National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Říjen 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Odborný léčebný ústav Paseka : 1915-2015 : 100. výročí založení. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2015?]. — 39 nečíslovaných stran : ilustrace ;

nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; rehabilitační centra ; tuberkulóza : rehabilitace ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; veřejné zdravotnictví

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Příručka EEB o vodohospodářské politice EU podle Rámcové směrnice o vodě / vypracoval Klaus Lanz a Stefan Scheuer ; edítor českého vydáni: Karel Jech ; překlad: Ludmila Klabačková. — Vydání první. — Praha : Společnost pro trvale udržitelný život – STUŽ, 2000. — 57 stran ; ISBN 80-902635-4-2

vodní hospodářství ; ochrana vodních zdrojů ; environmentální politika ; environmentální vědy

Kvantifikace škod na kvalitě vod, zejména podzemních : včetně přílohy Stručné charakteristiky hydroekologických regionů / Antonín Branžovský. — Vydání první. — Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999. — 88, 70 stran : tabulky ; — (Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky ;; svazek 23) ISBN 80-238-3937-3

vodní hospodářství ; kvalita vody ; znečištění vody ; environmentální vědy

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

WHO Expert Consultation on Rabies : third report. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — viii, 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series,; 1012) ISBN 978-92-4-121021-8

epidemiologie ; epidemiologie ; infekční lékařství ; vakcína proti vzteklině ; virus rabies ; očkovací programy ; rabies : prevence a kontrola

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Zásady pro označování, uchovávání a vydávání léků a léčivých přípravků připravovaných v zařízeních LS v souvislosti s dobou jejich použitelnosti. — [Místo vydání není známé] : KÚNZ -lékárenské oddělení, 1986. — 23 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky : normy ; farmacie : normy ; kontrola léčiv a omamných látek

15 příkladů lékáren / Michal Flašar. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 1975 a 1995]. — 17 listů : plány ;

farmacie a farmakologie ; architektonická přístupnost ; lékárny : organizace a řízení ; zařízení – design a konstrukce

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Čas psychopatů / Radkin Honzák, František Honzák. — Vydání první. — Praha : Galén, [2018]. — 335 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-7492-384-5

poruchy osobnosti : dějiny : diagnóza : etiologie ; psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

WHO Expert Consultation on Rabies : third report. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — viii, 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series,; 1012) ISBN 978-92-4-121021-8

epidemiologie ; epidemiologie ; infekční lékařství ; vakcína proti vzteklině ; virus rabies ; očkovací programy ; rabies : prevence a kontrola

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Kybernetická bezpečnost / Vladimír Šulc. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 147 sran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7380-737-5

informační systémy ; zabezpečení počítačových systémů ; důvěrnost informací ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Zdraví – kultura – společnost / Eva Křížová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 139 stran ; ISBN 978-80-246-3937-6

zdraví ; nemoc ; zdravotní gramotnost ; kultura ; lékařská sociologie ; lékařství ; sociologie

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Právo, etika a kmenové buňky / Martin Šolc. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. — xxx, 317 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7552-977-0

lidská práva ; lidská práva ; kmenové buňky ; kultivace embrya ; právní vědy ; lékařská etika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Platové předpisy ve zdravotnictví / Zdeněk Jíra, Rudolf Čížek. — 1. vydání. — Praha : Práce, 1963. — 315 stran : tabulky — (Mzdové příručky. Práce ;; svazek 14)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 29. srpna 1980, č.j. EP -600-24.7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků. — Brno : Ústav pro další vzdělávání SZP pro MZ ČSR , [1980]. — 123 stran ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Platové poměry zdravotnických pracovníků / R. Čížek, Z. Jíra. — 1. vydání. — Praha : Práce, 1959. — 339 sran : tabulky ; — (Knižnice odborového svazu zaměstnanců ve zdravotnictví ;; svazek 7)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo

