogenní protein MLL ; akutní lymfatická leukemie : diagnóza ; diagnostické techniky molekulární : metody : trendy

Prediktivní imunologické markery u pacientů s infekcí virem hepatitidy C / řešitel projektu Pavel Chalupa ; nositel Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; hepatitida C ; chronická hepatitida C : imunologie ; hepatitida C – protilátky ; biologické markery ; T-lymfocyty regulační ; antigeny CD38 ; HLA-DR antigeny ; T-lymfocyty cytotoxické ; interleukiny : analýza ; genotypizační techniky ; molekulární biologie ; interferon alfa

Studium a porovnání kmenů Bordetella pertussis izolovaných v období 1964 – 2015 molekulárně biologickými metodami a aplikace získaných výsledků jako podkladů pro návrh aktualizace vakcinační strategie v ČR / řešitel projektu Kateřina Fabiánová ; odborní spolupracovníci: Pavla Křížová, Martin Musílek, Jana Zavadilová, Daniela Lžičařová, Zuzana Jandová ; nositel Státní zdravotní ústav. — 1 svazek ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; pertuse ; infekce bakteriemi rodu Bordetella ; Bordetella pertussis : genetika ; faktory virulence – Bordetella : analýza ; pertusová vakcína ; vakcinace ; molekulární biologie ; molekulární epidemiologie ; multilokusová sekvenční typizace

Klinicky manifestní příušnice v očkované populaci – genotypizace původce a sérologický profil pacienta / řešitel projektu Martina Havlíčková ; odborní spolupracovníci Radomíra Limberková, Alexander Nagy, Helena Jiřincová ; spoluřešitelé projektu: Vilma Marešová, Kristýna Herrmannová, Simona Arientová, Dita Smíšková ; nositelé Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; příušnice : epidemiologie ; vakcinace ; infekce viry rodu Rubulavirus ; virus příušnic : genetika ; tvorba protilátek ; genotypizační techniky ; parotitida ; imunizace sekundární ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce ; dítě ; mladiství ; diagnostické techniky molekulární

Clostridium difficile : genotypizace a fenotypizace klinicky významných izolátů – mapování epidemiologické situace v ČR / řešitel Otakar Nyč ; spoluřešitelé: Marcela Krůtová, Jana Matějková, Pavel Dřevínek ; nositel Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; epidemiologie ; infekce získané v nemocnicích ; Clostridium difficile : účinky léků ; ribotypizace ; multilokusová sekvenční typizace ; mikrobiální testy citlivosti ; bakteriální léková rezistence ; epidemiologie

Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice : serologická a molekulárně biologická studie / řešitel projektu Petra Vašíčková ; odborní spolupracovníci Petr Králík, Monika Kubánková, Vratislav Němeček, Pavel Chalupa, Martina Stašková ; nositelé Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Státní zdravotní ústav, Nemocnice na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veterinární lékařství ; epidemiologie ; virologie ; biologie ; virus hepatitidy E : genetika : izolace a purifikace ; zoonózy : epidemiologie : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; RNA virová : analýza ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; molekulární biologie ; přenos infekční nemoci ; epidemiologie ; zvířata ; lidé

Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-ß-laktamáz v České republice / hlavní řešitel: Jaroslav Hrabák ; nositel: Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; epidemiologie ; biologie ; genetika, lékařská genetika ; farmacie a farmakologie ; molekulární epidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy : analýza ; beta-laktamasy ; Enterobacteriaceae ; hmotnostní spektrometrie

XGENE.ORG – veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA a metylačních dat / řešitel grantu: Jiří Kléma ; spoluřešitelé: Monika Beličková, Michael Anděl, Pavel Strnad, Matěj Holec, Zdeněk Krejčík, Jitka Veselá ; nositel grantu: České vysoké učení technické. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařská informatika ; exprese genu ; transkripce genetická ; messenger RNA ; mikro RNA ; metylace ; myelodysplastické syndromy ; germinální a embryonální nádory ; nádorové biomarkery ; počítačové systémy ; informační systémy ; lékařská informatika – aplikace ; databáze jako téma ; data mining ; ukládání a vyhledávání informací

Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difúzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice / řešitel: Eva Kriegová ; spoluřešitel: Vítězslav Kolek ; odborní spolupracovníci: Regina Fillerová, Tereza Dýšková (roz. Tománková), František Mrázek, Eva Hynečková, Zdenka Navrátilová, Martin Petřek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocníce Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; genetika, lékařská genetika ; pneumologie a ftizeologie ; intersticiální plicní nemoci ; plicní fibróza ; bronchoalveolární lavážní tekutina ; cytokiny : analýza ; chemokiny : analýza ; mikro RNA : analýza ; exprese genu ; polymorfismus genetický ; sarkoidóza plicní ; progrese nemoci ; individualizovaná medicína

nahoru

BOTANIKA

Nejlepší byliny na všechny nemoci od A do Z : čaje a masti našich babiček / text: Silvie Risová, Zuzana Macková. — Praha : Czech News Center, 2014. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 2, příloha únor 2014)

alternativní lékařství ; botanika ; rostliny léčivé ; pěstování plodin ; farmakognózie ; etnobotanika ; fytoterapie ; rostlinné extrakty ; nápoje ; samoléčba ; zdraví

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Vlastně jsem měl v životě štěstí : (k pětaosmdesátinám prof. MUDr. Jiřího Schindlera, DrSc.) / autoři textů: Michal Anděl, Petr Bartůněk, Don Brenner, Rita Colwell, Vladimír Drašar, Cyril Höschl, Ctirad John, Jiří Schindler, Jaroslav Veis. — 1. vydání. — Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016. — 186 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; — (Osobnosti 3. LF UK ;; sv. 3) ISBN 978-80-87878-21-7

dějiny lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; humanitní vědy ; mikrobiologie : dějiny ; dějiny lékařství ; fakulta lékařská : dějiny ; lékaři ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Professor Schreiber celebrates his 90th birthday / editors Štěpán Svačina, Martin HaluzíK, Jiří Widimský. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. — x, 252-325 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Suppl 2, vol. 63, 2014)

fyziologie ; dějiny lékařství ; fyziologie ; akademie a ústavy ; dějiny lékařství ; lékaři ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; věda ; výzkum

60 years Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic / editors Viktorie Vlachová, Josef Houštěk, Josef Zicha. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. — viii, 249 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Suppl 1, vol. 63, 2014)

fyziologie ; dějiny lékařství ; fyziologie ; akademie a ústavy : dějiny : trendy ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; věda ; výzkum

nahoru

DIABETOLOGIE

Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu / řešitel projektu: Lydie Izakovičová Hollá ; 1. spoluřešitel: Kateřina Kaňková ; nositelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova Univerzita. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; zubní lékařství ; otorinolaryngologie ; diabetes mellitus 1. typu : komplikace ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; nemoci parodontu : diagnóza : genetika : mikrobiologie ; zubní plak : patologie ; parodontitida : prevence a kontrola ; biologické markery ; ELISA

Příprava lékové formy s řízeným uvolňováním glukosy k prevenci hypoglykemických stavů / řešitelský tým: Aleš Franc, David Neumann, Jan Muselík ; nositelé: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Farmaceutická fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : farmakoterapie : komplikace ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie : komplikace ; hypoglykemie : farmakoterapie ; inzulin : analogy a deriváty ; způsoby aplikace léků ; lékové formy ; glukosa : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; adherence k farmakoterapii ; povrchové vlastnosti ; technologie farmaceutická

