Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Prosinec 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Léčivá síla pramenů : minerální vody v kontextu s holistickou péčí : mariánskolázeňské sympozium přírodní léčby 26.5.-27.5.2016. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2017. — 35 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87723-35-7

alternativní lékařství ; minerální vody ; přírodní prameny ; koupele ; holistické zdraví

Vy jste placebo : na stavu mysli záleží / Joe Dispenza ; z anglického originálu You are the placebo přeložila Bronislava Grygová. — Olomouc : ANAG, [2016]. — 350 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7554-039-3

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; placebo efekt ; psychofyziologie ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem

nahoru

BALNEOLOGIE

Lázně Luhačovice/Lázně Jáchymov : léčba dospělých dětí, relaxace, wellness, aktivní dovolená : 2018 / úvod Eduard Bláha. — Luhačovice : Spa & Wellness Nature Resorts, 2017. — 67 stran : ilustrace ;

balneologie ; balneologie ; koupele ; lázně ; podpora zdraví ; fitnesscentra

nahoru

DEMOGRAFIE

Studie o populaci v Československé republice. (Population de la République tchécoslovaque, études démographiques – I. année 1927) / píše Ant. Boháč. — Praha : Státní úřad statistický, 1928. — 111 stran : 22 barevných map., tabulky ; — (Knihovna Statistického věstníku ;; sv. 13)

demografie ; demografická statistika ; demografie ; populační charakteristiky

Vnější příčiny úmrtí v České republice v letech 1919-1996 / zpracoval Český statistický úřad, oddělení Olomouc. — Praha : Český statistický úřad, 1997. — 114 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zprávy a rozbory. Řada 4, Obyvatelstvo ;; pořadové číslo 8) ISBN 80-7223-051-4

demografie ; populační dynamika ; mortalita ; interpretace statistických dat

Analýza populačního vývoje v ČSSR v letech 1986-1988 / vypracoval odbor statistiky práce a obyvatelstva. — Praha : Federální statistický úřad, 1989. — 47 listů, 4 nečíslované listy obrazové přílohy : tabulky, ilustrace ; — (Zprávy a rozbory. Demografie ;; pořadové číslo v roce 2)

demografie ; populační dynamika

Pohyb obyvatelstva v Československé republice v letech …. — Praha : Státní úřad statistický, 1929-1991. — 81 svazků ; — (Československá statistika. Ř. XIV, Pohyb obyvatelstva)

demografie ; populační charakteristiky ; demografie ; populační dynamika

Úmrtnostní tabulky – Česká republika …, kraje ČR … = Life tables – Czech Republic …, regions … / zpracoval odbor statistiky vývoje obyvatelstva. — Praha : Český statistický úřad, [199-]-. — tabulky ; — (Obyvatelstvo, volby. Demografie)

demografie ; mortalita ; interpretace statistických dat ; demografie ; epidemiologická měření ; interpretace statistických dat ; mortalita

Úmrtnostní tabulky – Česká republika …, kraje ČR … = Life tables – Czech Republic …, regions … / zpracoval odbor statistiky vývoje obyvatelstva. — Praha : Český statistický úřad, [199-]-. — tabulky ; — (Obyvatelstvo, volby. Demografie)

demografie ; mortalita ; interpretace statistických dat ; demografie ; epidemiologická měření ; interpretace statistických dat ; mortalita

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Nejčastější chyby a omyly účetních / Lenka Dvořáková. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xiv, 196 stran ; — (Účetnictví) ISBN 978-80-7552-691-5

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví ; finanční revize

nahoru

GERIATRIE

Rady pro závěr života / Ondřej Sláma, Ludmila Plátová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 63 stran : ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-31-0

paliativní medicína ; geriatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; domácí ošetřování ; staří

Rady pro komunikaci / Martina Kalábová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 75 stran : ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-19-8

geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřování ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální práce ; staří

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Spisová služba / Miroslav Kunt, Tomáš Lechner. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2017. — 384 stran : ilustrace ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-233-2

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; ukládání a vyhledávání informací ; dokumentace ; archivy ; informační služby ; akreditace ; zákonodárství jako téma

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Rady ošetřovatelské / Martina Kalábová a kolektiv. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 75 stran : barevné ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-17-4

ošetřovatelství ; domácí ošetřování ; ošetřovatelská péče ; geriatrické ošetřovatelství