Kvalifikační katalog dělnických povolání zdravotnické výroby / zpracovatel odborná komise při ministerstvu zdravotnictví ; za redakce Viléma Marka. — 1. vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČSR : 1973. — 68 stran ;

zaměstnání : klasifikace ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; mzdy a přídavky : klasifikace

Úprava platových poměrů technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických zařízeních a zdravotnických vzdělávacích zařízeních. — Praha : [Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky] : [1977]. — 31 stran ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; mzdy a přídavky

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Odborný léčebný ústav Paseka : 1915-2015 : 100. výročí založení. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2015?]. — 39 nečíslovaných stran : ilustrace ;

nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; rehabilitační centra ; tuberkulóza : rehabilitace ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; veřejné zdravotnictví

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovnictví : nový zákon o distribuci pojištění a zajištění od 1. 12. 2018, nové vyhlášky k zákonu : zákon o pojišťovnictví a vyhlášky : pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : redakční uzávěrka 17. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1282) ISBN 978-80-7488-315-6

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Mzdové zvýhodnění práce ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí / vypracováno pod organizační a odbornou gescí Federálního ministerstva práce a sociálních věcí. — [Olomouc] : Andragogos Agency, [1991?]. — 63 stran ;

hygiena práce ; mzdy a přídavky ; pracovní lékařství ; pracovní lékařství : metody

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pojišťovnictví : nový zákon o distribuci pojištění a zajištění od 1. 12. 2018, nové vyhlášky k zákonu : zákon o pojišťovnictví a vyhlášky : pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : redakční uzávěrka 17. 9. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1282) ISBN 978-80-7488-315-6

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; pojištění : zákonodárství a právo

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku / Lucia Petríková. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 119 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-305-6

diskriminace na základě věku : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; zaměstnanost : zákonodárství a právo

Akademické psaní pro právníky / Tatiana Machalová a kolektiv. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 219 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7380-738-2

zpracování textu ; psaní ; lingvistika ; právo, zákonodárství ; vzdělávání odborné : metody ; redakční směrnice

Civilní právo procesní : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv. — Vydání deváté, v Nakladatelství Leges vydání druhé. — Praha : Leges, 2018. — 646 stran ; ISBN 978-80-7502-298-1

občanská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; role soudu ; právo, zákonodárství

Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii / Iva Chvátalová a kolektiv. — 2. aktualizované vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 302 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-7380-732-0

právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; nemocenské pojištění – dávky : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou / Jan Hrabák. — 5., aktualizované vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxii, 460 stran ; ISBN 978-80-7598-134-9

správní pracovníci ; právní vědy ; místní státní správa ; právní odpovědnost ; státní správa ; právo, zákonodárství

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Čas psychopatů / Radkin Honzák, František Honzák. — Vydání první. — Praha : Galén, [2018]. — 335 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-7492-384-5

poruchy osobnosti : dějiny : diagnóza : etiologie ; psychologie, klinická psychologie ; humanitní vědy a umění

nahoru

SOCIOLOGIE

Zdraví – kultura – společnost / Eva Křížová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 139 stran ; ISBN 978-80-246-3937-6

zdraví ; nemoc ; zdravotní gramotnost ; kultura ; lékařská sociologie ; lékařství ; sociologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou / Jan Hrabák. — 5., aktualizované vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxii, 460 stran ; ISBN 978-80-7598-134-9

správní pracovníci ; právní vědy ; místní státní správa ; právní odpovědnost ; státní správa ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Odborný léčebný ústav Paseka : 1915-2015 : 100. výročí založení. — Paseka : OLÚ Paseka, p. o., [2015?]. — 39 nečíslovaných stran : ilustrace ;

nemocnice pro chronická onemocnění : dějiny ; rehabilitační centra ; tuberkulóza : rehabilitace ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; veřejné zdravotnictví

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Praxe a metody rané péče v ČR : průvodce sociálním modelem / Terezie Hradilková a kol.. — Vydání první. — Praha: Portál, 2018. — 148 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1386-4

postižené děti ; raná péče : metody ; zdravotně postižení