Typy dokumentů v portálu MedLike

Z širokého spektra dokumentů, které se nachází ve fondech NLK a v internetových zdrojích, jsme pro MedLike na základě zahraničních zkušeností vytipovali některé kategorie dokumentů vhodných pro informovanost laika v medicíně:

Ikona Kniha

Knižní tituly jsou vybírány z fondu Národní lékařské knihovny podle předem stanovených kritérií: populární charakter, autorství, důvěryhodnost, aktuálnost, nakladatelství/vydavatelství, nekomerční charakter. V záznamu knihy naleznete název, jméno autora, obálku knihy, vyznačení přístupu k obsahu a anotaci.

Knihy je možné vypůjčit si prostřednictvím katalogu Medvik Národní lékařské knihovny, která sídlí na adrese Sokolská 54, Praha 2. Více informací. Knihy je také možné vyhledat přes portál Knihovny.cz.

Ikona Článek

Články je druh dokumentu v populárně naučných či odborných časopisech a na webových stránkách, zabývající se konkrétní problematikou a vybírané na základě kritérií hodnocení kvality NLK.

Při výběru preferujeme články se sdělením obecnějšího charakteru, psané s co nejmenší mírou odborné terminologie, především s ohledem na srozumitelnost a aktuálnost informací. Snažíme se o zajištění snadného přístupu k plnému textu, proto je dávána přednost odkazům na elektronické články, které jsou volně dostupné.

Ikona Klinická studie

Klinická studie slouží k prokázání bezpečnosti, účinnosti nebo jakosti nových léků. Odkazy v této kategorii vedou na stránky  O lécích.cz Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který spravuje informace o klinických studiích prováděných v České republice.

Více informací o klinických studiích naleznete ve slovníčku na stránkách  Linkos.

Ikona Stránka

Stránky představují odkazy na důvěryhodné webové stránky, které jsou vybírány na základě kritérií hodnocení kvality NLK.

Ikona Audio

Dokumenty se zvukovým nebo převážně zvukovým obsahem, určené primárně k poslechu, vybírané na základě kritérií hodnocení kvality NLK.

Ikona Video

Audiovizuální dokumenty, jejichž hlavní složku tvoří filmový obsah, vybírané na základě kritérií hodnocení kvality NLK.

Ikona Napište nám