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě / řešitel: Iva Holmerová ; spoluřešitel: Zoltán Szabó ; odbomí spolupracovníci: Martina Kuckir, Hana Vaňková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Slávka Vítečková ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; dlouhodobá péče ; nezávislý způsob života ; chronická nemoc ; postižení ; software ; data mining ; odhad potřeb ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-ß-laktamáz v České republice / hlavní řešitel: Jaroslav Hrabák ; nositel: Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; epidemiologie ; biologie ; genetika, lékařská genetika ; farmacie a farmakologie ; molekulární epidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy : analýza ; beta-laktamasy ; Enterobacteriaceae ; hmotnostní spektrometrie

Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice : serologická a molekulárně biologická studie / řešitel projektu Petra Vašíčková ; odborní spolupracovníci Petr Králík, Monika Kubánková, Vratislav Němeček, Pavel Chalupa, Martina Stašková ; nositelé Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Státní zdravotní ústav, Nemocnice na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veterinární lékařství ; epidemiologie ; virologie ; biologie ; virus hepatitidy E : genetika : izolace a purifikace ; zoonózy : epidemiologie : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; RNA virová : analýza ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; molekulární biologie ; přenos infekční nemoci ; epidemiologie ; zvířata ; lidé

Clostridium difficile : genotypizace a fenotypizace klinicky významných izolátů – mapování epidemiologické situace v ČR / řešitel Otakar Nyč ; spoluřešitelé: Marcela Krůtová, Jana Matějková, Pavel Dřevínek ; nositel Fakultní nemocnice v Motole. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; epidemiologie ; infekce získané v nemocnicích ; Clostridium difficile : účinky léků ; ribotypizace ; multilokusová sekvenční typizace ; mikrobiální testy citlivosti ; bakteriální léková rezistence ; epidemiologie

nahoru

ESTETICKÁ MEDICÍNA

Nevěřte ani mě! : aneb, Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny / Roman Šmucler, Petra Hátlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 375 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-3123-3

plastická chirurgie ; estetická medicína ; rekonstrukční chirurgické výkony ; chirurgie plastická ; kosmetické techniky

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-ß-laktamáz v České republice / hlavní řešitel: Jaroslav Hrabák ; nositel: Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; epidemiologie ; biologie ; genetika, lékařská genetika ; farmacie a farmakologie ; molekulární epidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy : analýza ; beta-laktamasy ; Enterobacteriaceae ; hmotnostní spektrometrie

Antiarytmiká / Branislav Strančák, Alexander Bohó, Marek Máťuš. — Prvé vydanie. — Praha : Mladá fronta a. s., 2016. — 333 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-4200-0

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; nemoci srdce : farmakoterapie ; srdeční arytmie : farmakoterapie ; tachykardie : farmakoterapie ; antiarytmika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : klasifikace : škodlivé účinky : terapeutické užití

Studium protinádorových účinků statinů / hlavní řešitel: Libor Vítek ; nositel: Univerzita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; statiny : terapeutické užití ; hydroxymethylglutaryl-CoA-reduktasy ; hypercholesterolémie : farmakoterapie ; genetická pleiotropie ; inhibitory angiogeneze ; nádory slinivky břišní : farmakoterapie ; chemoterapie adjuvantní

Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům / řešitel projektu: Jarmila Vinšová ; spoluřešitel: Vladimír Buchta ; nositelé: Univerzita Karlova / Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; Mycobacterium tuberculosis : účinky léků ; Mycobacterium avium : účinky léků ; Mycobacterium kansasii : účinky léků ; racionální návrh léčiv ; stabilita enzymů ; multirezistentní tuberkulóza ; mnohočetná bakteriální léková rezistence ; systémy cílené aplikace léků ; biologická dostupnost ; struktura bakterií ; farmakogenetika

Studie mechanismu účinků biomarkerů korelujících s výsledkem léčby karcinomu prsu / řešitelé projektu: Pavel Souček, Václav Pecha, Markéta Trnková, Jan Kovář a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; farmacie a farmakologie ; onkologie ; nádory prsu : farmakoterapie : genetika ; neoadjuvantní terapie ; polymorfismus genetický ; exprese genu ; nádorové biomarkery : analýza ; triple-negativní karcinom prsu : farmakoterapie : genetika ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; cytostatické látky ; ABC přenašeče : analýza ; systém (enzymů) cytochromů P-450 : analýza ; metylace ; analýza přežití

Kineticky řízené odstranění plazmatického pegylovaného liposomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovárií / odpovědný řešitel: Stanislav Filip ; spolupracovnící: Vladimír Bláha, Jiří Špaček, Ondřej Kubeček, Milan Bláha, Jiřina Martínková, Miriam Lánská, Jana Maláková ; nositelé Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Kralové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory vaječníků : farmakoterapie ; cytostatické látky : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; nanotechnologie ; doxorubicin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; polyethylenglykoly ; plazmaferéza ; nežádoucí účinky léčiv

Antracyklinová kardiotoxicita – nové možnosti farmakologické protekce a rizika kombinace s biologicky cílenou léčbou / řešitel projektu: Martin Štěrba ; nositel: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; onkologie ; antitumorózní látky : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; nemoci srdce : chemicky indukované ; srdeční selhání : chemicky indukované ; antracykliny : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; myocyty srdeční : účinky léků ; cílená molekulární terapie ; bortezomib : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; kardiovaskulární látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; dusitany : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; dusičnany : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; synergismus léků

Lidské mezenchymové stromální buňky (hMSC) pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného preparátu pro klinické užití / Robert Pytlík, Jana Šálková, Ivan Fales, David Stehlík, Claudia Rentsch, Tomáš Soukup, Ladislav Novotný, Hana Rychtrmocová, Kristina Forsterová, Markéta Kalmárová, Ondřej Slanař ; nositelé: 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze, Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha, Lékařská fakulta Carla Gustava Caruse, Technická universita Drážďany. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; lékařství ; mezenchymální stromální buňky ; vyšetřování kostní dřeně ; farmakokinetika ; kultivační techniky ; dokumentace ; schvalování léčiv ; hodnocení léčiv

Moderní léková forma pro terapii orálních kandidóz / řešitel: David Vetchý ; nositel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; otorinolaryngologie ; orální kandidóza : farmakoterapie ; antifungální látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; antiinfekční látky lokální : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; systémy cílené aplikace léků ; aplikace orální ; biofilmy ; buněčná adheze ; pyridony : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; hodnocení léčiv

Příprava lékové formy s řízeným uvolňováním glukosy k prevenci hypoglykemických stavů / řešitelský tým: Aleš Franc, David Neumann, Jan Muselík ; nositelé: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Farmaceutická fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : farmakoterapie : komplikace ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie : komplikace ; hypoglykemie : farmakoterapie ; inzulin : analogy a deriváty ; způsoby aplikace léků ; lékové formy ; glukosa : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; adherence k farmakoterapii ; povrchové vlastnosti ; technologie farmaceutická