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Rady pro závěr života / Ondřej Sláma, Ludmila Plátová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 63 stran : ilustrace ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-31-0

paliativní medicína ; geriatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; domácí ošetřování ; staří

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sladění pracovního a rodinného života u žen pracujících ve vybraných zařízeních v okolí Příbrami a Prahy : diplomová práce : studijní program: sociální práce / Petra Roušalová ; školitelka Katarína Plešivčáková. — 95 listů : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; pracovní lékařství ; sociální lékařství ; sociální práce ; výzkum ; rodina ; rodičovství ; práce ; zdraví žen

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 13. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1227) ISBN 978-80-7488-259-3

hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 13. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 415 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1227) ISBN 978-80-7488-259-3

hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo

Služební poměr : služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů : velká novela zákona o služebním poměru od 1. 1. 2018 ; Policie ČR : vězeňská služba : zpravodajské služby : generální inspekce bezpečnostních sborů : redakční uzávěrka 27. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1230) ISBN 978-80-7488-262-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; policie ; vězení ; řízení bezpečnosti ; zákonodárství jako téma

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu : komentář / Tereza Koucká Hőfferová, Miloslav Kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek. — 1. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxii, 163 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-740-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; vládní organizace ; zákonodárství jako téma

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 13. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1226) ISBN 978-80-7488-258-6

státní správa ; právo, zákonodárství ; hasiči ; krizové intervence ; záchranná práce ; požáry ; civilní obrana ; zákonodárství jako téma

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 20l7 : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : redakční uzávěrka 20. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 176 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1228) ISBN 978-80-7488-260-9

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; hygiena prostředí : zákonodárství a právo ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; zákonodárství jako téma

Praktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 112 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-235-6

právo, zákonodárství ; právní vědy ; právní služby : metody

GDPR : praktický průvodce implementací / Luděk Nezmar. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 301 stran : ilustrace, tabulky ; — (Právo pro praxi) ISBN 978-80-271-0668-4

právo, zákonodárství ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; občanská práva ; Evropská unie

Rady sociálně-právní / Radka Pešlová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. — 157 stran : formuláře ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-09-9

sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální péče : ekonomika : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; dávkové mechanismy ; osoby pečující o pacienty : ekonomika : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; staří

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sladění pracovního a rodinného života u žen pracujících ve vybraných zařízeních v okolí Příbrami a Prahy : diplomová práce : studijní program: sociální práce / Petra Roušalová ; školitelka Katarína Plešivčáková. — 95 listů : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; pracovní lékařství ; sociální lékařství ; sociální práce ; výzkum ; rodina ; rodičovství ; práce ; zdraví žen

Rady sociálně-právní / Radka Pešlová. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. — 157 stran : formuláře ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-09-9

sociální lékařství ; právo, zákonodárství ; sociální péče : ekonomika : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; dávkové mechanismy ; osoby pečující o pacienty : ekonomika : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo ; staří

nahoru

SOCIOLOGIE

Sladění pracovního a rodinného života u žen pracujících ve vybraných zařízeních v okolí Příbrami a Prahy : diplomová práce : studijní program: sociální práce / Petra Roušalová ; školitelka Katarína Plešivčáková. — 95 listů : ilustrace, tabulky ;

sociologie ; pracovní lékařství ; sociální lékařství ; sociální práce ; výzkum ; rodina ; rodičovství ; práce ; zdraví žen

Mnohohlasem : vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 / Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). — Vydání druhé. — Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. — 331 stran ; ISBN 80-7330-101-6

sociologie ; sociální marginalizace ; hierarchie sociální ; veřejná politika ; pohlavní identita ; impakt faktor časopisů

Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže / Hana Hašková (ed.), Jana Pomahačová. — 1. vydání. — Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. — 107 stran : ilustrace (některé barevné), faksimilie ; — (Sociologické studie =; 06:13) ISBN 80-7330-111-3

sociologie ; rodičovství ; rodinné vztahy ; reprodukční chování ; životní styl ; biologická evoluce ; impakt faktor časopisů ; pohlavní identita ; vztahy mezi matkou a dítětem ; vztahy mezi otcem a dítětem ; sociální marginalizace

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Vojenská zdravotnická statistika v poli / Václav Slavík, Vladimír Skaunic. — Vydání 1. — [Česko] : Vojenská lékařská akademie Jana Ev. Purkyně, 1955. — 48 stran, 55 listů příloh : ilustrace ;

statistika, zdravotnická statistika ; vojenské lékařství ; vojenské lékařství ; interpretace statistických dat ; statistika jako téma

