National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Lippincott, Williams & Wilkins (archive)

lippincottLippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection – nejcitovanější časopisy – a Current Opinion Collection – časopisy pokrývajících poslední výsledky výzkumu a vývoje v klinických oborech.

  Licencovaný zdroj

Vzdálený přístup