Léčba chronického onemocnění žil dolních končetin : doporučení opírající se o vědecké důkazy. zpracováno pod zaštitou: The European Venous Forum, The Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK), Union internationale de phlebologie. — Torino : Minerva Medica, 2014. — 13 stran : tabulky ; — (International angiology,; Volume 33, April 2014, No. 2)

angiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; žilní insuficience : farmakoterapie ; dolní končetina : krevní zásobení : patologie ; chronická nemoc : farmakoterapie ; rostlinné extrakty ; potravní doplňky ; flavonoidy : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru ; drenáž ; diosmin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; hesperidin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; konsensus

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčba chronického onemocnění žil dolních končetin : doporučení opírající se o vědecké důkazy. zpracováno pod zaštitou: The European Venous Forum, The Cardiovascular Disease Educational and Research Trust (UK), Union internationale de phlebologie. — Torino : Minerva Medica, 2014. — 13 stran : tabulky ; — (International angiology,; Volume 33, April 2014, No. 2)

angiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; žilní insuficience : farmakoterapie ; dolní končetina : krevní zásobení : patologie ; chronická nemoc : farmakoterapie ; rostlinné extrakty ; potravní doplňky ; flavonoidy : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; receptory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru ; drenáž ; diosmin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; hesperidin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; konsensus

Antiarytmiká / Branislav Strančák, Alexander Bohó, Marek Máťuš. — Prvé vydanie. — Praha : Mladá fronta a. s., 2016. — 333 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-4200-0

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; nemoci srdce : farmakoterapie ; srdeční arytmie : farmakoterapie ; tachykardie : farmakoterapie ; antiarytmika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : klasifikace : škodlivé účinky : terapeutické užití

nahoru

FYZIOLOGIE

60 years Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic / editors Viktorie Vlachová, Josef Houštěk, Josef Zicha. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. — viii, 249 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Suppl 1, vol. 63, 2014)

fyziologie ; dějiny lékařství ; fyziologie ; akademie a ústavy : dějiny : trendy ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; věda ; výzkum

Professor Schreiber celebrates his 90th birthday / editors Štěpán Svačina, Martin HaluzíK, Jiří Widimský. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. — x, 252-325 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Suppl 2, vol. 63, 2014)

fyziologie ; dějiny lékařství ; fyziologie ; akademie a ústavy ; dějiny lékařství ; lékaři ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; věda ; výzkum

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů / Samuel Vokurka a kol.. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2016]. — 225 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-13-4

onkologie ; gastroenterologie ; otorinolaryngologie ; nádory : komplikace ; ústní a čelistní systém : patologie ; trávicí systém : patologie ; diagnostické techniky – trávicí ústrojí

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-ß-laktamáz v České republice / hlavní řešitel: Jaroslav Hrabák ; nositel: Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; epidemiologie ; biologie ; genetika, lékařská genetika ; farmacie a farmakologie ; molekulární epidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy : analýza ; beta-laktamasy ; Enterobacteriaceae ; hmotnostní spektrometrie

XGENE.ORG – veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA a metylačních dat / řešitel grantu: Jiří Kléma ; spoluřešitelé: Monika Beličková, Michael Anděl, Pavel Strnad, Matěj Holec, Zdeněk Krejčík, Jitka Veselá ; nositel grantu: České vysoké učení technické. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařská informatika ; exprese genu ; transkripce genetická ; messenger RNA ; mikro RNA ; metylace ; myelodysplastické syndromy ; germinální a embryonální nádory ; nádorové biomarkery ; počítačové systémy ; informační systémy ; lékařská informatika – aplikace ; databáze jako téma ; data mining ; ukládání a vyhledávání informací

Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difúzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice / řešitel: Eva Kriegová ; spoluřešitel: Vítězslav Kolek ; odborní spolupracovníci: Regina Fillerová, Tereza Dýšková (roz. Tománková), František Mrázek, Eva Hynečková, Zdenka Navrátilová, Martin Petřek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocníce Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; genetika, lékařská genetika ; pneumologie a ftizeologie ; intersticiální plicní nemoci ; plicní fibróza ; bronchoalveolární lavážní tekutina ; cytokiny : analýza ; chemokiny : analýza ; mikro RNA : analýza ; exprese genu ; polymorfismus genetický ; sarkoidóza plicní ; progrese nemoci ; individualizovaná medicína

Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou / řešitel projektu: Oto Melter ; spoluřešitelé: Roman Pantůček, Miroslav Zajac ; členové řešitelského týmu: Pavel Dřevínek, Jiří Doškař, Vladislava Růžičková, Jana Bartošová, Libor Fila ; nositel: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

bakteriologie ; genetika, lékařská genetika ; cystická fibróza : komplikace : mikrobiologie ; stafylokokové infekce ; Staphylococcus aureus : patogenita ; methicilin rezistentní Staphylococcus aureus ; diagnostické techniky molekulární ; polymerázová řetězová reakce ; molekulární biologie

Studium patogeneze smrtelné infekční komplikace způsobené bakterií Burkholderia cenocepacia u pacientů s cystickou fibrózou / řešitel projektu: Pavel Dřevínek, Ondřej Cinek, Oto Melter, Klára Vilimovská Dědečková, Jan Tkadlec, Libor Fila ; nositel: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

infekční lékařství ; genetika, lékařská genetika ; cystická fibróza : komplikace ; Burkholderia cenocepacia : patogenita ; infekce bakteriemi rodu Burkholderia. ; stanovení celkové genové exprese ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů ; faktory virulence

Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk / řešitel: František Mrázek ; spoluřešitel: Martin Petřek ; odborní spolupracovníci (abecedně): Zuzana Ambrůzová, Eva Kriegová, Jana Onderková, Martin Petřek, Petra Schneiderová, Anna Sťahelová, Michael Doubek, Edgar Faber, Karel Indrák, Pavel Jindra, Adam Kuba, Luděk Raida, Petr Sedláček, Antonín Vítek ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

alergologie a imunologie ; transplantologie ; genetika, lékařská genetika ; angiologie ; transplantace autologní ; transplantace hematopoetických kmenových buněk ; nemoc štěpu proti hostiteli ; biologické markery ; HLA-C antigeny ; polymorfismus genetický ; genotypizační techniky ; messenger RNA : analýza ; individualizovaná medicína

Studie mechanismu účinků biomarkerů korelujících s výsledkem léčby karcinomu prsu / řešitelé projektu: Pavel Souček, Václav Pecha, Markéta Trnková, Jan Kovář a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; farmacie a farmakologie ; onkologie ; nádory prsu : farmakoterapie : genetika ; neoadjuvantní terapie ; polymorfismus genetický ; exprese genu ; nádorové biomarkery : analýza ; triple-negativní karcinom prsu : farmakoterapie : genetika ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; cytostatické látky ; ABC přenašeče : analýza ; systém (enzymů) cytochromů P-450 : analýza ; metylace ; analýza přežití

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Kineticky řízené odstranění plazmatického pegylovaného liposomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovárií / odpovědný řešitel: Stanislav Filip ; spolupracovnící: Vladimír Bláha, Jiří Špaček, Ondřej Kubeček, Milan Bláha, Jiřina Martínková, Miriam Lánská, Jana Maláková ; nositelé Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Kralové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory vaječníků : farmakoterapie ; cytostatické látky : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; nanotechnologie ; doxorubicin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; polyethylenglykoly ; plazmaferéza ; nežádoucí účinky léčiv