Recommendations and statements of WHO expert groups in relation to health statistics / World Health Organization. — [Místo vydání není neznámé] : World Health Organization, [1975]. — 138 stran ;

statistika, zdravotnická statistika ; interpretace statistických dat ; poskytování zdravotní péče ; epidemiologická měření ; populační dynamika : statistika a číselné údaje

Zdroje a příčiny pracovních úrazů v roce 1989 / zpracoval M. Bulíř. — Praha : Český statistický úřad, 1989. — 11 stran, 16 listů tabulkových příloh ; — (Zprávy a rozbory)

statistika, zdravotnická statistika ; interpretace statistických dat ; rány a poranění : epidemiologie : etiologie

Statistická příručka republiky Československé / sestavil Státní úřad statistický. — Praha : Státní úřad statistický ; 1920-1932. — 4 svazky ;

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; interpretace statistických dat ; demografie

Zdroje a příčiny pracovních úrazů v ČSR : (výsledky jednorázovébo šetření z roku I980) zpracoval Karel Hron. — Praha : Český statistický úřad, 1982. — 27 listů, 52 nečíslovaných listů tabulkové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Zprávy a rozbory ;; Ročník 1982)

statistika, zdravotnická statistika ; interpretace statistických dat ; úrazy a nehody : statistika a číselné údaje

Úmrtnostní tabulky 1960-1961 / Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. — Praha : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 1966. — 33 stran : tabulky, 2 nestránkované přílohy (grafy)

statistika, zdravotnická statistika ; mortalita ; demografická statistika

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Soupis měst a obcí České republiky 1994. — Vydání 1. — Brno : Regiograph, [1994]. — 440 stran ; ISBN 80-901522-7-9

státní správa ; města

Služební poměr : služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů : velká novela zákona o služebním poměru od 1. 1. 2018 ; Policie ČR : vězeňská služba : zpravodajské služby : generální inspekce bezpečnostních sborů : redakční uzávěrka 27. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 272 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1230) ISBN 978-80-7488-262-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; policie ; vězení ; řízení bezpečnosti ; zákonodárství jako téma

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu : komentář / Tereza Koucká Hőfferová, Miloslav Kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek. — 1. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xxii, 163 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-740-0

státní správa ; právo, zákonodárství ; vládní organizace ; zákonodárství jako téma

Obce, kraje, hl. město Praha : změny odměn zastupitelů od 1. 1. 2018 : územní samospráva, přenesená působnost, odměny zastupitelů, kroniky obcí, okresy ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : redakční uzávěrka 20. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 319 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1229) ISBN 978-80-7488-261-6

státní správa ; státní správa ; policie ; místní státní správa ; zákonodárství jako téma

Teorie a praxe veřejných služeb / Jan Stejskal, Helena Kuvíková, Beáta Mikušová Meričková, Veronika Linhartová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. — xx, 259 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7552-726-4

státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení ; státní správa

Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 13. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 304 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1226) ISBN 978-80-7488-258-6

státní správa ; právo, zákonodárství ; hasiči ; krizové intervence ; záchranná práce ; požáry ; civilní obrana ; zákonodárství jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 20l7 : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : redakční uzávěrka 20. 11. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 176 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1228) ISBN 978-80-7488-260-9

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; hygiena prostředí : zákonodárství a právo ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; ochrana veřejného zdraví ; zákonodárství jako téma

nahoru

VOJENSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vojenská zdravotnická statistika v poli / Václav Slavík, Vladimír Skaunic. — Vydání 1. — [Česko] : Vojenská lékařská akademie Jana Ev. Purkyně, 1955. — 48 stran, 55 listů příloh : ilustrace ;

statistika, zdravotnická statistika ; vojenské lékařství ; vojenské lékařství ; interpretace statistických dat ; statistika jako téma

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Rady lékařské / Zdeněk Kalvach. — Vydání druhé. — [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. — 66 stran ; — (Rady pro pečující) ISBN 978-80-87953-21-1

všeobecné lékařství ; chronická nemoc : terapie ; management bolesti ; domácí ošetřování ; dlouhodobá péče ; staří ; postižení

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Evaluation of certain food additives : eighty-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2016]. — x, 162 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series,; 1000) ISBN 978-92-4-121000-3

zemědělství a potravinářství ; potravinářské přísady : analýza : toxicita ; esence chuťové ; hodnocení rizik