Těhotenství, porod a bolest : základní problematika pro porodní asistentky a budoucí matky / Rosemary Mander ; přeložila Eva Hauserová. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2014. — 313 stran ; ISBN 978-80-7387-810-8

gynekologie a porodnictví ; algeziologie ; porodní bolesti ; analgézie porodnická ; těhotenství ; porod ; poporodní období ; management bolesti

Zdraví s Marií Treben : ženské choroby : poznávání, předcházení, léčení / z německého originálu Gesund mit Maria Treben. Frauenkrankheiten … přeložil Eduard Světlík. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2016]. — 218 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7336-854-8

alternativní lékařství ; gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; fytoterapie ; rostliny léčivé

„Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? : konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí / Hana Jadrná Matějková. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2016. — 190 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ISBN 978-80-7422-506-2

gynekologie a porodnictví ; humanitní vědy ; babictví : dějiny ; porodní asistentky : dějiny ; porodnictví : dějiny ; dějiny středověku ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny novověku 1601- ; příručky lékařské

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY

„Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? : konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí / Hana Jadrná Matějková. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2016. — 190 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ISBN 978-80-7422-506-2

gynekologie a porodnictví ; humanitní vědy ; babictví : dějiny ; porodní asistentky : dějiny ; porodnictví : dějiny ; dějiny středověku ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny novověku 1601- ; příručky lékařské

Láska v mnoha podobách : nové kapitoly z deníku psychoterapeutky / Zuzana Peterová. — První vydání. — [Praha] : MarieTum, 2017. — 176 stran ; ISBN 978-80-88124-02-3

humanitní vědy ; láska ; interpersonální vztahy ; literatura

Z temnoty / Tina Nashová ; přeložila Lenka Němečková. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2014. — 259 stran ; ISBN 978-80-7387-708-8

humanitní vědy ; sociologie ; domácí násilí ; bité ženy ; manželský partner – zneužití ; dějiny 21. století ; krizové intervence

Vlastně jsem měl v životě štěstí : (k pětaosmdesátinám prof. MUDr. Jiřího Schindlera, DrSc.) / autoři textů: Michal Anděl, Petr Bartůněk, Don Brenner, Rita Colwell, Vladimír Drašar, Cyril Höschl, Ctirad John, Jiří Schindler, Jaroslav Veis. — 1. vydání. — Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016. — 186 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; — (Osobnosti 3. LF UK ;; sv. 3) ISBN 978-80-87878-21-7

dějiny lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; humanitní vědy ; mikrobiologie : dějiny ; dějiny lékařství ; fakulta lékařská : dějiny ; lékaři ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Využití ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení vitaminu D a jeho metabolitů pro klinickou praxi / řešitelé projektu: Lenka Kujovská Krčmová, Dagmar Solichová, Luboš Sobotka, Milan Bláha, Barbora Kučerová, Eva Kasalová ; nositel: Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

chemie, klinická chemie ; biochemie ; sérum ; chromatografie vysokotlaká kapalinová ; hmotnostní spektrometrie ; vitamin D : analýza : metabolismus ; biochemická analýza krve ; hypercholesterolémie : diagnóza ; LDL-cholesterol ; krevní složky – separace ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům / řešitel projektu: Jarmila Vinšová ; spoluřešitel: Vladimír Buchta ; nositelé: Univerzita Karlova / Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; Mycobacterium tuberculosis : účinky léků ; Mycobacterium avium : účinky léků ; Mycobacterium kansasii : účinky léků ; racionální návrh léčiv ; stabilita enzymů ; multirezistentní tuberkulóza ; mnohočetná bakteriální léková rezistence ; systémy cílené aplikace léků ; biologická dostupnost ; struktura bakterií ; farmakogenetika

Klinicky manifestní příušnice v očkované populaci – genotypizace původce a sérologický profil pacienta / řešitel projektu Martina Havlíčková ; odborní spolupracovníci Radomíra Limberková, Alexander Nagy, Helena Jiřincová ; spoluřešitelé projektu: Vilma Marešová, Kristýna Herrmannová, Simona Arientová, Dita Smíšková ; nositelé Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; příušnice : epidemiologie ; vakcinace ; infekce viry rodu Rubulavirus ; virus příušnic : genetika ; tvorba protilátek ; genotypizační techniky ; parotitida ; imunizace sekundární ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce ; dítě ; mladiství ; diagnostické techniky molekulární

Studium a porovnání kmenů Bordetella pertussis izolovaných v období 1964 – 2015 molekulárně biologickými metodami a aplikace získaných výsledků jako podkladů pro návrh aktualizace vakcinační strategie v ČR / řešitel projektu Kateřina Fabiánová ; odborní spolupracovníci: Pavla Křížová, Martin Musílek, Jana Zavadilová, Daniela Lžičařová, Zuzana Jandová ; nositel Státní zdravotní ústav. — 1 svazek ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; pertuse ; infekce bakteriemi rodu Bordetella ; Bordetella pertussis : genetika ; faktory virulence – Bordetella : analýza ; pertusová vakcína ; vakcinace ; molekulární biologie ; molekulární epidemiologie ; multilokusová sekvenční typizace

Prediktivní imunologické markery u pacientů s infekcí virem hepatitidy C / řešitel projektu Pavel Chalupa ; nositel Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; hepatitida C ; chronická hepatitida C : imunologie ; hepatitida C – protilátky ; biologické markery ; T-lymfocyty regulační ; antigeny CD38 ; HLA-DR antigeny ; T-lymfocyty cytotoxické ; interleukiny : analýza ; genotypizační techniky ; molekulární biologie ; interferon alfa

Výzkum nových možností v léčbě HIV/AIDS onemocnění : role hem oxygenázy, biliverdin reduktázy a efekty hem arginátu na replikaci a reaktivaci HIV-1 / řešitel projektu Zora Mělková ; spoluřešitel David Jilich ; nositel Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biochemie ; infekční lékařství ; AIDS ; HIV infekce ; HIV-1 ; reverzní transkripce ; hem ; arginin ; hemová oxygenasa-1 ; biliverdin ; průtoková cytometrie ; ELISA ; blotting western ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; spektrofotometrie

Studium patogeneze smrtelné infekční komplikace způsobené bakterií Burkholderia cenocepacia u pacientů s cystickou fibrózou / řešitel projektu: Pavel Dřevínek, Ondřej Cinek, Oto Melter, Klára Vilimovská Dědečková, Jan Tkadlec, Libor Fila ; nositel: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

infekční lékařství ; genetika, lékařská genetika ; cystická fibróza : komplikace ; Burkholderia cenocepacia : patogenita ; infekce bakteriemi rodu Burkholderia. ; stanovení celkové genové exprese ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů ; faktory virulence

Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení / řešitel: Veronika Holá ; nositel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; urologie ; močové katetry : mikrobiologie ; stenty : mikrobiologie ; biofilmy ; katétrové infekce ; antibiotická profylaxe ; denaturační gradientová gelová elektroforéza

nahoru

KARDIOLOGIE

Antiarytmiká / Branislav Strančák, Alexander Bohó, Marek Máťuš. — Prvé vydanie. — Praha : Mladá fronta a. s., 2016. — 333 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-4200-0

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; nemoci srdce : farmakoterapie ; srdeční arytmie : farmakoterapie ; tachykardie : farmakoterapie ; antiarytmika : aplikace a dávkování : farmakokinetika : klasifikace : škodlivé účinky : terapeutické užití

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

XGENE.ORG – veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA a metylačních dat / řešitel grantu: Jiří Kléma ; spoluřešitelé: Monika Beličková, Michael Anděl, Pavel Strnad, Matěj Holec, Zdeněk Krejčík, Jitka Veselá ; nositel grantu: České vysoké učení technické. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařská informatika ; exprese genu ; transkripce genetická ; messenger RNA ; mikro RNA ; metylace ; myelodysplastické syndromy ; germinální a embryonální nádory ; nádorové biomarkery ; počítačové systémy ; informační systémy ; lékařská informatika – aplikace ; databáze jako téma ; data mining ; ukládání a vyhledávání informací

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

To nejlepší ze současné české medicíny / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, 2016. — 198 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, tabulky ; — (Axonite review) ISBN 978-80-88046-10-3

lékařství ; lékařství ; výzkum ; mezioborová komunikace

Slovník lékařských zkratek / Jan Hugo, Martin Vokurka, Markéta Fidlerová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — 303 stran ; ISBN 978-80-7345-519-4

lékařství ; lékařství ; terminologie jako téma ; zkratky jako téma

Lidské mezenchymové stromální buňky (hMSC) pro léčebné účely. Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného preparátu pro klinické užití / Robert Pytlík, Jana Šálková, Ivan Fales, David Stehlík, Claudia Rentsch, Tomáš Soukup, Ladislav Novotný, Hana Rychtrmocová, Kristina Forsterová, Markéta Kalmárová, Ondřej Slanař ; nositelé: 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze, Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha, Lékařská fakulta Carla Gustava Caruse, Technická universita Drážďany. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; lékařství ; mezenchymální stromální buňky ; vyšetřování kostní dřeně ; farmakokinetika ; kultivační techniky ; dokumentace ; schvalování léčiv ; hodnocení léčiv

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě / řešitel: Iva Holmerová ; spoluřešitel: Zoltán Szabó ; odbomí spolupracovníci: Martina Kuckir, Hana Vaňková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Slávka Vítečková ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; dlouhodobá péče ; nezávislý způsob života ; chronická nemoc ; postižení ; software ; data mining ; odhad potřeb ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení / řešitel: Veronika Holá ; nositel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; urologie ; močové katetry : mikrobiologie ; stenty : mikrobiologie ; biofilmy ; katétrové infekce ; antibiotická profylaxe ; denaturační gradientová gelová elektroforéza

Vlastně jsem měl v životě štěstí : (k pětaosmdesátinám prof. MUDr. Jiřího Schindlera, DrSc.) / autoři textů: Michal Anděl, Petr Bartůněk, Don Brenner, Rita Colwell, Vladimír Drašar, Cyril Höschl, Ctirad John, Jiří Schindler, Jaroslav Veis. — 1. vydání. — Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016. — 186 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; — (Osobnosti 3. LF UK ;; sv. 3) ISBN 978-80-87878-21-7

dějiny lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; humanitní vědy ; mikrobiologie : dějiny ; dějiny lékařství ; fakulta lékařská : dějiny ; lékaři ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy / řešitel Jarmila Heissigerová ; nositel Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

oftalmologie ; alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; uveitida : etiologie : imunologie : mikrobiologie ; autoimunitní nemoci : mikrobiologie ; extracelulární tekutina : mikrobiologie ; přední komora oční : mikrobiologie ; imunoglobulin G : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; sérologické testy ; DNA bakteriální : analýza ; DNA virová : analýza ; analýza shluková ; monoklonální protilátky humanizované ; cyklofosfamid ; kyselina mykofenolová : analogy a deriváty ; modely nemocí na zvířatech ; myši

nahoru

NEUROLOGIE

Mozek v kondici : netušená síla střevních mikrobů a cesta ke svěžímu mozku / David Perlmutter ve spolupráci s Kristin Lobergovou ; přeložila Barbora Chrudinová. — Vydání první. — V Praze ; Paseka s.r.o., 2016. — 302 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7432-688-2

neurologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; neurodegenerativní nemoci : prevence a kontrola ; nemoci mozku : prevence a kontrola ; fyziologie výživy ; mikrobiota ; dietoterapie ; jídelníček

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch / řešitel a řešitelský tým: Daniel Schwarz, Tomáš Kašpárek, Eva Janoušková ; nositel: Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; neurovědy ; psychiatrie ; neuropsychiatrie ; magnetická rezonanční tomografie ; mozek ; morfologické a mikroskopické nálezy ; schizofrenie : diagnóza ; zobrazování trojrozměrné ; algoritmy ; pozorovací studie jako téma ; neurovědy ; neuroanatomie ; strojové učení ; multimodální zobrazování ; rozpoznávání automatizované

nahoru

NEUROVĚDY

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch / řešitel a řešitelský tým: Daniel Schwarz, Tomáš Kašpárek, Eva Janoušková ; nositel: Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; neurovědy ; psychiatrie ; neuropsychiatrie ; magnetická rezonanční tomografie ; mozek ; morfologické a mikroskopické nálezy ; schizofrenie : diagnóza ; zobrazování trojrozměrné ; algoritmy ; pozorovací studie jako téma ; neurovědy ; neuroanatomie ; strojové učení ; multimodální zobrazování ; rozpoznávání automatizované

Positive psychiatry, neuroscience, end of life and others essays / edited by Ajai R. Singh, Shakuntala A. Singh. — Mumbai : Mens sana research foundation and Wolters Kluwer India, [2016]. — viii, 288 stran : ilustrace ; — (Mens sana monographs) ISBN 978-81-89753-24-5

psychiatrie ; neurovědy ; duševní poruchy ; neurovědy ; stárnutí

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Všechno o dietách. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 4, příloha duben 2014)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; dieta ; věkové faktory ; dieta – přehledy ; kvalita jídla ; zdravé chování ; životní styl ; pohybová aktivita

Krásná zevnitř. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 6, příloha červen 2014)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; metabolismus ; trávení ; dietetika ; primární prevence ; péče o sebe ; zdravé chování ; pohybová aktivita ; potravní doplňky

Mozek v kondici : netušená síla střevních mikrobů a cesta ke svěžímu mozku / David Perlmutter ve spolupráci s Kristin Lobergovou ; přeložila Barbora Chrudinová. — Vydání první. — V Praze ; Paseka s.r.o., 2016. — 302 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7432-688-2

neurologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; neurodegenerativní nemoci : prevence a kontrola ; nemoci mozku : prevence a kontrola ; fyziologie výživy ; mikrobiota ; dietoterapie ; jídelníček

nahoru

OFTALMOLOGIE

Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy / řešitel Jarmila Heissigerová ; nositel Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

oftalmologie ; alergologie a imunologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; uveitida : etiologie : imunologie : mikrobiologie ; autoimunitní nemoci : mikrobiologie ; extracelulární tekutina : mikrobiologie ; přední komora oční : mikrobiologie ; imunoglobulin G : analýza ; polymerázová řetězová reakce ; sérologické testy ; DNA bakteriální : analýza ; DNA virová : analýza ; analýza shluková ; monoklonální protilátky humanizované ; cyklofosfamid ; kyselina mykofenolová : analogy a deriváty ; modely nemocí na zvířatech ; myši

nahoru

ONKOLOGIE

Antracyklinová kardiotoxicita – nové možnosti farmakologické protekce a rizika kombinace s biologicky cílenou léčbou / řešitel projektu: Martin Štěrba ; nositel: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; onkologie ; antitumorózní látky : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; nemoci srdce : chemicky indukované ; srdeční selhání : chemicky indukované ; antracykliny : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; myocyty srdeční : účinky léků ; cílená molekulární terapie ; bortezomib : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; kardiovaskulární látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; dusitany : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; dusičnany : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; synergismus léků

Kineticky řízené odstranění plazmatického pegylovaného liposomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovárií / odpovědný řešitel: Stanislav Filip ; spolupracovnící: Vladimír Bláha, Jiří Špaček, Ondřej Kubeček, Milan Bláha, Jiřina Martínková, Miriam Lánská, Jana Maláková ; nositelé Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Kralové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory vaječníků : farmakoterapie ; cytostatické látky : škodlivé účinky : terapeutické užití : toxicita ; nanotechnologie ; doxorubicin : aplikace a dávkování : farmakokinetika : terapeutické užití ; polyethylenglykoly ; plazmaferéza ; nežádoucí účinky léčiv

Studie mechanismu účinků biomarkerů korelujících s výsledkem léčby karcinomu prsu / řešitelé projektu: Pavel Souček, Václav Pecha, Markéta Trnková, Jan Kovář a kolektivy ; nositel: Státní zdravotní ústav. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; biologie ; farmacie a farmakologie ; onkologie ; nádory prsu : farmakoterapie : genetika ; neoadjuvantní terapie ; polymorfismus genetický ; exprese genu ; nádorové biomarkery : analýza ; triple-negativní karcinom prsu : farmakoterapie : genetika ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; cytostatické látky ; ABC přenašeče : analýza ; systém (enzymů) cytochromů P-450 : analýza ; metylace ; analýza přežití

Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů / Samuel Vokurka a kol.. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2016]. — 225 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-13-4

onkologie ; gastroenterologie ; otorinolaryngologie ; nádory : komplikace ; ústní a čelistní systém : patologie ; trávicí systém : patologie ; diagnostické techniky – trávicí ústrojí

nahoru

ORTOPEDIE

Prevence a pohybová aktivita při osteoporóze / text: Vlasta Syslová, Marie Zelená ; foto: Marie Zelená. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 68, prosinec 2014)

tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; osteoporóza : prevence a kontrola : rehabilitace ; techniky cvičení a pohybu ; primární prevence ; terapie cvičením ; silový trénink ; cvičení

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Základní zásady vedení a řízení kvality ošetřovatelské péče / Iva Brabcová. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016. — 66 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7394-604-3

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; poskytování zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče ; ošetřovatelství praktické ; řízení kvality ; akreditace

Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče / řešitel projektu: Sylva Bártlová ; nositel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zdravotně sociální fakulta. — 3 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelství ; poskytování zdravotní péče ; ošetřovatelská péče ; řízení rizik ; řízení bezpečnosti ; bezpečnost pacientů ; ošetřovatelství : normy : organizace a řízení ; zdravotnická povolání : normy ; ošetřovatelství praktické : normy : organizace a řízení

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů / Samuel Vokurka a kol.. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2016]. — 225 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-13-4

onkologie ; gastroenterologie ; otorinolaryngologie ; nádory : komplikace ; ústní a čelistní systém : patologie ; trávicí systém : patologie ; diagnostické techniky – trávicí ústrojí

Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu / řešitel projektu: Lydie Izakovičová Hollá ; 1. spoluřešitel: Kateřina Kaňková ; nositelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova Univerzita. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; zubní lékařství ; otorinolaryngologie ; diabetes mellitus 1. typu : komplikace ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; nemoci parodontu : diagnóza : genetika : mikrobiologie ; zubní plak : patologie ; parodontitida : prevence a kontrola ; biologické markery ; ELISA

Moderní léková forma pro terapii orálních kandidóz / řešitel: David Vetchý ; nositel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; otorinolaryngologie ; orální kandidóza : farmakoterapie ; antifungální látky : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; antiinfekční látky lokální : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; systémy cílené aplikace léků ; aplikace orální ; biofilmy ; buněčná adheze ; pyridony : aplikace a dávkování : terapeutické užití ; hodnocení léčiv

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života / řešitel projektu: Radka Bužgová ; řešitelský tým: David Feltl, Erika Hajnová, Darja Jarošová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Milan Stolička, Naděžda Špatenková ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; kvalita zdravotní péče ; kvalita života ; odhad potřeb ; rodina ; průzkumy a dotazníky ; reprodukovatelnost výsledků

nahoru

PEDAGOGIKA

Co děti nejvíc potřebují / Zdeněk Matějček. — Vydání 7. — Praha : Portál, 2015. — 108 s. ; — (Rádci pro rodiče a vychovatele) ISBN 978-80-262-0853-2

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; výchova dítěte ; dětská psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; zneužívané dítě

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. — 131 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7464-798-7

pedagogika ; výchova speciální ; počítačová gramotnost ; sociální odcizení ; výchova, vzdělávání ; mentálně postižení ; komunikace ; řečová terapie ; pedagogická psychologie ; výzkum

Pohybové hry pro předškolní děti / autor: Dagmar Kolandová. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 67, září 2014)

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; techniky cvičení a pohybu ; pohybová aktivita ; tělesná zdatnost ; cvičení ; předškolní dítě

nahoru

PEDIATRIE

Kvalita života dětí s juvenilní idiopatickou artritidou : význam nelékařských profesí v komplexním léčebném programu / řešitel: Pavla Doležalová ; nositel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; revmatologie ; juvenilní idiopatická artritida : ošetřování : terapie ; kvalita života ; mezioborová komunikace ; nelékařská zdravotnická povolání ; komplexní zdravotní péče ; dítě

nahoru

PLASTICKÁ CHIRURGIE

Nevěřte ani mě! : aneb, Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny / Roman Šmucler, Petra Hátlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 375 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-3123-3

plastická chirurgie ; estetická medicína ; rekonstrukční chirurgické výkony ; chirurgie plastická ; kosmetické techniky

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difúzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice / řešitel: Eva Kriegová ; spoluřešitel: Vítězslav Kolek ; odborní spolupracovníci: Regina Fillerová, Tereza Dýšková (roz. Tománková), František Mrázek, Eva Hynečková, Zdenka Navrátilová, Martin Petřek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocníce Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; genetika, lékařská genetika ; pneumologie a ftizeologie ; intersticiální plicní nemoci ; plicní fibróza ; bronchoalveolární lavážní tekutina ; cytokiny : analýza ; chemokiny : analýza ; mikro RNA : analýza ; exprese genu ; polymorfismus genetický ; sarkoidóza plicní ; progrese nemoci ; individualizovaná medicína

Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům / řešitel projektu: Jarmila Vinšová ; spoluřešitel: Vladimír Buchta ; nositelé: Univerzita Karlova / Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; Mycobacterium tuberculosis : účinky léků ; Mycobacterium avium : účinky léků ; Mycobacterium kansasii : účinky léků ; racionální návrh léčiv ; stabilita enzymů ; multirezistentní tuberkulóza ; mnohočetná bakteriální léková rezistence ; systémy cílené aplikace léků ; biologická dostupnost ; struktura bakterií ; farmakogenetika

nahoru

PSYCHIATRIE

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie / Jan Poněšický. — Vydání 3. — V Praze : Triton, 2012. — 220 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-7387-547-3

psychiatrie ; psychoterapie ; osobnost ; sebepojetí ; krize identity ; psychoterapie ; psychoanalýza ; neurotické poruchy : diagnóza : klasifikace : terapie ; psychosomatické poruchy : diagnóza : klasifikace : terapie

Positive psychiatry, neuroscience, end of life and others essays / edited by Ajai R. Singh, Shakuntala A. Singh. — Mumbai : Mens sana research foundation and Wolters Kluwer India, [2016]. — viii, 288 stran : ilustrace ; — (Mens sana monographs) ISBN 978-81-89753-24-5

psychiatrie ; neurovědy ; duševní poruchy ; neurovědy ; stárnutí

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch / řešitel a řešitelský tým: Daniel Schwarz, Tomáš Kašpárek, Eva Janoušková ; nositel: Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

neurologie ; neurovědy ; psychiatrie ; neuropsychiatrie ; magnetická rezonanční tomografie ; mozek ; morfologické a mikroskopické nálezy ; schizofrenie : diagnóza ; zobrazování trojrozměrné ; algoritmy ; pozorovací studie jako téma ; neurovědy ; neuroanatomie ; strojové učení ; multimodální zobrazování ; rozpoznávání automatizované

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Co děti nejvíc potřebují / Zdeněk Matějček. — Vydání 7. — Praha : Portál, 2015. — 108 s. ; — (Rádci pro rodiče a vychovatele) ISBN 978-80-262-0853-2

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; výchova dítěte ; dětská psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; zneužívané dítě

Psychologie a doteková povolání : doteková povolání jako forma komunikace : učební text aplikované psychologie / Václav Vlček. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2016. — 168 stran ; ISBN 978-80-87419-58-8

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; charakteristické znaky člověka ; práce : psychologie ; psychologie sociální ; komunikace ; asertivita ; konflikt (psychologie) ; psychický stres ; profesionalita ; psychologie aplikovaná

Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ / Marie Vágnerová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 413 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3268-1

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; osobnost ; chování a mechanismy chování

Průvodce lidským myšlením a chováním / Jiří Plamínek. — Vydání první. — Praha : Argo, 2016. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-257-1995-4

psychologie, klinická psychologie ; myšlení ; řešení problému ; rozhodování ; profesionalita ; psychologie sociální ; kvalita života

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie / Jan Poněšický. — Vydání 3. — V Praze : Triton, 2012. — 220 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-7387-547-3

psychiatrie ; psychoterapie ; osobnost ; sebepojetí ; krize identity ; psychoterapie ; psychoanalýza ; neurotické poruchy : diagnóza : klasifikace : terapie ; psychosomatické poruchy : diagnóza : klasifikace : terapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Cviky, které léčí / Jean Drouin, Denis Pedneault, Roberto Poirier ; přeložila Hana Jovanovičová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2016. — 253 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7549-126-8

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (techniky) ; techniky cvičení a pohybu ; terapie cvičením

Rehabilitácia pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory / Anton Gúth. — II. vydanie. — Bratislava : LIEČREH, [2012]. — 98 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88932-31-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace : klasifikace : metody

Obecné základy kinezioterapie / Marek Zeman. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016. — 44 stran ; ISBN 978-80-7394-605-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením

nahoru

REVMATOLOGIE

Kvalita života dětí s juvenilní idiopatickou artritidou : význam nelékařských profesí v komplexním léčebném programu / řešitel: Pavla Doležalová ; nositel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

pediatrie ; revmatologie ; juvenilní idiopatická artritida : ošetřování : terapie ; kvalita života ; mezioborová komunikace ; nelékařská zdravotnická povolání ; komplexní zdravotní péče ; dítě

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života / řešitel projektu: Radka Bužgová ; řešitelský tým: David Feltl, Erika Hajnová, Darja Jarošová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Milan Stolička, Naděžda Špatenková ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; kvalita zdravotní péče ; kvalita života ; odhad potřeb ; rodina ; průzkumy a dotazníky ; reprodukovatelnost výsledků

Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě / řešitel: Iva Holmerová ; spoluřešitel: Zoltán Szabó ; odbomí spolupracovníci: Martina Kuckir, Hana Vaňková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Slávka Vítečková ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; dlouhodobá péče ; nezávislý způsob života ; chronická nemoc ; postižení ; software ; data mining ; odhad potřeb ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

SOCIOLOGIE

Sociální marketingové kampaně v Česku. Radim Bačuvčík, Lenka Harantová. — 1. vydání. — Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2015. — 294 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87500-75-0

sociologie ; ochrana veřejného zdraví ; public relations ; sociální marketink ; reklama zaměřená na spotřebitele

Sociální marketingové kampaně v Česku. Radim Bačuvčík, Lenka Harantová. — 1. vydání. — Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2016. — 266 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87500-77-4

sociologie ; sociální marketink ; reklama zaměřená na spotřebitele ; ochrana veřejného zdraví ; bezpečnost ; prevence úrazů

Psychologie a doteková povolání : doteková povolání jako forma komunikace : učební text aplikované psychologie / Václav Vlček. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2016. — 168 stran ; ISBN 978-80-87419-58-8

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; charakteristické znaky člověka ; práce : psychologie ; psychologie sociální ; komunikace ; asertivita ; konflikt (psychologie) ; psychický stres ; profesionalita ; psychologie aplikovaná

Z temnoty / Tina Nashová ; přeložila Lenka Němečková. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2014. — 259 stran ; ISBN 978-80-7387-708-8

humanitní vědy ; sociologie ; domácí násilí ; bité ženy ; manželský partner – zneužití ; dějiny 21. století ; krizové intervence

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Prevence a pohybová aktivita při osteoporóze / text: Vlasta Syslová, Marie Zelená ; foto: Marie Zelená. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 68, prosinec 2014)

tělovýchovné lékařství ; ortopedie ; osteoporóza : prevence a kontrola : rehabilitace ; techniky cvičení a pohybu ; primární prevence ; terapie cvičením ; silový trénink ; cvičení

Kin-ball, hra pro 21. století / autor: Zdeňka Horčičková. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 65, březen 2014)

tělovýchovné lékařství ; sporty ; tělesná výchova ; pohybová aktivita

Domácí posilovna pro dospělé / autoři: Miroslav Zítko, Ota Mojžíš. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 66, červen 2014)

tělovýchovné lékařství ; tělesná výchova ; silový trénink : metody : přístrojové vybavení ; pohybová aktivita ; techniky cvičení a pohybu

Pohybové hry pro předškolní děti / autor: Dagmar Kolandová. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2014. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; 18. ročník, metodická příloha 67, září 2014)

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; techniky cvičení a pohybu ; pohybová aktivita ; tělesná zdatnost ; cvičení ; předškolní dítě

Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů / Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. — 157 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-4839-8

tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; longitudinální studie ; průřezové studie ; sběr dat ; interpretace statistických dat ; dítě ; mladiství

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE

Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk / řešitel: František Mrázek ; spoluřešitel: Martin Petřek ; odborní spolupracovníci (abecedně): Zuzana Ambrůzová, Eva Kriegová, Jana Onderková, Martin Petřek, Petra Schneiderová, Anna Sťahelová, Michael Doubek, Edgar Faber, Karel Indrák, Pavel Jindra, Adam Kuba, Luděk Raida, Petr Sedláček, Antonín Vítek ; nositelé: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

alergologie a imunologie ; transplantologie ; genetika, lékařská genetika ; angiologie ; transplantace autologní ; transplantace hematopoetických kmenových buněk ; nemoc štěpu proti hostiteli ; biologické markery ; HLA-C antigeny ; polymorfismus genetický ; genotypizační techniky ; messenger RNA : analýza ; individualizovaná medicína

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Efektivita přednemocniční neodkladné péče / hlavní řešitel: Zdeněk Hrstka ; řešitel Jiří Mašek ; nositelé: Ministerstvo obrany ČR, Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; urgentní služby nemocnice ; efektivita organizační ; časové faktory ; ekonomika nemocniční ; ekonomika a organizace zdravotní péče

nahoru

UROLOGIE

Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení / řešitel: Veronika Holá ; nositel: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; urologie ; močové katetry : mikrobiologie ; stenty : mikrobiologie ; biofilmy ; katétrové infekce ; antibiotická profylaxe ; denaturační gradientová gelová elektroforéza

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů / řešitel projektu a vypracovala: Darja Jarošová ; řešitelský tým: Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Radim Líčeník, Milan Stolička ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; hospitalizace ; prevence úrazů : normy ; nemocnice ; klinické lékařství ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; akreditace

Efektivita přednemocniční neodkladné péče / hlavní řešitel: Zdeněk Hrstka ; řešitel Jiří Mašek ; nositelé: Ministerstvo obrany ČR, Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hradec Králové. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; urgentní služby nemocnice ; efektivita organizační ; časové faktory ; ekonomika nemocniční ; ekonomika a organizace zdravotní péče

Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče / řešitel projektu: Sylva Bártlová ; nositel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zdravotně sociální fakulta. — 3 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelství ; poskytování zdravotní péče ; ošetřovatelská péče ; řízení rizik ; řízení bezpečnosti ; bezpečnost pacientů ; ošetřovatelství : normy : organizace a řízení ; zdravotnická povolání : normy ; ošetřovatelství praktické : normy : organizace a řízení

Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě / řešitel: Iva Holmerová ; spoluřešitel: Zoltán Szabó ; odbomí spolupracovníci: Martina Kuckir, Hana Vaňková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Slávka Vítečková ; nositelé: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; dlouhodobá péče ; nezávislý způsob života ; chronická nemoc ; postižení ; software ; data mining ; odhad potřeb ; zajištění kvality zdravotní péče

Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života / řešitel projektu: Radka Bužgová ; řešitelský tým: David Feltl, Erika Hajnová, Darja Jarošová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Milan Stolička, Naděžda Špatenková ; nositel: Ostravská univerzita v Ostravě. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veřejné zdravotnictví ; sociální lékařství ; paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; kvalita zdravotní péče ; kvalita života ; odhad potřeb ; rodina ; průzkumy a dotazníky ; reprodukovatelnost výsledků

nahoru

VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ

Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice : serologická a molekulárně biologická studie / řešitel projektu Petra Vašíčková ; odborní spolupracovníci Petr Králík, Monika Kubánková, Vratislav Němeček, Pavel Chalupa, Martina Stašková ; nositelé Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Státní zdravotní ústav, Nemocnice na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veterinární lékařství ; epidemiologie ; virologie ; biologie ; virus hepatitidy E : genetika : izolace a purifikace ; zoonózy : epidemiologie : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; RNA virová : analýza ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; molekulární biologie ; přenos infekční nemoci ; epidemiologie ; zvířata ; lidé

nahoru

VIROLOGIE

Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice : serologická a molekulárně biologická studie / řešitel projektu Petra Vašíčková ; odborní spolupracovníci Petr Králík, Monika Kubánková, Vratislav Němeček, Pavel Chalupa, Martina Stašková ; nositelé Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Státní zdravotní ústav, Nemocnice na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

veterinární lékařství ; epidemiologie ; virologie ; biologie ; virus hepatitidy E : genetika : izolace a purifikace ; zoonózy : epidemiologie : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; RNA virová : analýza ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí ; molekulární biologie ; přenos infekční nemoci ; epidemiologie ; zvířata ; lidé

Prediktivní imunologické markery u pacientů s infekcí virem hepatitidy C / řešitel projektu Pavel Chalupa ; nositel Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; hepatitida C ; chronická hepatitida C : imunologie ; hepatitida C – protilátky ; biologické markery ; T-lymfocyty regulační ; antigeny CD38 ; HLA-DR antigeny ; T-lymfocyty cytotoxické ; interleukiny : analýza ; genotypizační techniky ; molekulární biologie ; interferon alfa

Klinicky manifestní příušnice v očkované populaci – genotypizace původce a sérologický profil pacienta / řešitel projektu Martina Havlíčková ; odborní spolupracovníci Radomíra Limberková, Alexander Nagy, Helena Jiřincová ; spoluřešitelé projektu: Vilma Marešová, Kristýna Herrmannová, Simona Arientová, Dita Smíšková ; nositelé Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Nemocnice Na Bulovce. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

biologie ; infekční lékařství ; virologie ; příušnice : epidemiologie ; vakcinace ; infekce viry rodu Rubulavirus ; virus příušnic : genetika ; tvorba protilátek ; genotypizační techniky ; parotitida ; imunizace sekundární ; sérologické testy ; polymerázová řetězová reakce ; dítě ; mladiství ; diagnostické techniky molekulární

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Nejlepší babské rady do stovky / text: Silvie Risová, Zuzana Macková. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 10, příloha říjen 2014)

alternativní lékařství ; zdravotní výchova ; péče o sebe ; samoléčba ; komplementární terapie ; tradiční lékařství ; fytoterapie ; dietetika ; primární prevence

Víme, proč poslouchat měsíc! : + horoskop 2015 / text: Jarmila Gričová. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 12, příloha prosinec 2014)

zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; Měsíc ; krása ; zdraví ; zahradničení ; interpersonální vztahy

Léčba pěti smysly. — Praha : Czech News Center, 2014. — 32 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví ;; Ročník 7, číslo 8, příloha srpen 2014)

alternativní lékařství ; zdravotní výchova ; komplementární terapie ; percepce ; péče o sebe ; tradiční lékařství

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Vitamíny v potravinárskom priemysle / Danica Žuffová. — Vydanie prvé. — Bratislava : Štátne nakladateľstvo technickej literatúry, 1954. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edícia literatúry pre potravinársky priemysel)

biochemie ; zemědělství a potravinářství ; vitaminy : analýza : chemie : klasifikace ; fyziologie výživy ; nutriční vědy ; potravinářská technologie

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu / řešitel projektu: Lydie Izakovičová Hollá ; 1. spoluřešitel: Kateřina Kaňková ; nositelé: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Masarykova Univerzita. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; zubní lékařství ; otorinolaryngologie ; diabetes mellitus 1. typu : komplikace ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; nemoci parodontu : diagnóza : genetika : mikrobiologie ; zubní plak : patologie ; parodontitida : prevence a kontrola ; biologické markery ; ELISA